Prøveforelesning: Xin Song

Master i materialer, energi og nanoteknologi Xin Song ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Blue LEDs: Implementation and Applications"

 

Tid og sted for disputasen

 

Se disputas

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

E-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 6. mai 2016 07:29 - Sist endret 6. mai 2016 07:33