English version of this page

ERC starting grant: gResonant

Alle grunnstoffene vi finner i Universet, bortsett fra de aller letteste, har blitt laget i stjerner. Livet på jorda ville ikke eksistert slik vi kjenner det, om det ikke var for “kokingen” av karbon, oksygen og jern i stjerner som har dødd for lenge siden.

Men hva med de tyngre grunnstoffene, slik som gull, bly, og uran? Hvordan har de blitt laget?

Dette ERC-prosjektet går ut på å finne ut mest mulig om hvordan atomkjerner oppfører seg i ekstreme, astrofysiske miljøer, slik som supernovaer og nøytronstjerner som kolliderer.

Hva atomkjernene “liker” å gjøre i slike vanvittige forhold, med ekstremt høy temperatur og trykk, er med å bestemme den fordelingen av grunnstoff som vi finner på Jorda og i solsystemet vårt i dag, men det er fortsatt ikke mye vi vet om dette.

For å finne ut mer om atomkjernene, vil vi gjøre eksperimentelle studier både ved Oslo Syklotronlaboratorium, Universitetet i Oslo, og ved utenlandske laboratorier i Finland, USA, Sør-Afrika, Japan og Sveits.

I tillegg er det en god porsjon teori og astrofysisk modellering involvert for å tolke og forstå hva vi ser i målingene våre. Vi håper å finne noen nye brikker i det store puslespillet for å beskrive hvordan grunnstoffene - og dermed vi - har blitt laget. 

 

Prosjektperiode: 1. mars 2015 - 28. februar 2020

Publisert 8. juni 2016 10:46 - Sist endret 9. juni 2016 10:19

Kontakt

Prosjektholder: forsker Ann-Cecilie Larsen
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere