Einar Sagstuen

Professor Emeritus
Bilde av Einar Sagstuen
English version of this page
Telefon ++47 228 55653
Mobiltelefon ++47 957 98170
Rom KV 340
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 Kjemibygningen Blindern 0371 Oslo
Postadresse Fysikkbygget Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

De vitenskapelige hovedinteresse-områdene kan summeres opp som: Strålingsfysikk, strålingsbiofysikk og medisinsk fysikk. Dette omfatter:

 •  Effekter av stråling i biologiske makromolekyler og modellsystem:
 1. Strålingsindusert reduksjon og oksydasjon av DNA 
 2. Ladningstransport i DNA,
 3. protonoverføringer mellom ioniserte basepar i DNA
 4. energioverføring mellom DNA og proteiner
 5. kvantekjemiske beregninger på modellsystemer.
 • Strålingsdosimetri:
 1.  EPR spektroskopi og dosimetri
 2.  Egenskaper hos alanin som EPR dosimeter
 3.  utvikling og testing av nye dosimetermaterialer.
 •  EPR-spektroskopi:
 1.  Metodiske og teoretiske utviklinger
 2.  instrumentering
 3.  Ulike applikasjoner  (eks. katalyse, spin trapping)
Emneord: strålingsbiofysikk, EPR spektroskopi, ESR spektroskopi, biomedisinsk fysikk, biofysikk, medisinsk fysikk, strålingsfysikk, magnetisk resonans, dosimetri
Publisert 4. nov. 2010 12:34 - Sist endret 5. jan. 2018 17:21