Prøveforelesning: Per Øyvind Sollid

Master i fysikk Per Øyvind Sollid ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Theory of measurement in quantum mechanics.

Per Øyvind Sollid

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Publisert 9. mars 2011 10:41 - Sist endret 29. aug. 2012 10:46