English version of this page

Kjerne- og energifysikk

Kjernefysikken har som mål å undersøke og forstå atomkjernen. Kjernen befinner seg langt inne i atomet der nesten all kjent masse i universet er samlet. Den er satt sammen av protoner og nøytroner som danner et system av fermioner. Kreftene som binder sammen protonene og nøytronene, bestemmer antall stabile isotoper og deres relative forekomst i den verden vi lever. Atomkjernen er liten nok til at det finnes skarpe kvantetilstander, og samtidig stor nok til at vi finner samordnede bevegelser som rotasjon og vibrasjon.

Combined X-Ray and Optical Images of the Crab Nebula. From the Hubble telescope, NASA.

Motivasjon

Vi studerer atomkjernen for å få en grunnleggende forståelse av den verden vi lever i, dens opprinnelse og framtid og nåværende tilstand. Kjernefysikken er viktig i forståelsen av hvorledes stjerner frigjør energi og hvordan de forskjellige elementer er oppstått. På jorda finner vi i dag mer enn 260 forskjellige atomkjerner. Disse har sitt opphav i astrofysiske prosesser, som nøytronstjernekollisjoner og supernova-eksplosjoner.

Det finnes mange anvendelser av kjernefysikken, for eksempel innen energiproduksjon, nukleærmedisinsk diagnose og behandling, oljevirksomhet og materialtesting. Feltet står overfor mange store og interessante utfordringer i framtiden.

Samarbeid

Kjernefysikerne bruker akseleratorer for å studere forskjellige forhold i atomkjernen. Oslogruppen bruker syklotronen ved Fysisk institutt (OCL) i en rekke prosjekter. Men vi har også et stort internasjonalt nettverk, og gjør mange  eksperimenter ved andre akseleratorer. Vi har samarbeid med for eksempel:

Isolde, CERN, Ganil, France, CEA Saclay, France, LLNL, California, USA, LBNL, California, USA, iThembaLAB, South Africa, OUAL, Ohio University, Ohio, USA, IPNP, Charles University, Prague, Czech Republic, North Carolina State University, USA, and ATOMKI, Debrecen, Hungary.

Studieprogrammer og emner

Vi kan tilby prosjekter på mange av kjernefysikkens områder. Alt etter studentens interesser og bakgrunn kan oppgaven dreies i forskjellig retning; teoretisk, eksperimentell eller instrumentell. Noen aktuelle prosjekter er:

  • Nivåtetthet og gamma-styrke funksjoner
  • Kjerner langt fra beta-stabilitetslinjen og/eller meget tunge kjerner
  • Sameksistens mellom forskjellige kjerneformer
  • Fisjon og nukleær energi
  • Nukleær medisin
  • Instrumentering og data-akkvisisjonssystemer

Ikke nøl med å kontakte oss (se gruppemedlemmer i høyre kolonne).

Du kan finne mer informasjon på våre engelske websider.

Emneord: kjernefysikk, kjernestruktur, nukleærmedisin, spektroskopi, energifysikk, syklotronlaboratoriet, detektorer, instrumentasjon
Publisert 27. aug. 2012 22:13 - Sist endret 5. nov. 2021 13:05

Kontakt

Gruppeleder Sunniva Siem

Besøksadresse:
Fysisk institutt

Fysikkbygningen
Sem Sælands vei 24
0371 OSLO

Postadresse:
Fysisk institutt
Postboks 1048 - Blindern
NO-0316 OSLO


Lenker:
Oslo Cyclotron Laboratory
Fysisk institutt