Dagnordlysprogrammet på Svalbard

Fysisk institutt har et observasjonsprogram for studier av det såkalte dagnordlyset over Svalbard, med optikk, EISCAT Svalbard Radar (ESR) og forskningsraketter (ICI). Dagnordlys er nordlys på dagtid, og i mørketida midtvinters er Svalbard er en ideell observervasjonsplattform for dagnordlys.

Svalbard ligger under polarkløften hvor jordas atmosfære er direkte stimulert av solvinden, og er et unikt forskningslaboratorium for å studere hvordan solas atmosfære - solvinden og dens magnetfelt - kobler seg til jordas magnetfelt, og energi kobles ned til jordas øvre atmosfære. Vi er spesielt interessert i å studere energioverføringen og hvordan ionosfæren (øverste delen av atmosfæren) reagerer på variasjoner i energitilførsel. Jetstrømmer, bølger og turbulens aktualiserer dette forskningsfeltet i forhold til romværtjenester for kommunikasjon og navigasjonssystemer i nordområdene.

UiO har observert Dagnordlys fra Svalbard siden 1979. Vi har for tiden to All-Sky kameraer i Ny-Ålesund, et ved Kjell Henriksen Observatoriet i Longyearbyen, og et på ALOMAR på Andøya. I 2009 plasserte vi en GPS/TEC mottaker på Svalbard.

PICCAP 24

For å sikre gode datasett for romværstudier over neste solar maximum, har vi etablert ei arbeidsgruppe, PICCAP 24, som skal koordinere ionosfæreobservasjoner i polkallotten (nordlysovalen og hele området innenfor) gjennom solflekksyklus 24.

 

 

Publisert 15. feb. 2011 14:41 - Sist endret 27. mai 2013 15:33

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere