Magne Guttormsen

Professor emeritus
Bilde av Magne Guttormsen
Mobiltelefon 45667796
Rom V 124
Treffetider Når som helst
Brukernavn
Besøksadresse Fysikkbygningen Sem Sælandsvei 24 0371 Oslo

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt er eksperimentell kjernefysikk der vi søker å forstå atomkjernens egenskaper. Den eksperimentelle hovedaktiviteten er konsentrert rundt Syklotronlaboratoriet ved Fysisk institutt (OCL). Jeg har min arbeidsplass i Gruppen for kjerne og energifysikk.

Forskningsområder:

  • studie av nivåtetthet i atomkjernen og termodynamiske egenskaper
  • studie av gamma-styrkefunksjon og dennes betydning i astrofysisk sammenheng
  • resonanser i atomkjernen
  • nukleær medisin, slik som positron-emisjon-tomografi (PET) og protonterapi
  • nukleær instrumentering og metoder

For mer informasjon, se engelsk personpresentasjon

Undervisning

Bakgrunn

Cand.real. Oktober  01. 1975 ved Universitet i Oslo
Dr. philos.  Oktober 10. 1980 ved Universitet i Oslo

Konsulent (adviser) in NSB
Vit. ass., UiO
Wiss. Mitarbeiter, Univ. of Bonn
NAVF-researcher, UiO
Ass. Prof., UiO
Professor, UiO

Professor emeritus, UiO

01.09.1974 - 01.10.1976
02.10.1976 - 30.12.1980
01.09.1979 - 12.12.1982
01.01.1983 - 28.02.1985
01.03.1985 - 01.05.1993
01.05.1993 - 01.12.2020
01.12.2020 -

Priser

Fridjof Nansens belønning for yngre forskere 1982

Emneord: Syklotronlaboratoriet, kjernefysikk, kjerne-astrofysikk, strålingsfysikk, nukleærmedisin, detektorer, instrumentering
Publisert 4. nov. 2010 12:17 - Sist endret 11. mars 2021 09:21

Forskergrupper