Arnt Inge Vistnes

Bilde av Arnt Inge Vistnes
English version of this page
Telefon +47 22855646
Mobiltelefon 93451191
Rom FV401
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Status i dag

Jeg ble pensjonist 1. jan. 2020, men har en emeritusavtale med instituttet og bruker fortsatt mye tid på fysikk, både eksperimentelt, numerisk og skriving av artikler. Fortsatt har jeg noen eksperimenter jeg ønsker å gjøre i Kvanteoptikklaboratoriet, skjønt jeg nærmer meg de målene jeg har satt for laben. Jeg samarbeider med ansatte på instituttet og noen få emerituser fra norske og utenlandske universiteter.

Faglige interesser

Jeg er brennende interessert i fysikkens beskrivelse av lys. Mange slår seg til ro med den såkalte bølge-partikkeldualismen. Det er greit dersom man har en filosofisk grunnholdning nær opp til Niels Bohr, at fysikkens oppgave er kun å beskrive hva vi kan observere og at den ikke har til å oppgave å fortelle hvordan verden ER (logisk positivisme). Men i dagligtale omtaler vi lys gjerne i en realisme-sammenheng, - at vi mener å vite hva lyset virkelig ER. I så fall er bølge-partikkeldualismen helt ubrukelig, for bølger og partikler er totalt forskjellige fysiske fenomener. I dag er det utrolig mye sprikende oppfatninger av lys, med beskrivelser basert på klassisk elektromagnetisme, standard kvantemekanikk, to-foton kvantemekanisk formalisme, kvante-elektromagnetisme, samt litt mer eksotiske forsøk så som pilot-bølge-beskrivelser med mere. Det er stort behov for å få en opprydding i oppfatninger: skille formalisme fra "mentale bilder", ulike ståsted både i filosofisk grunnholdning og i synet på hvilken rolle mener vi en fysisk teori har (vitenskapsfilosofisk).

Jeg er også opptatt av tidsutvikling i de detaljerte fysiske prosessene som inngår i enhver måleprosess. Dette henger til en viss grad sammen med generell interpretasjon av kvantemekanikken der tidsutvikling ofte behandles på en elendig måte.

Jeg har tidligere vært sterkt sterkt engasjert i problemstillinger knyttet til elektromagnetiske felt og helse, f.eks. knyttet til kraftledninger og mobiltelefoni. Litt sitter igjen etter at jeg brukte i alt 18 år av mitt liv til denne type forskning! Sentralt står spørsmålet om hvilke metoder vi med fordel kan anvende for å komme fram til sikrere kunnskap. Kunnskap om den bakenforliggende fysikken er selvfølgelig også viktig.

Undervisning

Jeg var opptatt av undervisning i nesten alle år siden jeg ble ferdig cand.real. i 1974. Da jeg ble pensjonist (emeritus) la jeg mitt undervisningengasjement på hylla, men heier på de som har overtatt stafettpinnen videre!

Bakgrunn

Arbeidet i 1974-1986 med magnetisk resonans, spesielt med bruk av spin label molekyler for å måle molekylær bevegelse i blant annet biologiske membraner. Utviklet også flere nye målemetoder.

I tiden 1987-2005 arbeidet jeg med biologisk effekt av lavfrekvente elektromagnetiske felt. Spesialitet: Måling og til dels beregning av lavfrekvente og statiske elektriske og magnetiske felt. Målinger i egen lab på en del biologiske modellsystemer, men bidro også i en rekke epidemiologiske og arbeidsmiljøpregede undersøkelser ledet av andre. Har arbeidet med felter fra permanentmangeter, via nettfrekvente felt (50 Hz) til mobiltelefoni. 

I 2006 bygget jeg opp et laboratorium i kvanteoptikk ved Fysisk institutt, UiO, og faglig interesse er gitt ovenfor. Laboratoriet legges ned i 2021.

Jeg har i hele min universitetstid vært knyttet til Universitetet i Oslo, men har hatt tre år i utlandet (sabbatsår). Disse var: 1979-80: University of Rochester, upstate New York (hos professor Jerome S. Puskin), 1985-86: University of Southern California, Los Angeles (hos professor Larry Dalton), og 2006-2007: Niels Bohr Instituttet, København universitet (hos professor Eugene S. Polzik).  

Var i 1996 leder for The 27th International Physics Olympiad i Oslo med deltakere fra 55 land.

Priser

1985-86: Fullbright fellow.

1989: Fysisk institutts undervisningspris.

1999: Slått til "Ridder av Maxwells gyldne demon" (Æresbevisning fra Fysikkforeningen ved Fysisk institutt, UiO.)

2000: Sammen med Morten Hjorth-Jensen ble jeg spesielt nevnt da Fysisk institutt mottok Prisen for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Bygger for tiden opp relasjoner med andre forskningsgrupper i inn og utland som er interessert i de samme problemstillingene som jeg selv.

Annet

En personlig webside med litt flere lenker finnes på: https://folk.universitetetioslo.no/arntvi/

Emneord: Lys, foton, elektromagnetiske bølger, bølge-partikkel dualisme, kvantefysikk, sammenfiltring, vitenskapsfilosofi, elektromagnetiske felt og helse
Publisert 4. nov. 2010 12:42 - Sist endret 8. okt. 2020 14:18