Magne Guttormsen

Professor emeritus
Bilde av Magne Guttormsen
English version of this page
Mobiltelefon 45667796
Rom V 124
Treffetider Når som helst
Brukernavn
Besøksadresse Fysikkbygningen Sem Sælandsvei 24 0371 Oslo

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt er eksperimentell kjernefysikk der vi søker å forstå atomkjernens egenskaper. Den eksperimentelle hovedaktiviteten er konsentrert rundt Syklotronlaboratoriet ved Fysisk institutt (OCL). Jeg har min arbeidsplass i Gruppen for kjerne og energifysikk.

Forskningsområder:

 • studie av nivåtetthet i atomkjernen og termodynamiske egenskaper
 • studie av gamma-styrkefunksjon og dennes betydning i astrofysisk sammenheng
 • resonanser i atomkjernen
 • nukleær medisin, slik som positron-emisjon-tomografi (PET) og protonterapi
 • nukleær instrumentering og metoder

For mer informasjon, se engelsk personpresentasjon

Undervisning

Bakgrunn

Cand.real. Oktober  01. 1975 ved Universitet i Oslo
Dr. philos.  Oktober 10. 1980 ved Universitet i Oslo

Konsulent (adviser) in NSB
Vit. ass., UiO
Wiss. Mitarbeiter, Univ. of Bonn
NAVF-researcher, UiO
Ass. Prof., UiO
Professor, UiO

Professor emeritus, UiO

01.09.1974 - 01.10.1976
02.10.1976 - 30.12.1980
01.09.1979 - 12.12.1982
01.01.1983 - 28.02.1985
01.03.1985 - 01.05.1993
01.05.1993 - 01.12.2020
01.12.2020 -

Priser

Fridjof Nansens belønning for yngre forskere 1982

Emneord: Syklotronlaboratoriet, kjernefysikk, kjerne-astrofysikk, strålingsfysikk, nukleærmedisin, detektorer, instrumentering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Guttormsen, Magne Sveen (2019). Mini-workshop on the beta-Oslo method.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2019). Level density in Nd isotopes as function of deformation.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2019). Nøytronets mørke side.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2018). The beta-Oslo method.
 • Guttormsen, Magne Sveen; Larsen, Ann-Cecilie; Midtbø, Jørgen E.; Crespo Campo, Lucia; Görgen, Andreas & Ingeberg, Vetle Wegner [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Gamma-widths, lifetimes and fluctuations in the nuclear quasi-continuum.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2017). Gamma-widths, lifetimes and fluctuations in the nuclear quasi-continuum .
 • Guttormsen, Magne Sveen (2017). On the validity of the generalized Brink-Axel hypothesis.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2017). The beta-Oslo method.
 • Tveten, Gry Merete; Spyrou, Artemis; Schwengner, Ronald; Naqvi, Farheen; Larsen, Ann-Cecilie & Eriksen, Tomas Kvalheim [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2016). The Statistical Properties Of 92Mo And Implications For The p-process.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2016). On the validity of the generalised Brink-Axel hypothesis.
 • Guttormsen, Magne Sveen; Larsen, Ann-Cecilie; Görgen, Andreas; Renstrøm, Therese; Siem, Sunniva & Tornyi, Tamas Gabor [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Is the generalized Brink-Axel hypothesis valid?
 • Guttormsen, Magne Sveen (2016). On the validity of the Brink-Axel hypothesis.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2016). Nuclear structure in the quasi-continuum.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2015). Thermodynamic and electromagnetic properties of nuclei.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2015). Adam's Early Era at HMI, Berlin.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2015). Scissors resonances in the quasi-continuum of heavy nuclei.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2015). The standard Oslo method.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2015). My projects in CAN.
 • Guttormsen, Magne Sveen (2014). Level density of atomic nuclei.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:17 - Sist endret 11. mars 2021 09:21

Forskergrupper