Fysikkstudenter takler koronasituasjonen bra

«Det funker overraskende godt med foreleser som legger ut opptak av forelesningene og med gruppetimer på zoom.»

Det sier en av førsteårsstudentene i fysikk på UiO i en fersk undersøkelse gjennomført av prosjektet IMPEL.

Bildet kan inneholde: laptop, netbook, tekst, elektronisk apparat, teknologi.

Prosjektet IMPEL gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant studentene på emnet Mekanikk, som inngår i bl.a. bachelorprogrammet Fysikk og astronomi.  Undersøkelsen var planlagt lenge før koronasituasjonen inntraff, men i siste liten la vi til et åpent spørsmål, «Hvordan opplever du undervisningssituasjonen slik den er nå?», før vi sendte ut undersøkelsen i siste del av mars. 61 studenter har svart på dette åpne spørsmålet.

Overraskende mange av studentene som svarte, var stort sett positive til den nye studiesituasjonen. En enkel koding av svarene fra «overveiende positiv» via «nøytral/blandet» til «overveiende negativ» viser at stemningen totalt blant de 61 respondentene er svakt på den positive siden. Studentene framhever friheten til å kunne jobbe i sitt eget tempo og sin egen rytme, og de berømmer underviserne på emnet for et godt opplegg med forelesningsvideoer og oppfølging gjennom gruppetimer. En del studenter allierer seg med noen få medstudenter og jobber sammen. Her illustrerer vi dette med to av de positive svarene:

 • Undervisningen er på en måte veldig bra, at man kan se forelesningen når den er planlagt, men trykke pause når ting går for fort, for å reflektere evt regne ut selv før [foreleseren] gjør det er for meg veldig givende. Det blir som å jobbe seg frem og forberede seg til en forelesning mens forelesningen foregår.
 • Gruppetimene gjennomføres online, så det er mulig å lære fra gruppemøter og medstudenter der. Jeg jobber også med en medstudent, og vi lærer mye av hverandre og ser på forelesningene sammen.

En del av responsene er også nøytrale eller blandede. Studentene uttrykker at situasjonen er akseptabel og at de selv og underviserne gjør det beste ut av situasjonen:

 • Det er litt vanskelig å holde seg motivert og gående, da det ikke lenger er faste tider / rutiner. Heldigvis har vi faste gruppetimer og obliger som skal leveres hver 2.uke, så jeg klarer å holde det gående.
 • Ikke ideelt, men jeg henger med en uke inn og ser podcasts og tar gode notater. Har ikke vært motivert til å delta på digital gruppetime. Gjennomført en oblig-oppgave jeg diskuterte med medstudenter over nettet.

En del studenter uttrykker likevel at de strever. De synes det er vanskeligere å motivere og disiplinere seg i den nye situasjonen, eller de savner å skifte miljø eller å ha en bedre arbeidsplass på lesesalen enn de har hjemme.

 • Demotiverende og dårlig, forstår situasjonen særdeles godt, men jeg har store vansker å lære slik som det er nå.
 • Det er vanskeligere å konsentrere seg om fagstoffet hjemme, det er vanskeligere å jobbe effektivt i flere timer hjemme. Jeg henger etter i alle fagene (…) lesesalen har jeg ingen erstatning for. Jeg har heller ikke noe ordentlig skrivebord eller arbeidsplass (...) hjemme…

Studentene responderer altså på ulike måter på den nye studiesituasjonen, og forskjellene bunner sannsynligvis i egne preferanser for læring så vel som i ytre betingelser som arbeidsforholdene de har hjemme. Tap av struktur i hverdagen og sosiale møter ser ut til å være en trussel for motivasjonen, men det å alliere seg med noen få medstudenter og treffe disse digitalt har hjulpet mange. Videre er det tydelig at studentene setter veldig stor pris på gode videoforelesninger. Noen suksessfaktorer ser altså ut til å være:

 • Foreleser legger ut gode videoforelesninger, helst før den ordinære forelesningstiden
 • Foreleser gir tydelig informasjon i form av ukeplaner og tydelige oppdrag til studentene
 • Studentene har mange oppgaver som de kan jobbe med
 • Lærere på emnet utnytter kommunikasjonskanaler som Zoom, Padlet og Canvas godt og på målrettet vis
 • Studenter som ønsker det har mulighet til å jobbe sammen med andre i digitale eller fysiske møter

Vi må ta forbehold om at de studentene som ikke svarte på spørsmålet kan ha andre syn på situasjonen. I tillegg var svarene vi fikk gitt før påske, og det kan hende studentene ser annerledes på det hele nå når fjernundervisningen har pågått i snart to måneder. Vi i prosjektgruppa til IMPEL vil følge opp studentene videre det neste året i både intervjuer og spørreundersøkelser, og gleder oss til å lære mer om fysikkstudenters motivasjon og læring i både vanlige og høyst uvanlige undervisningssituasjoner.

Av Ellen K. Henriksen, Anders Lauvland og Maria Vetleseter Bøe
Publisert 4. mai 2020 15:20 - Sist endret 6. mai 2020 10:02