Allmøte H15

Fysisk Fagutval har gleda av å invitere til dets tradisjonsrike allmøte! Vi skal velje nytt styre, nye medlemmer, ete børek og drikke brus, ikkje nokon grunn til å site heime og sture denne kvelden.

På dette møtet har alle studentar ved Fysisk Institutt, UiO, røysterett. Under kan du sjå dagsorden. God lesnad!

Framlegg til vedtektsendringar må vere sendt til fagutvalet innan 7. september 2015 slik at vi kan legge dei ut her to veker før møtet, jf. statuttane.

Framlegg til dagsorden:

1 Godkjenning av innkalling
2 Godkjenning av dagsorden
3 Val av referent
4 Val av møteleiar
5 Val av to personar til å skrive under møtereferatet
6 Val av leiar, nestleiar og sekretær
7 Val av medlemmer til Fysisk fagutval
8 Val av representant til MNSU
9 Val av representantar til programråda for:
9.1 Fysikk master - Ein hovudrepresentant og ein vararepresentant
9.2 FAM - En hovudrepresentant og ein vararepresentant
9.3 ELDAT - Ein hovudrepresentant og ein vararepresentant
9.4 MENA - To hovudrepresentantar (ein for eitt år, og ein for eitt semester) og to vararepresentantar (ein for eitt år, og ein for eitt semester)
10 Val av representantar til instituttstyret:
10.1 Ein hovudrepresentant og ein vararepresentant
11 Semestermelding
12 Semesterplan

Arrangør

Fysisk fagutvalg
Emneord: allmøte, FAM, MENA, fysisk fagutvalg, ELDAT
Publisert 23. aug. 2015 12:49 - Sist endret 23. aug. 2015 12:49