English version of this page

Nuclear shapes and resonances in education

Dette er et partnerskapsprosjekt designet for å styrke forsknings- og utdanningssamarbeid mellom UiO, University of California Berkeley i USA og Univesrity of Stellenbosch og iThemba Labs i Sør-Afrika.

Prosjektet vil gjøre det mulig for mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater å delta i fremragende forskning. Samarbeidet gjelder fra 2017 og ut 2019.

Mål

Det første målet med samarbeidet er å gjennomføre fremragende forskning der studenter involveres i forskningsprosjektene. Samarbeidet vil gjøre det lettere for masterstudenter og doktorgradsstipendiater å delta i moderne forsking på høyt nivå, der eksperimenter utføres med eksotiske nuklider på ISOLDE (CERN), iThemba Labs (Sør-Afrika), LBNL Berkeley (USA) og på Oslo Syklotronlaboratorium. Det blir organisert møter, faglige workshops og sommerskoler.

 

Et annet mål er å forenkle studentutveksling på alle nivåer ved å få på plass gode avtaler mellom universitetene med forhåndsgodkjente bachelor-fag.

 

Et tredje mål er å sammen utvikle undervisningen og tilby intensivkurs på master- og PhD-nivå som gir studiepoeng ved alle tre universitetene.

Arbeidspakker

Forskning

Denne arbeidspakken innebærer å øke studentdeltagelse på eksperimenter i CERN, Berkeley, iThemba og Oslo. Det blir holdt samarbeidsmøter for å planlegge nye eksperimenter og dokumentere resultater. Medveiledning av PhD-studenter og besøk av gjesteforskere faller inn under denne arbeidspakken. Det samme gjelder også å gjøre data tilgjengelig for IAEA.

Utdanning

Vitenskapelig ansatte ved de tre universitetene vil samarbeide om å utvikle og gjennomføre intensive tilleggskurs (sommerskoler). Med på laget er også C. Tellefsen fra UiO, som har hovedansvar for å forbedre naturfagsundervisning på UiO og som har vunnet flere priser for fremragende undervisning. Hun vil sørge for et høyt pedagogisk nivå på kursene.

Studentutveksling

Denne arbeidspakken sørger for at studentutveksling på alle nivåer (bachelor, master, PhD) skal bli enklere. Studentadministrasjonen ved Fysisk institutt (ved G. Stavik-Døvle) er ansvarlig for organiseringen. Studentadministrasjonene fra alle tre universiteter vil møtes for ukelange møter i Oslo, Berkeley og Stellenbosch. Et mål ved denne arbeidspakken er å forberede fremragende studenter for å delta på våre master- og PhD-program med blant annet course recognition.

Finansiering

Prosjektet er en del av international partnership for excellent education, research and innovation, , INTPART.

Sponsors

Research council of Norway logoNorwegian centre for international cooperation in education logo

 

 

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 11. nov. 2017 08:51 - Sist endret 22. feb. 2020 11:35