Prøveforelesning: Hiroatsu Sato

M. Sc. Hiroatsu Sato ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Cosmic radiation on Earth and its variation with solar parameters"

Hiroatsu Sato

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 16. nov. 2011 11:28 - Sist endret 18. nov. 2013 14:07