aeklund

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg jobber med analyse av plasma i ionosfæren og de målinger som utføres med m-NLP-instrumentet ombord NorSat-1. En viktig del av dette arbeidet er å undersøke instrumentets interaksjon med plasmamiljøet med hjelp av det nylig installerte plasmakammeret på Universitetet i Oslo.

For mer informasjon, vennligst besøk min engelske side.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2019 16:52 - Sist endret 26. juni 2020 13:27

Forskergrupper