Studentorganisasjoner

Fysikkforeningen arrangerer blant annet bedriftspresentasjoner, foredrag, biljardkvelder og annet gøy i løpet av semestrene.

Menageriet er en programforening som arrangerer fester, foredrag og sammenkomster for studentene på "Materialer, energi og nanoteknologi".

Foton er Norsk Solenergiforenings studentgruppe