Prøveforelesning: Josefine Helene Selj

Master i fysikk Josefine Helene Selj ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Light management in insects.

Josefine Helene Selj

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Publisert 24. mars 2011 14:11 - Sist endret 23. aug. 2012 14:45