Prøveforelesning: Heidi Kristine Toft

Siv.ing Heidi Kristine Toft ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ultracold neutrons: characteristics, production and their use in the measurement of the neutron lifetime.

 

Heidi Kristine Toft

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Publisert 15. mars 2011 10:43 - Sist endret 29. aug. 2012 10:47