Arnt Inge Vistnes

Førsteamanuensis - Kondenserte fasers fysikk
Bilde av Arnt Inge Vistnes
English version of this page
Telefon +47-22855646
Rom FV401
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg er brennende interessert i fysikkens beskrivelse av lys i særdeleshet og elektromagnetiske bølger generelt. Spesielt er jeg opptatt av bølge-partikkeldualismen og kvantemekanikkens beskrivelse. Etter min mening er det for lite oppmerksomhet på tidsutvikling og de detaljerte fysiske prosessene som inngår i enhver måleprosess. Dette henger til en viss grad sammen med generell interpretasjon av kvantemekanikken (kollaps av bølgefunksjonen, realismebeskrivelse eller ikke, Bells ulikhet m.m.). Temaet har nær tilknytning til vitenskapsfilosofi.

Ellers er jeg også sterkt sterkt engasjert i problemstillinger knyttet til elektromagnetiske felt og helse, f.eks. knyttet til kraftledninger og mobiltelefoni. Litt sitter igjen etter at jeg brukte i alt 18 år av mitt liv til denne type forskning! Sentralt står spørsmålet om hvilke metoder vi med fordel kan anvende for å komme fram til sikrere kunnskap. Kunnskap om den bakenforliggende fysikken er selvfølgelig også viktig.

Undervisning

FYS 2130 Svingninger og bølger

Bakgrunn

Arbeidet i 1974-1986 med magnetisk resonans, spesielt med bruk av spin label molekyler for å måle molekylær bevegelse i blant annet biologiske membraner. Utviklet også flere nye målemetoder.

I tiden 1987-2005 arbeidet jeg med biologisk effekt av lavfrekvente elektromagnetiske felt. Spesialitet: Måling og til dels beregning av lavfrekvente og statiske elektriske og magnetiske felt. Målinger i egen lab på en del biologiske modellsystemer, men bidro også i en rekke epidemiologiske og arbeidsmiljøpregede undersøkelser ledet av andre. Har arbeidet med felter fra permanentmangeter, via nettfrekvente felt (50 Hz) til mobiltelefoni. 

Siden 2006 har jeg bygget opp et laboratorium i kvanteoptikk ved Fysisk institutt, UiO, og faglig interesse er gitt ovenfor.

Jeg har i hele min universitetstid vært knyttet til Universitetet i Oslo, men har hatt tre år i utlandet (sabbatsår). Disse var: 1979-80: University of Rochester, upstate New York (hos professor Jerome S. Puskin), 1985-86: University of Southern California, Los Angeles (hos professor Larry Dalton), og 2006-2007: Niels Bohr Instituttet, København universitet (hos professor Eugene S. Polzik).  

Var i 1996 leder for The 27th International Physics Olympiad i Oslo med deltakere fra 55 land.

Priser

1985-86: Fullbright fellow.

1989: Fysisk institutts undervisningspris.

1999: Slått til "Ridder av Maxwells gyldne demon" (Æresbevisning fra Fysikkforeningen ved Fysisk institutt, UiO.)

2000: Sammen med Morten Hjorth-Jensen ble jeg spesielt nevnt da Fysisk institutt mottok Prisen for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Bygger for tiden opp relasjoner med andre forskningsgrupper i inn og utland som er interessert i de samme problemstillingene som jeg selv.

Annet

En personlig webside med litt flere lenker: <http://folk.uio.no/arntvi/>

Emneord: kvantefysikk, elektromagnetiske felt og helse, elektromagnetiske bølger, Lys, foton, vitenskapsfilosofi, sammenfiltring, bølge-partikkel dualisme

Publikasjoner

 • Bergli, Joakim; Adenier, Guillaume; Thörn, Andreas Pierre & Vistnes, Arnt Inge (2019). Frequency and phase relations of entangled photons observed by a two-photon interference experiment. Physical Review A (PRA).  ISSN 2469-9926.  100(2), s 023850-1- 023850-11 . doi: 10.1103/PhysRevA.100.023850
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education.  ISSN 0926-7220.  27(1-2), s 81- 111 . doi: 10.1007/s11191-018-9963-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tyler, N. J. C.; Stokkan, Karl-Arne; Hogg, Christopher; Nellemann, C & Vistnes, Arnt Inge (2016). Cryptic impact: Visual detection of corona light and avoidance of power lines by reindeer. Wildlife Society bulletin.  ISSN 0091-7648.  40(1), s 50- 58 . doi: 10.1002/wsb.620
 • Tyler, N. J. C.; Stokkan, Karl-Arne; Hogg, Chris; Nellemann, Christian; Vistnes, Arnt Inge & Jeffery, Glen (2014). Ultraviolet vision and avoidance of power lines in birds and mammals. Conservation Biology.  ISSN 0888-8892.  28(3), s 630- 631 . doi: 10.1111/cobi.12262 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Adenier, Guillaume; Bergli, Joakim; Thörn, Andreas Pierre & Vistnes, Arnt Inge (2013). Observation of bosonic coalescence and fermionic anti-coalescence with indistinguishable photons. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering.  ISSN 0277-786X.  8832 . doi: 10.1117/12.2024090
 • Graff, Joachim Seland; Holme, Børge & Vistnes, Arnt Inge (2013). The production and accurate measurement of a 1 millimeter step standard using a commercial and a laboratory White Light Interferometer. Journal of Optics Research.  ISSN 1050-3315.  15(1/2), s 5- 21 Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2013). The problematic photon. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering.  ISSN 0277-786X.  8832 . doi: 10.1117/12.2023881
 • Holme, Børge; Vistnes, Arnt Inge; Graff, Joachim Seland & Bhatnagar, Juhi (2012). The Production and Accurate Measurement of a 1 Millimeter Step Standard Using a Commercial and a Laboratory White Light Interferometer, In Mark E. Russo (ed.),  Interferometry Principles and Applications.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-61209-347-5.  Chapter 3.  s 95 - 122 Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge & Adenier, Guillaume (2012). There May Be More to Entangled Photon Experiments than we Have Appreciated so Far. AIP Conference Proceedings.  ISSN 0094-243X.  1508, s 326- 333 . doi: 10.1063/1.4773143
 • Jagielski, Borys; Lein, Johanne & Vistnes, Arnt Inge (2011). Temporal coherence length of light in semiclassical field theory models. AIP Conference Proceedings.  ISSN 0094-243X.  1327, s 380- 386 . doi: 10.1063/1.3567463
 • Vistnes, Arnt Inge (2011). Two types of arguing in physics: a critical discussion. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering.  ISSN 0277-786X.  8121 . doi: 10.1117/12.892725
 • Amundsen, David Skålid; Kirkemo, Camilla Nestande; Nakkerud, Andreas; Trømborg, Jørgen & Vistnes, Arnt Inge (2009). The rainbow as a student project involving numerical calculations. American Journal of Physics.  ISSN 0002-9505.  77(9), s 795- 798 . doi: 10.1119/1.3152991 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansteen, Inger-Lise; Clausen, Kjell O.; Haugan, Vera; Svendsen, Marit; Svendsen, Martin V.; Eriksen, Jan G.; Skiaker, Rolf; Hauger, Egil; Lågeide, Lars; Vistnes, Arnt Inge & Kure, Elin H. (2009). Cytogenetic Effects of Exposure to 2.3 GHz Radiofrequency Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research.  ISSN 0250-7005.  29(11), s 4323- 4330
 • Hansteen, Inger-Lise; Clausen, Kjell Oskar; Haugan, Vera; Svendsen, Marit; Svendsen, Martin V; Eriksen, Jan Gunnar; Skiaker, Rolf; Hauger, Egil; Lågeide, Lars; Vistnes, Arnt Inge & Kure, Elin H. (2009). Cytogenetic Effects of Exposure to 2.3 GHz Radiofrequency Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research.  ISSN 0250-7005.  29(11), s 4323- 4330 Vis sammendrag
 • Hansteen, Inger-Lise; Lågeide, Lars; Clausen, Kjell Oskar; Haugan, Vera; Svendsen, Marit; Eriksen, Jan Gunnar; Skiaker, Rolf; Hauger, Egil; Vistnes, Arnt Inge & Kure, Elin H. (2009). Cytogenetic Effects of 18.0 and 16.5 GHz Microwave Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research.  ISSN 0250-7005.  29(8), s 2885- 2892 Vis sammendrag
 • Hansteen, Inger-Lise; Lågeide, Lars; Clausen, Kjell Oskar; Haugan, Vera; Svendsen, Marit; Eriksen, Jan Gunnar; Skiaker, Rolf; Hauger, Egil; Vistnes, Arnt Inge & Kure, Elin H. (2009). Cytogenetic Effects of 18.0 and 16.5 GHz Microwave Radiation on Human Lymphocytes In Vitro. Anticancer Research.  ISSN 0250-7005.  29(8), s 2885- 2892
 • Neergaard-Nielsen, J.S.; Nielsen, B.M.; Takahashi, H.; Vistnes, Arnt Inge & Polzik, E.S. (2007). High purity bright single photon source. Optics Express.  ISSN 1094-4087.  15(13), s 7940- 7949
 • Hjorth-Jensen, Morten; Hveberg, Klara; Langtangen, Hans Petter; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2006). Beregninger i elementærundervisninga i matematikk og matematiske naturfag, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-0-8.  kapittel 5.  s 67 - 80
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Farlig kontakt mellom TV og MP3-spiller. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  68(1), s 12- 19
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Streben etter sannhet, I: Gaute Einevold & Eirik Newth (red.),  Naturens kode.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-34539-2.  Kapittel 3.  s 43 - 60
 • Vistnes, Arnt Inge (2004). Fysikk og virkelighetsoppfatning, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  Kapittel 8.  s 133 - 156
 • Skyberg, Knut; Hansteen, Inger-Lise & Vistnes, Arnt Inge (2001). Chromosomal aberrations in lymphocytes of employees in transformer and generator production exposed to electromagnetic fields and mineral oil. Bioelectromagnetics.  ISSN 0197-8462.  22(3), s 150- 160
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Electromagnetic fields at home, In Daga Brune; Ragnar Hellberg; Bertil R.R. Persson & Rauno Pääkkönen (ed.),  RADIATION at Home, Outdoors and in the Workplace.  Scandinavian Science Publisher.  ISBN 82-91833-02-8.  Chapter 19.  s 286 - 305
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Low frequency fields, In Daga Brune; Ragnar Hellberg; Bertil R.R. Persson & Rauno Pääkkönen (ed.),  RADIATION at Home, Outdoors and in the Workplace.  Scandinavian Science Publisher.  ISBN 82-91833-02-8.  Chapter 10.  s 104 - 135
 • Vistnes, Arnt Inge & Gjötterud, Kristoffer (2001). Why arguments based on photon energy may be highly misleading for power frequency electromagnetic fields. Bioelectromagnetics.  ISSN 0197-8462.  22(3), s 200- 204
 • Skedsmo, Arild & Vistnes, Arnt Inge (2000). Deflection of cosmic radiation near power lines - A theoretical approach. Health Physics.  ISSN 0017-9078.  78(6), s 679- 686

Se alle arbeider i Cristin

 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Fysikkens verdensbilde i dag. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  40 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). Kvantefysikk. [www ]. Vis sammendrag
 • Oterholm, Einar & Vistnes, Arnt Inge (2016). Hvordan fant vikingene leia over havet? Brukte de avansert fysikk?. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  78(3), s 73- 77
 • Grøn, Øyvind & Vistnes, Arnt Inge (2013). Corioliskraften. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  75(2)
 • Vistnes, Arnt Inge (2013). Polarisering av lys. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  75(1), s 4- 10
 • Vistnes, Arnt Inge & Adenier, Guillaume (2012). There may be more to entangled photon experiments than we have appreciated so far.
 • Siem, Sunniva; Vistnes, Arnt Inge & Henriksen, Ellen Karoline (2011). Stråling fra mobiltelefoner, kjerneenergiverk, radongass, trådløse nett, kraftledninger og mere til - hva er det, og er det farlig?.
 • Vistnes, Arnt Inge (2011). Two types of arguing in physics: a critical discussion.
 • Jagielski, Borys; Lein, Johanne & Vistnes, Arnt Inge (2010). Temporal coherence length of light in semiclassical field theory models.
 • Vistnes, Arnt Inge (2010, 12. januar). "Mobilstråling - er det farlig?".  Stavanger Aftenblad, kronikk.
 • Vistnes, Arnt Inge (2010). Tendensiøst fra Mysterud. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(6), s 593
 • Oftedal, Gunnhild & Vistnes, Arnt Inge (2009, 14. desember). "Mangelfull og misvisende argumentasjon".  Dagbladet, Magasinet på nett.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Aksepterer ikke selvmotsigelsen i lys. Yngve Vogt, Informasjonsavdelingen ved UiO intervjuer Arnt Inge Vistnes. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  19(1), s 44- 47
 • Vistnes, Arnt Inge (2009, 30. november). "Er mobilstråling farlig?". [TV].  TV2 Tabloid.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009, 14. januar). Fysikeren mot strømmen. [Internett].  NRK Schrödingers katt / Verdt å vite, nett.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Kompendium for FYS2130 Svingninger og bølger.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009, 10. mars). "Mannen som vil se lyset på ny".  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2009, 30. november). "Slakter ekspert på mobilstråling".  Dagbladet, Magasinet på nett.
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Tendensiøst om stråling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (23) . doi: 10.4045
 • Vistnes, Arnt Inge (2009). Varslerfunksjoner (innen forskningsetikk). Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge & Jagielski, Borys (2009). Can single photons be detected on a screen after a double slit?.
 • Vistnes, Arnt Inge & Jemterud, Torkild (2009, 12. januar). Om bølgepartikkeldualismen i fysikken. [Radio].  Verdt å vite, NRK2. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge & Oftedal, Gunnhild (2009, 30. november). Slakter ekspert på mobilstråling. Vis sammendrag
 • Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter; Malthe-Sørenssen, Anders; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2008). Computers in Science Education, a new way to teach physics and mathematics?. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2008). Kort orientering om kvanteoptikk.
 • Vistnes, Arnt Inge (2008). Sammenfiltrede fotoner og erkjennelsesmessige konsekvenser. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  70(3), s 75- 79
 • Vistnes, Arnt Inge (2008). Sensorer og digital fotografering.
 • Vistnes, Arnt Inge & Opheim, Arild (2008, 29. desember). Kommentarer til Lene Hau's eksperimenter om å "stoppe lyset". [Radio].  Verdt å vite, NRK2.
 • Vistnes, Arnt Inge (2007, 09. oktober). Kommentarer til annonsering av nobelprisen i fysikk 2007. [Radio].  NRK P1, Alltid nyheter..
 • Vistnes, Arnt Inge (2007). Magnetfeltforstyrrelser i forbindelse med byggearbeider som krever en midlertidig spunt.
 • Vistnes, Arnt Inge (2007, 14. juni). Om å overføre elektrisk kraft trådløst til lyspærer o.l., kommentar til en ny artikkel i Science. [Radio].  NRK, P2, Verdt å vite.
 • Vistnes, Arnt Inge (2007). Stjernehimmelen. En vandring gjennom stjernebilder, planeter og galakser.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006, 21. mars). Advarer mot boliger på Bogafjell.  Stavanger Aftenblad. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2006, 23. mars). Fysisk resonnement for at Preserva mobiltelefonbrikke ikke har noen effekt. Samarbeid med programleder Øystein Schmidt. [TV].  TV2 hjelper deg.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Hvordan fungerer moderne kommunikasjonssystemer?. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2006, 14. mars). Intervju i TV2's hovedoppslag på kveldsnyhetene 14. mars 2006, om hørselskader etter dataspill og høretelefoner. [TV].  TV2, kveldsnyhetene.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Lavfrekvente elektromagnetiske felt. Kompendium om måling og beregning av lavfrekvente elektromagnetiske felt, brukt ved forskerkurs i "ikke-ioniserende stråling og dens biologiske virkning. Del B". Arrangert i Trondheim uke 12 2006.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Måling av elektromagnetiske felt i to portvaktslokaler ved Hydro Aluminium Årdal.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Måling av lydstyrke fra MP3-spiller i forbindelse med hørselskade. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Om lys. Hva vet vi egentlig om lys? Hvilken betydning har vår tankemodell av lys for vår oppfatning av naturen og hvordan den "funker"?.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Vil det schizofrene fotonet overleve?.
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Vitenskap og overtro.
 • Vistnes, Arnt Inge; Angell, Carl; Johansen, Nils Voje & Handal, Gunnar (2006). Idéhefte om læringsstrategier i realfag. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge & Holthe, Klaus (2006, 08. februar). Om MP3-spillere og TV og hørselskade. [TV].  TV2 Nyheter. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2006). Mulig helsepåvirkning fra sterke magnetfelter ved magnetpulverprøving?. NDT Informasjon.  ISSN 0802-5509.  26(3), s 24- 26 Vis sammendrag
 • Foldnes, Njål; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2005). En ny verden: Datamaskinen, beregninger og realfagsundervisning. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  28(3), s 36- 43
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). En transformator til besvær. Rapport over målinger i Malangseidet i Balsjord kommune i Trom samt vurdering av resultatene.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Magnetfelt i plattbærelag fra Skandinaviska Byggelements fabrikk i Katrineholm.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Magnetiske forstyrrelser av TV. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  67, s 65- 70
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Målinger av elektriske og magnetiske felt i leilighet i Brånåsen for å finne årsak til forvrengning av TV-bilde.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Nye læreplaner for fysikk i den videregående skolen.
 • Vistnes, Arnt Inge (2005). Problemer med statisk magnetfelt i byggelementer i Brånåsen. Sluttrapport.
 • Vistnes, Arnt Inge & Hjorth-Jensen, Morten (2005). Numerical Methods as an Integrated Part of Physics Education. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge & Sletten, Åsmund (2005, 01. mai). Fysikk-snutter, 3-5 minutter hver, om lag 25 i tallet i 2005. Ble sendt i P4's barnehalvtime. En snutt pr uke i deler av året (dvs mange ulike datoer). [Radio].  P4 radio.
 • Vistnes, Arnt Inge (2004). Elektromagnetiske felt ved dataskjermer i lokalene til Gudbrandsdølen Dagningen i Lillehammer.
 • Vistnes, Arnt Inge (2004). Fotballsparkets fysikk. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  2004(2), s 47- 49
 • Vistnes, Arnt Inge & Hjorth-Jensen, Morten (2004). Numerical methods as an integrated part of physics education.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Beregning av forventet 50 Hz magnetfelt fra strømkabler under fortau i Tromsø.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Magnetfelt til omgivelsene ved magnetpulverprøving av løpehjul i kraftverk. Resultater fra målinger ved Sima kraftverk 20. mars 2003.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Måling av statiske og nettfrekvente magnetfelt på Oseberg Sør plattformen 3. april 2003.
 • Vistnes, Arnt Inge (2003). Vurdering av nettfrekvente magnetfelt fra trafo og hovedtavle i Oslo Atrium.
 • Vistnes, Arnt Inge (2002). Magnetfelteksponering ved ikke-destruktiv prøving av løpehjul. Målinger ved Nore Kraftverk 7. juni 2002.
 • Vistnes, Arnt Inge (2002). Magnetfelteksponering ved ikke-destruktiv prøving av metaller. Målinger ved LHK, Kjeller, 11. juni 2002.
 • Vistnes, Arnt Inge (2002). Report from Monchegorsk. Magnetic field measurements at the nickel carbonyl refinery and the matte crushing/milling.
 • Vistnes, Arnt Inge (2001, 26. april). Forskning på bekostning av undervisning?. [Radio].  Uniforum : Universitetet i Oslo. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). Jordstråling, I:  Store Norske Årbok 2001.  Kunnskapsforlaget.  s 309 - 312 Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2001, 02. april). Kreftfare ved å bo nær kraftledninger. [Radio].  NRK 1 Fjernsynet, programmet: Helsemagasinet PULS. Vis sammendrag
 • Vistnes, Arnt Inge (2001). "Mulige mekanismer for biologisk virkning av lavfrekvente elektromagnetiske felt.".
 • Østern, Marie Callin; Pettersen, Erik O & Vistnes, Arnt Inge (2001). Effekter av lavfrekvente magnetfelt i kombinasjon med hypoksi på humane kreftceller in vitro.
 • Østern, Marie Callin; Pettersen, Erik O & Vistnes, Arnt Inge (2001). Effekter av lavfrekvente magnetfelt i kombinasjon med hypoksi på humane kreftceller in vitro.
 • Vistnes, Arnt Inge (2000). Alternativ verden, grensen tro og vitenskap.
 • Vistnes, Arnt Inge (2000). Er fysikerne fysikkens verste fiender? Om fysikkundervisning.
 • Vistnes, Arnt Inge (2000). Jordstråling. Tradisjon og naturvitenskapelig oppfatning.
 • Vistnes, Arnt Inge (2000). Løsningsforslag til sommernøtter. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  62(3), s 95- 96 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:42 - Sist endret 2. juni 2016 18:23