Prøveforelesning: Tormod A. M. Egeland

Master i fysikk Tormod A. M. Egeland ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over selvalgt emne: .Cancer metastasis: impact of the physiological microenvironment

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Publisert 9. mars 2011 09:30 - Sist endret 23. aug. 2012 14:43