Studentorganisasjoner

Fysikkforeningen arrangerer blant annet bedriftspresentasjoner, foredrag, biljardkvelder og annet gøy i løpet av semestrene.

Menageriet er en programforening som arrangerer fester, foredrag og sammenkomster for studentene på "Materialer, energi og nanoteknologi".

Studentenes Elektronikkforening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi, og andre elektronikkinteresserte studenter.

Foton er Norsk Solenergiforenings studentgruppe