Prøveforelesning: Kjetil Thøgersen

Master i fysikk Kjetil Thøgersen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pattern formation in granular materials

Tid og sted for disputasen

Kjetil Thøgersen

Se disputas

 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28
 

Publisert 3. mai 2016 12:33 - Sist endret 3. mai 2016 12:34