Prøveforelesning: Tormod A. M. Egeland

Master i fysikk Tormod A. M. Egeland ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The use of spectroscopic NMR in cancer research.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Publisert 8. mars 2011 15:49 - Sist endret 23. aug. 2012 14:43