Prøveforelesning: Marcel Moura

Master of Science Marcel Moura ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Capillarity, structure and function of plant vascular systems - how water flows in trees under tension"

Tid og sted for disputasMarcel Moura

Se her: disputas

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

 

Publisert 23. sep. 2016 08:19 - Sist endret 28. sep. 2016 08:22