Emneevalueringer

Hvert semester gjør Fysisk fagutvalg emneevalueringer for instituttet. 

Her er et arkiv på gamle emneevalueringer.

Nå for tiden foregår emneevalueringene via nettskjema som er sendt til emneansvarlig fra instituttet. Fagutvalget sender noen representanter som er med på emneevalueringsmøtet og nettskjemaet blir sendt inn og behandlet av instituttet.