Prøveforelesning: Ruilin Zheng

Master of Engineering Ruilin Zheng ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Supercapacitors

Ruilin Zheng

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 14. okt. 2011 12:28 - Sist endret 18. nov. 2013 14:07