Valgte instituttledere, tidligere bestyrere

Bestyrere

Anders Omholt 1. mars 1964 - 31. desember 1965
Ole Lønsjø 1. januar 1966 - 31. desember 1967
Anders Omholt 1. januar 1968 - 31. desember 1968
Tore Olsen 1. januar 1969 - 31. juli 1970
Jon Gjønnes 1. august 1970 - 31. juli 1972
Svenn L. Andersen 1. august 1972 - 31. juli 1974
Wilhelm Løchstøer 1. august 1974 - 31. juli 1976
Nico Norman 1. august 1976 - 31. juli 1978
Thormod Henriksen 1. august 1978 - 31. juli1980
Tore Amundsen 1. august 1980 - 31. juli 1982 + gjenvalgt ut 1983
Finn Ingebretsen 1. januar 1984 -31. juli 1988
Øivin Holter 1. august 1988 - 31. juli 1990 + gjenvalgt ut 1990
Eivind Osnes 1. januar 1991 - 31.12 1993 + gjenvalgt t.o.m. 31.7. 1997
Jan Holtet 1. august 1997 - 30. juni 2003
Eivind Osnes 1. juli 2003 - 31. desember 2004

Instituttledere

Fra 1. januar 2005 ble det innført enhetlig ledelse med instituttleder.

Eivind Osnes 1. januar 2005 - 31. desember 2008
Einar Sagstuen 1. januar 2009 - 31. desember 2012

 
 

Publisert 13. jan. 2011 17:32 - Sist endret 14. jan. 2011 11:40