Prøveforelesning: Patrycja Maria Mikolajewska

MA. Patrycja Maria Mikolajewska ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Photocarcinogenesis

Patrycja Maria Mikolajewska

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontaktperson: Kamilla Johansen

Publisert 5. sep. 2011 12:52 - Sist endret 18. nov. 2013 14:07