Innlegg på fredagskollokvium ved NTNU 26. mars 21

Bildet viser et liggende søylediagram over gjennomsnittsskårer for fysikkstudenter på hvor enig de er i at de lærer fysikk av/blir motivert av ulike læringsaktiviteter.

Snittskår for N=318 fysikkstudenter på hvor enig de er i at de lærer fysikk av (blått)/blir motivert av (grønt) ulike læringsaktiviteter. 

Fredag 26. mars holdt IMPEL innlegget" Motivasjon for fysikk" på fredagskollokvium ved Institutt for fysikk ved NTNU. Innlegget presenterte fersk forskning fra prosjektet basert på både spørreundersøkelser og fokusgrupper. Pdf av innlegget

Av Maria Vetleseter Bøe, Anders Lauvland
Publisert 30. mars 2021 12:04 - Sist endret 30. mars 2021 12:04