Einar Sagstuen

Professor Emeritus
Bilde av Einar Sagstuen
English version of this page
Telefon ++47 228 55653
Mobiltelefon ++47 957 98170
Rom KV 340
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 Kjemibygningen Blindern 0371 Oslo
Postadresse Fysikkbygget Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

De vitenskapelige hovedinteresse-områdene kan summeres opp som: Strålingsfysikk, strålingsbiofysikk og medisinsk fysikk. Dette omfatter:

 •  Effekter av stråling i biologiske makromolekyler og modellsystem:
 1. Strålingsindusert reduksjon og oksydasjon av DNA 
 2. Ladningstransport i DNA,
 3. protonoverføringer mellom ioniserte basepar i DNA
 4. energioverføring mellom DNA og proteiner
 5. kvantekjemiske beregninger på modellsystemer.
 • Strålingsdosimetri:
 1.  EPR spektroskopi og dosimetri
 2.  Egenskaper hos alanin som EPR dosimeter
 3.  utvikling og testing av nye dosimetermaterialer.
 •  EPR-spektroskopi:
 1.  Metodiske og teoretiske utviklinger
 2.  instrumentering
 3.  Ulike applikasjoner  (eks. katalyse, spin trapping)
Emneord: strålingsbiofysikk, EPR spektroskopi, ESR spektroskopi, biomedisinsk fysikk, biofysikk, medisinsk fysikk, strålingsfysikk, magnetisk resonans, dosimetri

Publikasjoner

 • Kang, Xiaolan; Berberidou, Chrysanthi; Galeckas, Augustinas; Bazioti, Kalliopi; Sagstuen, Einar; Norby, Truls Eivind & Chatzitakis, Athanasios Eleftherios (2021). Visible Light Driven Photocatalytic Decolorization and Disinfection of Water Employing Reduced TiO2 Nanopowders. Catalysts.  ISSN 2073-4344.  11(2) . doi: 10.3390/catal11020228
 • Lund, Anders; Callens, Freddy J. & Sagstuen, Einar (2021). Determination of the g-, hyperfine coupling- and zero-field splitting tensors in EPR and ENDOR using extended Matlab codes. Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. 1997 : Print).  ISSN 1090-7807.  325 . doi: 10.1016/j.jmr.2021.106956
 • Weber, Florian; Sagstuen, Einar; Zhong, Qi-Zhi; Zheng, Tian & Tiainen, Hanna (2020). Tannic Acid Radicals in the Presence of Alkali Metal Salts and Their Impact on the Formation of Silicate-Phenolic Networks. ACS Applied Materials & Interfaces.  ISSN 1944-8244.  12(47), s 52457- 52466 . doi: 10.1021/acsami.0c16946 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jåstad, Eirik Ogner; Torheim, Turid K Gjerstad; Villeneuve, Kathleen; Kvaal, Knut; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar; Malinen, Eirik & Futsæther, Cecilia Marie (2017). In Quest of the Alanine R3 Radical: Multivariate EPR Spectral Analyses of X‑Irradiated Alanine in the Solid State. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  121(38), s 7139- 7147 . doi: 10.1021/acs.jpca.7b06447 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kusakovskij, Jevgenij; De Cooman, Hendrik; Sagstuen, Einar; Callens, Freddy J. & Vrielinck, Henk (2017). On the identity of the last known stable radical in X-irradiated sucrose. Chemical Physics Letters.  ISSN 0009-2614.  674, s 6- 10 . doi: 10.1016/j.cplett.2017.02.032 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wiedmer, David; Sagstuen, Einar; Welch, Ken; Haugen, Håvard Jostein & Tiainen, Hanna (2016). Oxidative power of aqueous non-irradiated TiO2-H2O2 suspensions: Methylene blue degradation and the role of reactive oxygen species. Applied Catalysis B: Environmental.  ISSN 0926-3373.  198, s 9- 15 . doi: 10.1016/j.apcatb.2016.05.036 Vis sammendrag
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen & Sagstuen, Einar (2015). New Evidence for Hydroxyalkyl Radicals and Light- and Thermally Induced Trapped Electron Reactions in Rhamnose. Radiation Research.  ISSN 0033-7587.  184(2), s 161- 174 . doi: 10.1667/RR14081.1
 • Knudtsen, Ingerid Skjei; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2015). Radiation effects on crystalline l-asparagine, revisited: Radical formation by EMR and periodic DFT after X-irradiation at 275K. Radiation Physics and Chemistry.  ISSN 0969-806X.  106, s 151- 159 . doi: 10.1016/j.radphyschem.2014.07.008
 • Krivokapic, Andre; Sanderud, Audun; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2015). Lithium formate for EPR dosimetry (2): secondary radicals in X-irradiated crystals. Radiation Research.  ISSN 0033-7587.  183(6), s 675- 683 . doi: 10.1667/RR14046.1
 • Øyen, Live Furnes; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Knudtsen, Ingerid Skjei; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2015). Direct Radiation Effects to the Amino Acid Side-Chain: EMR and Periodic DFT of X-Irradiated L-Asparagine at 6 K. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  119(2), s 491- 502 . doi: 10.1021/jp5115866 Vis sammendrag
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; Van Yperen-De Deyne, Andy; Van Speybroeck, Veronique & Sagstuen, Einar (2014). Automated generation of radical species in crystalline carbohydrate using ab initio MD simulations. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  16(32), s 17196- 17205 . doi: 10.1039/c4cp02179g
 • Krivokapic, Andre; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; De Cooman, Hendrik; Hole, Eli Olaug; Nelson, William H. & Sagstuen, Einar (2014). Lithium formate for EPR dosimetry: Radiation-induced radical trapping at low temperatures. Radiation Research.  ISSN 0033-7587.  181(5), s 503- 511 . doi: 10.1667/RR13582.1
 • Pauwels, Ewald; De Cooman, Hendrik; Waroquier, Michel; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2014). Solved? the reductive radiation chemistry of alanine. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  16(6), s 2475- 2482 . doi: 10.1039/c3cp54441a
 • Vrielinck, Henk; De Cooman, Hendrik; Callens, Freddy J. & Sagstuen, Einar (2014). Radiation Chemistry of Solid-State Carbohydrates using EMR, In Anders Lund & Masaru Shiotani (ed.),  Applications of EPR in Radiation Research.  Springer.  ISBN 978-3-319-09215-7.  Chapter 6.  s 189 - 254 Vis sammendrag
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; De Cooman, Hendrik; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2013). Structural specificity of alkoxy radical formation in crystalline carbohydrates. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  15(24), s 9615- 9619 . doi: 10.1039/c3cp50789k Vis sammendrag
 • Gustafsson, Håkan; Lund, Anders; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2013). SO3-- radicals for EPR dosimetry: X- and Q band EPR study and LET dependency of crystalline potassium dithionate. Radiation Measurements.  ISSN 1350-4487.  59, s 123- 128 . doi: 10.1016/j.radmeas.2013.05.001
 • Sanchez, Luis; Taxt-Lamolle, Sebastien Francis Michel; Hole, Eli Olaug; Krivokapic, Andre; Sagstuen, Einar & Haugen, Håvard Jostein (2013). TiO2 suspension exposed to H2O2 in ambient light or darkness: Degradation of methylene blue and EPR evidence for radical oxygen species. Applied Catalysis B: Environmental.  ISSN 0926-3373.  142-143, s 662- 667 . doi: 10.1016/j.apcatb.2013.05.017
 • Sagstuen, Einar; Hole, Eli Olaug & Lund, Anders (2012). Free Radical Products in X-Irradiated Rochelle Salt: Low Temperature ENDOR and DFT Studies. Radiation Physics and Chemistry.  ISSN 0969-806X.  81(2), s 168- 179 . doi: 10.1016/j.radphyschem.2011.10.001
 • Tarpan, Mihaela Adeluta; De Cooman, Hendrik; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, Freddy J. (2011). Identification of primary free radicals in trehalose dihydrate single crystals X-irradiated at 10 K. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  13(23), s 11294- 11302 . doi: 10.1039/c0cp02616f
 • De Cooman, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, F (2010). Oxidation and Reduction Products of X Irradiation at 10 K in Sucrose Single Crystals: Radical Identification by EPR, ENDOR, and DFT. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  114(1), s 666- 674 . doi: 10.1021/jp909247z
 • Krivokapic, Andre; Øhman, Kjell Tage; Munthe, Morten; Nelson, William H.; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2010). Radicals in 5-Methylcytosine by Ionizing Radiation. Electron Magnetic Resonance for Structural and Mechanistic Analyses. Radiation Research.  ISSN 0033-7587.  173(5), s 689- 702
 • Pauwels, Ewald; De Cooman, Hendrik; Waroquier, Michel; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2010). On the identity of the radiation-induced stable alanine radical. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  12(31), s 8733- 8736 . doi: 10.1039/c004380j
 • Waldeland, Einar; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar & Malinen, Eirik (2010). The energy dependence of lithium formate and alanine EPR dosimeters for medium energy x rays. Medical Physics (Lancaster).  ISSN 0094-2405.  37(7), s 3569- 3575 . doi: 10.1118/1.3432567 Vis sammendrag
 • Waldeland, Einar; Hole, Eli Olaug; Stenerlöv, Bo; Grusell, Erik; Sagstuen, Einar & Malinen, Eirik (2010). Radical Formation in Lithium Formate EPA Dosimeters after Irradiation with Protons and Nitrogen Ions. Radiation Research.  ISSN 0033-7587.  174(2), s 251- 257 . doi: 10.1667/RR2035.1 Vis sammendrag
 • Waldeland, Einar; Hörling, Magnus; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar & Malinen, Eirik (2010). Dosimetry of stereotactic radiosurgery using lithium formate EPR dosimeters. Physics in Medicine and Biology.  ISSN 0031-9155.  55(8), s 2307- 2316 . doi: 10.1088/0031-9155/55/8/012
 • De Cooman, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Van Doorslaer, Sabine; Waroquier, Michel & Callens, Freddy J. (2009). ENDOR and HYSCORE Analysis and DFT-Assisted Identification of the Third Major Stable Radical in Sucrose Single Crystals X Irradiated at Room Temperature. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  11(7), s 1105- 1114 . doi: 10.1039/b816641b
 • Krivokapic, Andre; Øhman, Kjell Tage; Nelson, William H.; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2009). Primary Oxidation Products of 5-Methylcytosine: Methyl Dynamics and Environmental Influences. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  113(35), s 9633- 9640 . doi: 10.1021/jp904747j
 • Lund, Anders; Sagstuen, Einar; Sanderud, Audun & Maruani, Jean (2009). Relaxation-Time Determination from Continuous-Microwave Saturation of EPR Spectra. Radiation Research.  ISSN 0033-7587.  172(6), s 753- 760 . doi: 10.1667/RR1890.1 Vis sammendrag
 • De Cooman, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Dimitrova, Anna; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel; Callens, Freddy & Callens, F (2008). Radiation-Induced Defects in Sucrose Single Crystals, Revisited: a Combined Electron Magnetic Resonance and Density Functional Theory Study. Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy.  ISSN 1386-1425.  69(5), s 1372- 1383 . doi: 10.1016/j.saa.2007.09.033
 • De Cooman, Hendrik; Vanhaelewyn, Gauthier; Pauwels, Ewald; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, Freddy (2008). Radiation-Induced Radicals in Glucose-1-phosphate. I. Electron Paramagnetic Resonance and Electron Nuclear Double Resonance Analysis of in situ X-Irradiated Single Crystals at 77 K. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  112(47), s 15045- 15053 . doi: 10.1021/jp804290e
 • De Coomann, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Callens, F. & Waroquier, Michel (2008). Identification and Conformational Study of Stable Radiation-Induced Defects in Sucrose Single Crystals using Density Functional Theory Calculations of Electron Magnetic Resonance Parameters. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  112, s 7298- 7307 . doi: 10.1021/jp712004g
 • Gancheva, V.; Yordanov, N.D.; Callens, F.; Vanhaelewyn, Gauthier; Raffi, J.; Bortolin, E; Onori, S.; Malinen, Eirik; Sagstuen, Einar; Fabisiak, S. & Stuglik, Zofia (2008). An international intercomparison on "self-calibrated" alanine EPR dosimeters. Radiation Physics and Chemistry.  ISSN 0969-806X.  77, s 357- 364 . doi: 10.1016/j.radphyschem.2007.06.004
 • Gorbitz, Carl Henrik & Sagstuen, Einar (2008). Potassium sodium (2R,3R)-tartrate tetrahydrate: the paraelectric phase of Rochelle salt at 105 K. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online.  ISSN 1600-5368.  64, s m507- m508 . doi: 10.1107/S1600536808005266
 • Krivokapic, Andre; Herak, Janko N. & Sagstuen, Einar (2008). Proton-Coupled Hole Transfer in X-Irradiated Doped Crystalline Cytosine.H2O. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  112, s 3597- 3606 . doi: 10.1021/jp709855c
 • Pauwels, Ewald; De Cooman, Hendrik; Vanhaelewyn, Gauthier; Sagstuen, Einar; Callens, Freddy & Waroquier, Michel (2008). Radiation-Induced Radicals in Glucose-1-phosphate. II. DFT Analysis of Structures and Possible Formation Mechanisms. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  112(47), s 15054- 15063 . doi: 10.1021/jp804287c
 • Tarpan, Michaela; Sagstuen, Einar; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Waroquier, Michel & Callens, F. (2008). Combined Electron Magnetic Resonance and Density Functional Theory Study of 10 K X-Irradiated β-D-Fructose Single Crystals. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  112, s 3898- 3905
 • Vrielinck, Henk; De Cooman, Hendrik; Tarpan, Michaela Adeluta; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, Freddy (2008). Schonland ambiguity in the electron nuclear double resonance analysis of hyperfine interactions: Principles and practice. Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. 1997 : Print).  ISSN 1090-7807.  195(2), s 196- 205 . doi: 10.1016/j.jmr.2008.09.017
 • Øhman, Kjell Tage & Sagstuen, Einar (2008). Free Radical Conformations and Conversions in X-Irradiated Single Crystals of L-Cysteic Acid by Electron Magnetic Resonance and Density Functional Theory Studies. Journal of Physical Chemistry A.  ISSN 1089-5639.  112, s 4284- 4293 . doi: 10.1021/jp711821c
 • Malinen, Eirik; Waldeland, Einar; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2007). The energy dependence of lithium formate EPR dosimeters for clinical electron beams. Physics in Medicine and Biology.  ISSN 0031-9155.  52, s 4361- 4369 . doi: 10.1088/0031-9155/52/14/022
 • Gancheva, V.; Sagstuen, Einar & Yordanov, N.D. (2006). Study on the EPR/dosimetric properties of some substituted alanines. Radiation Physics and Chemistry.  ISSN 0969-806X.  75, s 329- 335 Vis sammendrag
 • Malinen, Eirik; Waldeland, Einar; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2006). LET effects following neutron irradiation of lithium formate EPR dosimeters. Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy.  ISSN 1386-1425.  63, s 861- 869

Se alle arbeider i Cristin

 • Sagstuen, Einar & Hole, Eli Olaug (2009). Radiation Induced Radicals. In: Electron Paramagnetic Resonance: A Practitioner’s Toolkit. John Wiley & Sons.  ISBN 978-0-470-25882-8.  57 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Weber, Florian; Sagstuen, Einar & Tiainen, Hanna (2020). Chemistry of Silica-Phenolic Networks.
 • Hole, Eli Olaug; Edin, Nina Frederike J; Malinen, Eirik; Pettersen, Erik O & Sagstuen, Einar (2017). Biophysics and medical physics at UiO: Research and education. An incomplete overview..
 • Papoutsis, iosif; Arnesen, Marius Røthe; Sande, Erlend P. S.; Sagstuen, Einar; Knudtsen, Ingerid Skjei & Malinen, Eirik (2017). From dose prescription to dose delivery - can dose painting by numbers be accurately delivered?.
 • Sagstuen, Einar; Malinen, Eirik; Futsæther, Cecilia Marie & Hole, Eli Olaug (2017). Solid state dosimetry using the amino acid alanine: in quest for the third alanine radical using multivariate analysis..
 • Henriksen, Thormod & Sagstuen, Einar (2016). Fysikk fra medisinsk diagnostikk til samfunnssikkerhet. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (2), s 48- 54
 • Sagstuen, Einar; Sanderud, Audun; Lund, Anders & Maruani, Jean (2016). Software for Relaxation-Time Determination from CW Microwave Saturated EPR Signals. Vis sammendrag
 • Krivokapic, Andre; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sanderud, Audun; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2015). Radiation chemistry of the EPR dosimeter lithium formate monohydrate.
 • Wiedmer, David; Tiainen, Hanna; Sagstuen, Einar & Haugen, Håvard Jostein (2015). TiO2 nanoparticles as antibacterial debridement strategy for permanent infected dental implants.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; Van Yperen-De Deyne, Andy; Van Speybroeck, Veronique & Sagstuen, Einar (2014). A method for investigating radiation damage.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; Van Yperen-De Deyne, Andy; Van Speybroeck, Veronique & Sagstuen, Einar (2014). Radiation induced damage in biomolecules. An ab initio molecular dynamics study on crystalline α-L-rhamnose.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; Van Yperen-De Deyne, Andy; Van Speybroeck, Veronique & Sagstuen, Einar (2014). ab initio molecular dynamics simulations of radiation induced radical formation.
 • Krivokapic, Andre; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Hole, Eli Olaug; Nelson, William H. & Sagstuen, Einar (2014). Radiation physics of the EPR dosimeter lithium formate.
 • Øyen, Live Furnes; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Knudtsen, Ingerid Skjei; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2014). Primary radiation-induced radicals in l-asparagine monohydrate at 6 K: EMR and DFT-PBC studies.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; De Cooman, Hendrik; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2013). Understanding selective radical formation in biomolecules after irradiation.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; De Cooman, Hendrik; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2013). Why are only certain radicals formed in sugars after irradiation?.
 • Sagstuen, Einar (2013). EPR spectroscopy at the University of Oslo.
 • Sagstuen, Einar; Gustafsson, Håkan; Waldeland, Einar; Lund, Anders; Hole, Eli Olaug & Malinen, Eirik (2013). Photon and hadron dosimetry by EPR methods: LET dependence of EPR response function.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2012). "Seeing" the molecules - using DFT calculations and periodiv boundary conditions.
 • Krivokapic, Andre; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Malinen, Eirik; De Cooman, Hendrik; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2012). Lithium formate - a challenging low-dose radiation dosimeter.
 • Sagstuen, Einar (2011). Developing Physics. Public Service Review: European Science & Technology.  (10), s 111- 112
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; De Cooman, Hendrik; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar & Pauwels, Ewald (2010). DFT and TD-DFT studies of deprotonation from oxygen in rhamnose cations.
 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; De Cooman, Hendrik; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar & Pauwels, Ewald (2010). Deprotonering fra oksygen i rhamnose kationer studert ved DFT og TD-DFT metoder.
 • De Cooman, Hendrik; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Pauwels, Ewald; Sagstuen, Einar; Hole, Eli Olaug; Callens, Freddy J. & Waroquier, Michel (2010). Which role do excited states play in radiation damage to organic solid-state compounds?.
 • De Cooman, Hendrik; Tarpan, Michaela; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, Freddy J. (2010). Exploring the direct-effect radiation chemistry of solid-state carbohydrates using EMR and DFT.
 • Gjøvik, Marie; Malinen, Eirik; Sagstuen, Einar & Hole, Eli Olaug (2010). Lithium formate in EPR dosimetry: The story continues.
 • Waldeland, Einar; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar & Malinen, Eirik (2010). Energy dependence of alanine and lithium formate EPR dosimeters and LiF TL-dosimeters.
 • Waldeland, Einar; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar & Malinen, Eirik (2010). Energy response to medium-energy X-rays for alanine and lithium formate EPR dosimeters.
 • De Cooman, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Callens, Freddy J. & Waroquier, Michel (2009). Modelling radiation-damage processes in organic solids via DFT calculations of EMR parameters.
 • De Cooman, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, Freddy J. (2009). Radiation-induced radical formation in solid state sugars: a review of recent EMR and DFT results.
 • De Cooman, Hendrik; Vrielinck, Henk; Pauwels, Ewald; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, Freddy J. (2009). Thermally activated reactions of radiation-induced radicals in sugar single crystals: an electron magnetic resonance and DFT study.
 • Krivokapic, Andre; Øhman, Kjell Tage; Hole, Eli Olaug; Nelson, William H. & Sagstuen, Einar (2009). Primary Oxidation Radical in X-irradiated 5-Methylcytosine; Hindered rotation of Methyl group.
 • Pauwels, Ewald; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar & Waroquier, M (2009). Elucidation of radiation-induced processes using DFT calculations.
 • Sagstuen, Einar (2009, 08. oktober). Vinnere og tapere i norsk forskning.  Morgenbladet.
 • Stølen, Svein & Sagstuen, Einar (2009). Budsjettkutt truer klimadrøm. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Stølen, Svein & Sagstuen, Einar (2009). Finansieringsordning truer miljøforskningen. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Tarpan, Michaela; De Cooman, Hendrik; Vrielinck, Henk; Pauwels, Ewald; Waroquier, Michel; Sagstuen, Einar & Callens, Freddy J. (2009). Combined electron magnetic resonance study and density functional theory study of thermally induced. free radical reactions in fructose and trehalose single crystals.
 • De Cooman, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, F. (2008). Radicals in sucrose single crystals induced by X-rays at different temperatures: a combined EPR and DFT study. Radioprotection - Revue de la Societé Francaise de Radioprotection.  ISSN 0033-8451.  43(5), s 223
 • De Coomann, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, F. (2008). Radicals induced in sucrose single crystals by X-irradiation: unravelling radical formation mechanisms using EMR experiments and DFT calculations.
 • Hole, Eli Olaug; Gjøvik, Marie E.; Grøvik, Endre; Paulsen, Kristin; Fetene, Deneke & Sagstuen, Einar (2008). Stabilisering av radikaler i litiumformat for lav-dose EPR spektroskopi.
 • Knudtsen, Ingerid Skjei; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2008). Strålingsindusert radikaldannelse i enkrystaller av l-asparagin monohydrat ved 295 K.
 • Krivokapic, Andre & Sagstuen, Einar (2008). Methyl group tunneling rotation in the primary electron loss product in X-irradiated 5-methylcytosine.
 • Krivokapic, Andre; Øhman, Kjell Tage; Hole, Eli Olaug; Nelson, William H. & Sagstuen, Einar (2008). Primary oxidation radical in X-irradiated 5-methylcytosine, a mutational hotspot in DNA. Radioprotection - Revue de la Societé Francaise de Radioprotection.  ISSN 0033-8451.  43(5), s 133
 • Olsen, Bård; Sagstuen, Einar & Hole, Eli Olaug (2008). Strålingsinduserte radikaler i enkrystaller av L-arginine monofosfat monohydrat ved 295 K og 77 K.
 • Pauwels, Ewald; Sagstuen, Einar; Hole, Eli Olaug & Waroquier, Michel (2008). Elucidation of radiation induced processes in alanine using DFT calculations.
 • Øhman, Kjell Tage & Sagstuen, Einar (2008). A cluster DFT study of the decarboxylation radical in single crystals of l-cysteic acid monohydrate.
 • De Cooman, Hendrik; Pauwels, Ewald; Vrielinck, Henk; Dimitrova, Anna; Yordanov, N.D.; Sagstuen, Einar; Waroquier, Michel & Callens, F. (2007). Radiation-Induced Defects in Sucrose Single Crystals, Revisited: a Combined Electron Magnetic Resonance and Density Functional Theory Study.
 • Krivokapic, Andre; Herak, Janko N. & Sagstuen, Einar (2007). Long-range Proton-Coupled Electron- and Hole Transfer between DNA Components in the solid State.
 • Sagstuen, Einar & Hole, Eli Olaug (2007). Radiation Physics and Chemistry in Oslo.
 • Øhman, Kjell Tage & Sagstuen, Einar (2007). Calculation of Carboxylic Anion Hyperfine Couplings and Determination of Molecular Conformation by Computational Chemistry.
 • Eldevik, Kristine; Sagstuen, Einar & Hole, Eli Olaug (2006). Radikaldanning i røntgenbestrålte einkrystaller av N-acetyl-L-tyrosin. EPR, ENDOR, EIE of DFT studiar.
 • Hole, Eli Olaug; Malinen, Eirik; Vestad, Tor Arne; Waldeland, Einar & Sagstuen, Einar (2006). Is Lithium Formate an Alternative to Alanine at Low Doses?.
 • Krivokapic, Andre & Sagstuen, Einar (2006). Proton-coupled Hole Transfer between DNA Components in the Solid State.
 • Sagstuen, Einar; Hole, Eli Olaug; Close, David M.; Vågane, Randi & Nelson, William H. (2006). Stråleskader i DNA:proteinkomplekser.
 • Sagstuen, Einar; Hole, Eli Olaug; Vågane, Randi & Nelson, William H. (2006). Radiation induced spin transfer in model DNA:protein complexes.
 • Sagstuen, Einar; Malinen, Eirik; Vestad, Tor Arne; Waldeland, Einar & Hole, Eli Olaug (2006). Development of a solid state EPR dosimeter for low radiation doses.
 • Sagstuen, Einar; Malinen, Eirik; Vestad, Tor Arne; Waldeland, Einar & Hole, Eli Olaug (2006). Lithium Formate as a Low-Dose EPR Radiation Dosimeter.
 • Vanhaelewyn, Gauthier; Sagstuen, Einar & Callens, F. (2006). Electron magnetic resonance of radiation-induced radicals in sugar compounds relevant for radiation-induced damages in DNA.
 • Øhman, Kjell Tage; Sanderud, Audun; Hole, Eli Olaug & Sagstuen, Einar (2006). Single crystals of l-o-Serine Phosphate X-irradiated at low temperatures: EOR, ENDOR, EIE and DFT studies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:34 - Sist endret 5. jan. 2018 17:21