Arnt Inge Vistnes

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
Bilde av Arnt Inge Vistnes
English version of this page
Mobiltelefon 93451191
Rom FV401
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] ##}

Status i dag

Jeg ble pensjonist 1. jan. 2020, men har en emeritusavtale med instituttet og bruker fortsatt mye tid på fysikk, både eksperimentelt, numerisk og skriving av artikler. Fortsatt har jeg noen eksperimenter jeg ønsker å gjøre i Kvanteoptikklaboratoriet, skjønt jeg nærmer meg de målene jeg har satt for laben. Jeg samarbeider med ansatte på instituttet og noen få emerituser fra norske og utenlandske universiteter.

Faglige interesser

Jeg er brennende interessert i fysikkens beskrivelse av lys. Mange slår seg til ro med den såkalte bølge-partikkeldualismen. Det er greit dersom man har en filosofisk grunnholdning nær opp til Niels Bohr, at fysikkens oppgave er kun å beskrive hva vi kan observere og at den ikke har til å oppgave å fortelle hvordan verden ER (logisk positivisme). Men i dagligtale omtaler vi lys gjerne i en realisme-sammenheng, - at vi mener å vite hva lyset virkelig ER. I så fall er bølge-partikkeldualismen helt ubrukelig, for bølger og partikler er totalt forskjellige fysiske fenomener. I dag er det utrolig mye sprikende oppfatninger av lys, med beskrivelser basert på klassisk elektromagnetisme, standard kvantemekanikk, to-foton kvantemekanisk formalisme, kvante-elektromagnetisme, samt litt mer eksotiske forsøk så som pilot-bølge-beskrivelser med mere. Det er stort behov for å få en opprydding i oppfatninger: skille formalisme fra "mentale bilder", ulike ståsted både i filosofisk grunnholdning og i synet på hvilken rolle mener vi en fysisk teori har (vitenskapsfilosofisk).

Jeg er også opptatt av tidsutvikling i de detaljerte fysiske prosessene som inngår i enhver måleprosess. Dette henger til en viss grad sammen med generell interpretasjon av kvantemekanikken der tidsutvikling ofte behandles på en elendig måte.

Jeg har tidligere vært sterkt sterkt engasjert i problemstillinger knyttet til elektromagnetiske felt og helse, f.eks. knyttet til kraftledninger og mobiltelefoni. Litt sitter igjen etter at jeg brukte i alt 18 år av mitt liv til denne type forskning! Sentralt står spørsmålet om hvilke metoder vi med fordel kan anvende for å komme fram til sikrere kunnskap. Kunnskap om den bakenforliggende fysikken er selvfølgelig også viktig.

Undervisning

Jeg var opptatt av undervisning i nesten alle år siden jeg ble ferdig cand.real. i 1974. Da jeg ble pensjonist (emeritus) la jeg mitt undervisningengasjement på hylla, men heier på de som har overtatt stafettpinnen videre!

Bakgrunn

Arbeidet i 1974-1986 med magnetisk resonans, spesielt med bruk av spin label molekyler for å måle molekylær bevegelse i blant annet biologiske membraner. Utviklet også flere nye målemetoder.

I tiden 1987-2005 arbeidet jeg med biologisk effekt av lavfrekvente elektromagnetiske felt. Spesialitet: Måling og til dels beregning av lavfrekvente og statiske elektriske og magnetiske felt. Målinger i egen lab på en del biologiske modellsystemer, men bidro også i en rekke epidemiologiske og arbeidsmiljøpregede undersøkelser ledet av andre. Har arbeidet med felter fra permanentmangeter, via nettfrekvente felt (50 Hz) til mobiltelefoni. 

I 2006 bygget jeg opp et laboratorium i kvanteoptikk ved Fysisk institutt, UiO, og faglig interesse er gitt ovenfor. Laboratoriet legges ned i 2021.

Jeg har i hele min universitetstid vært knyttet til Universitetet i Oslo, men har hatt tre år i utlandet (sabbatsår). Disse var: 1979-80: University of Rochester, upstate New York (hos professor Jerome S. Puskin), 1985-86: University of Southern California, Los Angeles (hos professor Larry Dalton), og 2006-2007: Niels Bohr Instituttet, København universitet (hos professor Eugene S. Polzik).  

Var i 1996 leder for The 27th International Physics Olympiad i Oslo med deltakere fra 55 land.

Priser

1985-86: Fullbright fellow.

1989: Fysisk institutts undervisningspris.

1999: Slått til "Ridder av Maxwells gyldne demon" (Æresbevisning fra Fysikkforeningen ved Fysisk institutt, UiO.)

2000: Sammen med Morten Hjorth-Jensen ble jeg spesielt nevnt da Fysisk institutt mottok Prisen for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Bygger for tiden opp relasjoner med andre forskningsgrupper i inn og utland som er interessert i de samme problemstillingene som jeg selv.

Annet

En personlig webside med litt flere lenker finnes på: https://folk.universitetetioslo.no/arntvi/

Emneord: Lys, foton, elektromagnetiske bølger, bølge-partikkel dualisme, kvantefysikk, sammenfiltring, vitenskapsfilosofi, elektromagnetiske felt og helse

Publikasjoner

 • Vistnes, Arnt Inge & Bergli, Joakim (2022). Hanbury Brown and Twiss effect demonstrated for sound waves from a waterfall: An experimental, numerical, and analytical study. American Journal of Physics (AJP). ISSN 0002-9505. 90(1), s. 20–30. doi: 10.1119/10.0006613.
 • Bergli, Joakim; Adenier, Guillaume; Thörn, Andreas Pierre & Vistnes, Arnt Inge (2019). Frequency and phase relations of entangled photons observed by a two-photon interference experiment. Physical Review A (PRA). ISSN 2469-9926. 100(2), s. 023850-1–023850-11. doi: 10.1103/PhysRevA.100.023850. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education. ISSN 0926-7220. 27(1-2), s. 81–111. doi: 10.1007/s11191-018-9963-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tyler, N. J. C.; Stokkan, Karl-Arne; Hogg, Christopher; Nellemann, C & Vistnes, Arnt Inge (2016). Cryptic impact: Visual detection of corona light and avoidance of power lines by reindeer. Wildlife Society Bulletin (WSB). ISSN 0091-7648. 40(1), s. 50–58. doi: 10.1002/wsb.620. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tyler, N. J. C.; Stokkan, Karl-Arne; Hogg, Chris; Nellemann, Christian; Vistnes, Arnt Inge & Jeffery, Glen (2014). Ultraviolet vision and avoidance of power lines in birds and mammals. Conservation Biology. ISSN 0888-8892. 28(3), s. 630–631. doi: 10.1111/cobi.12262. Fulltekst i vitenarkiv
 • Graff, Joachim Seland; Holme, Børge & Vistnes, Arnt Inge (2013). The production and accurate measurement of a 1 millimeter step standard using a commercial and a laboratory White Light Interferometer. Journal of Optics Research. ISSN 1050-3315. 15(1/2), s. 5–21.
 • Vistnes, Arnt Inge (2013). The problematic photon. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering. ISSN 0277-786X. 8832. doi: 10.1117/12.2023881.
 • Adenier, Guillaume; Bergli, Joakim; Thörn, Andreas Pierre & Vistnes, Arnt Inge (2013). Observation of bosonic coalescence and fermionic anti-coalescence with indistinguishable photons. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering. ISSN 0277-786X. 8832. doi: 10.1117/12.2024090.
 • Holme, Børge; Vistnes, Arnt Inge; Graff, Joachim Seland & Bhatnagar, Juhi (2012). The Production and Accurate Measurement of a 1 Millimeter Step Standard Using a Commercial and a Laboratory White Light Interferometer. I Russo, Mark E. (Red.), Interferometry Principles and Applications. Nova Science Publishers. ISSN 978-1-61209-347-5. s. 95–122.
 • Vistnes, Arnt Inge & Adenier, Guillaume (2012). There May Be More to Entangled Photon Experiments than we Have Appreciated so Far. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. 1508, s. 326–333. doi: 10.1063/1.4773143.
 • Jagielski, Borys; Lein, Johanne & Vistnes, Arnt Inge (2011). Temporal coherence length of light in semiclassical field theory models. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. 1327, s. 380–386. doi: 10.1063/1.3567463.
 • Vistnes, Arnt Inge (2011). Two types of arguing in physics: a critical discussion. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering. ISSN 0277-786X. 8121. doi: 10.1117/12.892725.
 • Hansteen, Inger-Lise; Clausen, Kjell Oskar; Haugan, Vera; Svendsen, Marit; Svendsen, Martin V & Eriksen, Jan Gunnar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2009). Cytogenetic Effects of Exposure to 2.3 GHz Radiofrequency Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research. ISSN 0250-7005. 29(11), s. 4323–4330.
 • Hansteen, Inger-Lise; Lågeide, Lars; Clausen, Kjell Oskar; Haugan, Vera; Svendsen, Marit & Eriksen, Jan Gunnar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Cytogenetic Effects of 18.0 and 16.5 GHz Microwave Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research. ISSN 0250-7005. 29(8), s. 2885–2892.
 • Amundsen, David Skålid; Kirkemo, Camilla Nestande; Nakkerud, Andreas; Trømborg, Jørgen & Vistnes, Arnt Inge (2009). The rainbow as a student project involving numerical calculations. American Journal of Physics (AJP). ISSN 0002-9505. 77(9), s. 795–798. doi: 10.1119/1.3152991. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansteen, Inger-Lise; Lågeide, Lars; Clausen, Kjell Oskar; Haugan, Vera; Svendsen, Marit & Eriksen, Jan Gunnar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Cytogenetic Effects of 18.0 and 16.5 GHz Microwave Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research. ISSN 0250-7005. 29(8), s. 2885–2892.
 • Hansteen, Inger-Lise; Clausen, Kjell O.; Haugan, Vera; Svendsen, Marit; Svendsen, Martin V. & Eriksen, Jan G. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2009). Cytogenetic Effects of Exposure to 2.3 GHz Radiofrequency Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research. ISSN 0250-7005. 29(11), s. 4323–4330.
 • Neergaard-Nielsen, J.S.; Nielsen, B.M.; Takahashi, H.; Vistnes, Arnt Inge & Polzik, E.S. (2007). High purity bright single photon source. Optics Express. ISSN 1094-4087. 15(13), s. 7940–7949.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Hveberg, Klara; Langtangen, Hans Petter; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2006). Beregninger i elementærundervisninga i matematikk og matematiske naturfag. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-0-8. s. 67–80.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Farlig kontakt mellom TV og MP3-spiller. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 68(1), s. 12–19.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Streben etter sannhet. I Einevold, Gaute & Newth, Eirik (Red.), Naturens kode. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-34539-2. s. 43–60.
 • Vistnes, Arnt Inge (2004). Fysikk og virkelighetsoppfatning. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISSN 82-91670-46-3. s. 133–156.
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Low frequency fields. I Brune, Daga; Hellberg, Ragnar; Persson, Bertil R.R. & Pääkkönen, Rauno (Red.), RADIATION at Home, Outdoors and in the Workplace. Scandinavian Science Publisher. ISSN 82-91833-02-8. s. 104–135.
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Electromagnetic fields at home. I Brune, Daga; Hellberg, Ragnar; Persson, Bertil R.R. & Pääkkönen, Rauno (Red.), RADIATION at Home, Outdoors and in the Workplace. Scandinavian Science Publisher. ISSN 82-91833-02-8. s. 286–305.
 • Skyberg, Knut; Hansteen, Inger-Lise & Vistnes, Arnt Inge (2001). Chromosomal aberrations in lymphocytes of employees in transformer and generator production exposed to electromagnetic fields and mineral oil. Bioelectromagnetics. ISSN 0197-8462. 22(3), s. 150–160.
 • Vistnes, Arnt Inge & Gjötterud, Kristoffer (2001). Why arguments based on photon energy may be highly misleading for power frequency electromagnetic fields. Bioelectromagnetics. ISSN 0197-8462. 22(3), s. 200–204.
 • Skulberg, Knut Ragnvald; Skyberg, Knut; Wijnand, Eduard; Goffeng, Lars Ole; Vistnes, Arnt Inge & Levy, Finn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Effects of electric field reduction in visual display units on skin symptoms. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 27(2), s. 140–145. doi: 10.5271/sjweh.601.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Fysikkens verdensbilde i dag. Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-43-9. 40 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Jemterud, Torkild; Hessen, Dag Olav & Vistnes, Arnt Inge (2021). Abels Tårn – NRK Radio, 2021, 1. oktober. Panelet tar tidsmaskin til 1821. [Radio]. NRK.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvantefysikk.
 • Oterholm, Einar & Vistnes, Arnt Inge (2016). Hvordan fant vikingene leia over havet? Brukte de avansert fysikk? Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 78(3), s. 73–77.
 • Grøn, Øyvind & Vistnes, Arnt Inge (2013). Corioliskraften. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 75(2).
 • Vistnes, Arnt Inge (2013). Polarisering av lys. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 75(1), s. 4–10.
 • Vistnes, Arnt Inge & Adenier, Guillaume (2012). There may be more to entangled photon experiments than we have appreciated so far.
 • Siem, Sunniva; Vistnes, Arnt Inge & Henriksen, Ellen Karoline (2011). Stråling fra mobiltelefoner, kjerneenergiverk, radongass, trådløse nett, kraftledninger og mere til - hva er det, og er det farlig?
 • Vistnes, Arnt Inge (2011). Two types of arguing in physics: a critical discussion.
 • Jagielski, Borys; Lein, Johanne & Vistnes, Arnt Inge (2010). Temporal coherence length of light in semiclassical field theory models.
 • Vistnes, Arnt Inge (2010). Tendensiøst fra Mysterud. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(6).
 • Vistnes, Arnt Inge (2010). "Mobilstråling - er det farlig?". [Avis]. Stavanger Aftenblad, kronikk.
 • Vistnes, Arnt Inge & Oftedal, Gunnhild (2009). Slakter ekspert på mobilstråling.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Aksepterer ikke selvmotsigelsen i lys. Yngve Vogt, Informasjonsavdelingen ved UiO intervjuer Arnt Inge Vistnes. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 19(1), s. 44–47.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Tendensiøst om stråling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045.
 • Vistnes, Arnt Inge & Jemterud, Torkild (2009). Om bølgepartikkeldualismen i fysikken. [Radio]. Verdt å vite, NRK2.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). "Er mobilstråling farlig?". [TV]. TV2 Tabloid.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). "Slakter ekspert på mobilstråling". [Avis]. Dagbladet, Magasinet på nett.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). "Mannen som vil se lyset på ny". [Avis]. Aftenposten.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Fysikeren mot strømmen. [Internett]. NRK Schrödingers katt / Verdt å vite, nett.
 • Oftedal, Gunnhild & Vistnes, Arnt Inge (2009). "Mangelfull og misvisende argumentasjon". [Avis]. Dagbladet, Magasinet på nett.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Varslerfunksjoner (innen forskningsetikk).
 • Vistnes, Arnt Inge & Jagielski, Borys (2009). Can single photons be detected on a screen after a double slit?
 • Vistnes, Arnt Inge (2008). Sammenfiltrede fotoner og erkjennelsesmessige konsekvenser. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 70(3), s. 75–79.
 • Vistnes, Arnt Inge & Opheim, Arild (2008). Kommentarer til Lene Hau's eksperimenter om å "stoppe lyset". [Radio]. Verdt å vite, NRK2.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter; Malthe-Sørenssen, Anders; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2008). Computers in Science Education, a new way to teach physics and mathematics?
 • Vistnes, Arnt Inge (2008). Kort orientering om kvanteoptikk.
 • Vistnes, Arnt Inge (2008). Sensorer og digital fotografering.
 • Vistnes, Arnt Inge (2007). Om å overføre elektrisk kraft trådløst til lyspærer o.l., kommentar til en ny artikkel i Science. [Radio]. NRK, P2, Verdt å vite.
 • Vistnes, Arnt Inge (2007). Kommentarer til annonsering av nobelprisen i fysikk 2007. [Radio]. NRK P1, Alltid nyheter..
 • Vistnes, Arnt Inge (2007). Stjernehimmelen. En vandring gjennom stjernebilder, planeter og galakser.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Om lys. Hva vet vi egentlig om lys? Hvilken betydning har vår tankemodell av lys for vår oppfatning av naturen og hvordan den "funker"?
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Vil det schizofrene fotonet overleve?
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Mulig helsepåvirkning fra sterke magnetfelter ved magnetpulverprøving? NDT Informasjon. ISSN 0802-5509. 26(3), s. 24–26.
 • Vistnes, Arnt Inge & Holthe, Klaus (2006). Om MP3-spillere og TV og hørselskade. [TV]. TV2 Nyheter.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Intervju i TV2's hovedoppslag på kveldsnyhetene 14. mars 2006, om hørselskader etter dataspill og høretelefoner. [TV]. TV2, kveldsnyhetene.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Advarer mot boliger på Bogafjell. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Fysisk resonnement for at Preserva mobiltelefonbrikke ikke har noen effekt. Samarbeid med programleder Øystein Schmidt. [TV]. TV2 hjelper deg.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Vitenskap og overtro.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Hvordan fungerer moderne kommunikasjonssystemer?
 • Foldnes, Njål; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2005). En ny verden: Datamaskinen, beregninger og realfagsundervisning. UNIPED. ISSN 1500-4538. 28(3), s. 36–43.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Magnetiske forstyrrelser av TV. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 67, s. 65–70.
 • Vistnes, Arnt Inge & Sletten, Åsmund (2005). Fysikk-snutter, 3-5 minutter hver, om lag 25 i tallet i 2005. Ble sendt i P4's barnehalvtime. En snutt pr uke i deler av året (dvs mange ulike datoer). [Radio]. P4 radio.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Nye læreplaner for fysikk i den videregående skolen.
 • Vistnes, Arnt Inge (2004). Fotballsparkets fysikk. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 2004(2), s. 47–49.
 • Vistnes, Arnt Inge & Hjorth-Jensen, Morten (2004). Numerical methods as an integrated part of physics education.
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). "Mulige mekanismer for biologisk virkning av lavfrekvente elektromagnetiske felt.".
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Jordstråling, Store Norske Årbok 2001. Kunnskapsforlaget. s. 309–312.
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Kreftfare ved å bo nær kraftledninger. [Radio]. NRK 1 Fjernsynet, programmet: Helsemagasinet PULS.
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Forskning på bekostning av undervisning? [Radio]. Uniforum : Universitetet i Oslo.
 • Østern, Marie Callin; Pettersen, Erik O & Vistnes, Arnt Inge (2001). Effekter av lavfrekvente magnetfelt i kombinasjon med hypoksi på humane kreftceller in vitro.
 • Østern, Marie Callin; Pettersen, Erik O & Vistnes, Arnt Inge (2001). Effekter av lavfrekvente magnetfelt i kombinasjon med hypoksi på humane kreftceller in vitro.
 • Vistnes, Arnt Inge (2000). Er fysikerne fysikkens verste fiender? Om fysikkundervisning.
 • Vistnes, Arnt Inge (2000). Jordstråling. Tradisjon og naturvitenskapelig oppfatning.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Kompendium for FYS2130 Svingninger og bølger. Nettutgave.
 • Vistnes, Arnt Inge (2007). Magnetfeltforstyrrelser i forbindelse med byggearbeider som krever en midlertidig spunt. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Måling av elektromagnetiske felt i to portvaktslokaler ved Hydro Aluminium Årdal. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Måling av lydstyrke fra MP3-spiller i forbindelse med hørselskade. Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge; Angell, Carl; Johansen, Nils Voje & Handal, Gunnar (2006). Idéhefte om læringsstrategier i realfag. Universitetet i Oslo.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Lavfrekvente elektromagnetiske felt. Kompendium om måling og beregning av lavfrekvente elektromagnetiske felt, brukt ved forskerkurs i "ikke-ioniserende stråling og dens biologiske virkning. Del B". Arrangert i Trondheim uke 12 2006. Kun publisert via web.
 • Vistnes, Arnt Inge & Hjorth-Jensen, Morten (2005). Numerical Methods as an Integrated Part of Physics Education. arXiv.org, physics/0505116 .
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Målinger av elektriske og magnetiske felt i leilighet i Brånåsen for å finne årsak til forvrengning av TV-bilde. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Magnetfelt i plattbærelag fra Skandinaviska Byggelements fabrikk i Katrineholm. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Problemer med statisk magnetfelt i byggelementer i Brånåsen. Sluttrapport. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). En transformator til besvær. Rapport over målinger i Malangseidet i Balsjord kommune i Trom samt vurdering av resultatene. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2004). Elektromagnetiske felt ved dataskjermer i lokalene til Gudbrandsdølen Dagningen i Lillehammer. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Vurdering av nettfrekvente magnetfelt fra trafo og hovedtavle i Oslo Atrium. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Måling av statiske og nettfrekvente magnetfelt på Oseberg Sør plattformen 3. april 2003. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Magnetfelt til omgivelsene ved magnetpulverprøving av løpehjul i kraftverk. Resultater fra målinger ved Sima kraftverk 20. mars 2003. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Beregning av forventet 50 Hz magnetfelt fra strømkabler under fortau i Tromsø. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2002). Magnetfelteksponering ved ikke-destruktiv prøving av løpehjul. Målinger ved Nore Kraftverk 7. juni 2002. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2002). Magnetfelteksponering ved ikke-destruktiv prøving av metaller. Målinger ved LHK, Kjeller, 11. juni 2002. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.
 • Vistnes, Arnt Inge (2002). Report from Monchegorsk. Magnetic field measurements at the nickel carbonyl refinery and the matte crushing/milling. Rapport etter oppdragsforskning utført ved Fysisk institutt, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:42 - Sist endret 8. okt. 2020 14:18