Erik Olai Pettersen

Bilde av Erik Olai Pettersen
English version of this page
Rom KV 336
Brukernavn
Besøksadresse Kjemibygning vestfløy
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Mine interesser går i retning av radiobiologi, dvs effektene av ioniserende stråling på levende organismer. Utganspunktet er kreftforskning, og derfor har jeg studert effektene av stråling i biologiske modellsystemer som er relevante i forbindelse med human kreft, dvs i cellekulturer av humane celler dyrket utenfor kroppen samt i dyremodeller (mus, rotte med transplanerte, induserte eller spontane kreftsvulster). Interessen omfatter i aller høyeste grad effekter av små stråledoser og lave dosehastigheter, noe som gjør fagfeltet  relevant også i forbindelse med strålehygiene og strålevern.

Et spesielt fenomen som har opptatt meg siden starten på min forskerkarriere tidlig på 1970-tallet, er at våre cellers strålefølsomhet er så sterkt avhengig av deres tilgang på oksygen. Dette er av betydning i forbindelse med strålebehandling av kreft fordi kreftsvulster har dårlig blodforsyning og derfor dårlig tilgang på oksygen. Dette er i utgangspunktet negativt for kreftsvulsten og positivt for pasienten siden det reduserer kreftcellenes veksthastighet og bidrar til at mange kreftceller dør. Det bidrar følgelig til at kreftsvulsten vokser langsommere enn den ville ha gjort dersom blodforsyningnen hadde vært normal. Imidlertid viser det seg at kreftcellene gradvis lærer seg å endre sin metabolisme slik at de tåler lave oksygennivåer. Dermed er det alltid en del kreftceller som overlever lenge nesten uansett hvor lavt oksygennivået blir. Problemet oppstår så når pasienten skal behandles med stråling eller kjemoterapi. Det viser seg nemlig at de cellene som har lavt oksygen (vi sier de er hypoksiske) er meget stråleresistente og også resistente mot mange kjemoterapeutiske stoffer. De tåler faktisk opp til 3 ganger mer stråling enn celler som har normal tilgang på oksygen og når det gjelder enkelte kreftlegemidler kan forskjellen være like stor. Siden det kun er kreftceller som er hypoksiske betyr dette at de er beskyttet mot behandlingen mens normale celler og vev ikke er beskyttet.

Min forskning gikk opprinnelig (dvs på 1970-tallet) i retning av å utvikle kjemiske stoffer som kunne påvirke cellene slik at deres strålefølsomhet ble "normalisert" selv uten oksygen. Slike stoffer (kalt hypoksiske sensitisere) har senere blitt testet i kreftpasienter og har gitt en rekke interessante spin-off for kreftforskning og -behandling.  Imidlertid viste det seg etter hvert at hypoksien endrer cellenes metabolisme samt deres genekspresjon på så fundamentalt viktige måter at forskningen ble utvidet til å omfatte generelle reguleringsmekanismer under hypoksiske forhold. Spørsmålet er hvordan hypoksi generelt påvirker stamceller og andre celler i kroppen. Hvordan virker dette for eksempel i hjertet ved infarkt og hvordan influrer det på hjerneceller? Fagområdet vokste med andre ord ut over kreftforskningen og definitivt ut over radiobiologi, men det var en styrke for disse fagområdene at de satt med årtiers erfaring på området. I løpet av 20 år fra 1980 til 2000 ble effekten av hypoksiske mikromiljøer på celler et meget stort forskningsfelt internasjonalt.

For min forskning fikk det betydning at fagområdet er så teknisk krevende. Ikke minst er det viktig med kunnskaper innen fysikk, som gassdiffusjon i væsker, måling av oppløste gassmolekyler og vekselvirkning mellom reaktive oksygenprodukter og makromolekyler. Min egen forskning kom derfor i løpet av siste halvdel av 1990-tallet til å bli utvidet i forbindelse med store internasjonale forskningkonsortier (dels finansiert av NorFa , men først og fremst av EU) hvor min kunnskap på disse feltene var etterspurt. I disse store konsortiene har jeg fått økonomisk mulighet til å drive videre studiene av virkningen av ioniserende stråling samtidig med at jeg har blitt involvert i meget spennende samarbeider med utenlandske partnere hvor vi forsøker å utvikle nye behandlingsmetoder for kreft basert på de nye kunnskapene vi samler om kreftcellers forsvar mot hypoksiske forhold.

 

Emneord: Livsvitenskap, cellekinetikk, strålingsbiofysikk, kreft, strålingsfysikk, biomedisinsk fysikk, stråleværn, lavdosestråling, hypoxi, biofysikk, medisinsk fysikk, celle- og molekylærbiologi

Publikasjoner

 • Marzioch, Julia; Kieninger, Jochen; Weltin, Andreas; Flamm, Hubert; Aravindalochanan, Kuppusamy & Sandvik, Joe Alexander [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). On-chip photodynamic therapy-monitoring cell metabolism using electrochemical microsensors. Lab on a Chip. ISSN 1473-0197. 18(22), s. 3353–3360. doi: 10.1039/C8LC00799C.
 • Kieninger, Jochen; Tamari, Yaara; Enderle, Barbara; Jobst, Gerhard; Sandvik, Joe Alexander & Pettersen, Erik O [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sensor access to the cellular microenvironment using the sensing cell culture flask. Biosensors. ISSN 2079-6374. 8(2), s. 1–11. doi: 10.3390/bios8020044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mikalsen, Stine Gyland; Mikalsen, Lars Tore G; Sandvik, Joe Alexander; Aarnes, Eva-Katrine; Fenne, Siri & Flatmark, Kjersti [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Low dose-rate irradiation with [3H]-labelled valine to selectively target hypoxic cells in a human colorectal cancer xenograft model. Acta Oncologica. ISSN 0284-186X. 57(9), s. 1216–1224. doi: 10.1080/0284186X.2018.1457223.
 • Mikalsen, Stine Gyland; Edin, Nina Frederike J; Sandvik, Joe Alexander & Pettersen, Erik O (2018). Separation of two sub-groups with different DNA content after treatment of T-47D breast cancer cells with low dose-rate irradiation and intermittent hypoxia. Acta Radiologica. ISSN 0284-1851. 59(1), s. 26–33. doi: 10.1177/0284185117699999.
 • Marzioch, Julia; Kieninger, Jochen; Sandvik, Joe Alexander; Pettersen, Erik O; Qian, Peng & Urban, Gerald (2016). Electrochemical microsensor system for cancer research on photodynamic therapy in vitro. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). ISSN 1742-6588. 757(1). doi: 10.1088/1742-6596/757/1/012002.
 • Edin, Nina Frederike J; Altaner, Čestmír; Altanerova, Veronica; Ebbesen, Peter & Pettersen, Erik O (2016). Low-Dose-Rate Irradiation for 1 Hour Induces Protection Against Lethal Radiation Doses but Does Not Affect Life Span of DBA/2 Mice. Dose-Response. ISSN 1559-3258. 14(4). doi: 10.1177/1559325816673901.
 • Bousquet, Paula; Sandvik, Joe Alexander; Arntzen, Magnus Øverlie; Edin, Nina Frederike J; Christoffersen, Stine & Krengel, Ute [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Hypoxia Strongly Affects Mitochondrial Ribosomal Proteins and Translocases, as Shown by Quantitative Proteomics of HeLa Cells. International Journal of Proteomics. ISSN 2090-2174. doi: 10.1155/2015/678527.
 • Marzioch, Julia; Kieninger, Jochen; Sandvik, Joe Alexander; Pettersen, Erik O; Qian, Peng & Urban, Gerald (2015). Photodynamic therapy - In vitro investigation using an electrochemical microsensor system. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058. 120, s. 468–471. doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.671.
 • Larsen, Benjamin Endré; Bjørnstad, Jorunn; Pettersen, Erik O; Tønnesen, Hanne Hjorth & Melvik, Jan Egil (2015). Rheological characterization of an injectable alginate gel system. BMC Biotechnology. ISSN 1472-6750. 15:29. doi: 10.1186/s12896-015-0147-7.
 • Larsen, Benjamin Endré; Pettersen, Erik O; Tønnesen, Hanne Hjorth & Melvik, Jan Egil (2015). Microenvironment-dependent respiration of T-47D cells cultured in alginate biostructures. Cell Proliferation. ISSN 0960-7722. 48(3), s. 318–329. doi: 10.1111/cpr.12178.
 • Edin, Nina Frederike J; Christoffersen, Stine; Fenne, Siri; Sandvik, Joe Alexander & Pettersen, Erik O (2015). Cell inactivation by combined low dose-rate irradiation and intermittent hypoxia. International Journal of Radiation Biology. ISSN 0955-3002. 91(4), s. 336–345. doi: 10.3109/09553002.2014.996262.
 • Pettersen, Erik O; Ebbesen, Peter; Gieling, RG; Williams, KJ; Dubois, Ludwig & Lambin, Philippe [Vis alle 47 forfattere av denne artikkelen] (2015). Targeting tumour hypoxia to prevent cancer metastasis. From biology, biosensing and technology to drug development: the METOXIA consortium. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. ISSN 1475-6366. 30(5), s. 689–721. doi: 10.3109/14756366.2014.966704.
 • Edin, Nina Frederike J; Sandvik, Joe Alexander; Chang, Cheng; Bergersen, Linda Hildegard & Pettersen, Erik O (2014). The roles of TGF-β3 and peroxynitrite in removal of hyper-radiosensitivity by priming irradiation. International Journal of Radiation Biology. ISSN 0955-3002. 90(7), s. 527–537. doi: 10.3109/09553002.2014.906767.
 • Kieninger, Jochen; Aravindalochanan, Kuppusamy; Sandvik, Joe Alexander; Pettersen, Erik O & Urban, Gerald (2014). Pericellular oxygen monitoring with integrated sensor chips for reproducible cell culture experiments. Cell Proliferation. ISSN 0960-7722. 47(2), s. 180–188. doi: 10.1111/j.1365-2184.2013.12089.x.
 • Larsen, Benjamin Endré; Sandvik, Joe Alexander; Karlsen, Jan; Pettersen, Erik O & Melvik, Jan Egil (2013). Oxygen consumption in T-47D cells immobilized in alginate. Cell Proliferation. ISSN 0960-7722. 46(4), s. 469–481. doi: 10.1111/cpr.12041.
 • Edin, Nina Frederike J; Sandvik, Joe Alexander; Vollan, Hilde Synnøve; Reger, Katharina; Görlach, Agnes & Pettersen, Erik O (2013). The role of nitric oxide radicals in removal of hyper-radiosensitivity by priming irradiation. Journal of radiation research. ISSN 0449-3060. 54(6), s. 1015–1028. doi: 10.1093/jrr/rrt061.
 • Chang, Cheng; Edin, Nina Frederike J; Lauritzen, Knut Husø; Aspmodal, Ida; Christoffersen, Stine & Jian, Liu [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Alterations of monocarboxylate transporter densities during hypoxia in brain and breast tumour cells. Cellular Oncology. ISSN 1570-5870. 35(3), s. 217–227. doi: 10.1007/s13402-012-0081-9.
 • Edin, Nina Frederike J; Olsen, Dag Rune; Sandvik, Joe Alexander; Malinen, Eirik & Pettersen, Erik O (2012). Low dose hyper-radiosensitivity is eliminated during exposure to cycling hypoxia but returns after reoxygenation. International Journal of Radiation Biology. ISSN 0955-3002. 88(4), s. 311–319. doi: 10.3109/09553002.2012.646046.
 • Pettersen, Erik O (2012). Cell cycle alterations by hypoxic microenvironment. I Kopacek, Juraj & Pastorekova, Silvia (Red.), Tumour Hypoxia: Molecular Mechanisms and Clinical Implications. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-63991-7. s. 195–216.
 • Ebbesen, Peter; Pettersen, Erik O; Gorr, Thomas A.; Jobst, Gerhard; Williams, Kaye J. & Kieninger, Jochen [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2009). Taking advantage of tumor cell adaptations to hypoxia for developing new tumor markers and treatment strategies. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. ISSN 1475-6366. 24 , s. 1–39. doi: 10.1080/14756360902784425.
 • Edin, Nina Frederike J; Sandvik, Joe Alexander; Olsen, Dag Rune & Pettersen, Erik O (2009). The elimination of low dose hyper-radiosensitivity by transfer of irradiated-cell conditioned medium depends on dose rate. Radiation Research. ISSN 0033-7587. 171(1), s. 22–32.
 • Edin, Nina Frederike J; Olsen, Dag Rune; Stokke, Trond; Sandvik, Joe Alexander; Ebbesen, Peter & Pettersen, Erik O (2009). Mechanisms of the elimination of low dose hyper-radiosensitivity in T-47D cells by low dose-rate priming. International Journal of Radiation Biology. ISSN 0955-3002. 85(12), s. 1157–1165. doi: 10.3109/09553000903242107.
 • Edin, Nina Frederike J; Olsen, Dag Rune; Stokke, T & Pettersen, Erik O (2007). Recovery of low-dose hyper-radiosensitivity following a small priming dose depends on priming dose-rate. International Journal of Low Radiation. ISSN 1477-6545. 4(1), s. 69–86. doi: 10.1504/IJLR.2007.014491.
 • Pettersen, Erik O; Bjørhovde, Ingunn; Søvik, Åste; Edin, Nina Frederike J; Zachar, V & Hole, Eli Olaug [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Response of chronic hypoxic cells to low dose-rate irradiation. International Journal of Radiation Biology. ISSN 0955-3002. 83. doi: 10.1080/09553000701287791.
 • Hanisch, PH; Furre, Torbjørn; Olsen, Dag Rune & Pettersen, Erik O (2007). Radiobiological responses for two cell lines following continuous low dose-rate (CLDR) and pulsed dose rate (PDR) brachytherapy. Acta Oncologica. ISSN 0284-186X. 46, s. 602–611. doi: 10.1080/02841860600978981.
 • Pettersen, Erik O; Larsen, LH; Ramsing, NB & Ebbesen, P (2005). Pericellular oxygen depletion during ordinary tissue culturing, measured with oxygen microsensors. Cell Proliferation. ISSN 0960-7722. 38, s. 257–267.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arous, Delmon; Pettersen, Erik O; Malinen, Eirik & Hellebust, Taran Paulsen (2018). Radiobiological plan evaluation in brachytherapy using two different cell survival models. Radiotherapy and Oncology. ISSN 0167-8140. 127, s. 1233–1233.
 • Pettersen, Erik O (2017). Noen sammenhenger mellom stråling og kreft: Og litt om Radon-problematikk på godt og vondt .
 • Rykkelid, Anne Marit; Siem, Sunniva; Görgen, Andreas; Ytre-Hauge, Kristian; Brondz, Efim & Sandvik, Joe Alexander [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). A high-resolution proton irradiator for in vitro studies of relative biological effectiveness.
 • Arous, Delmon; Pettersen, Erik O; Malinen, Eirik & Hellebust, Taran Paulsen (2017). Radiotherapy cell survival curves for cervical cancer: Linear quadratic vs universal survival.
 • Hole, Eli Olaug; Edin, Nina Frederike J; Malinen, Eirik; Pettersen, Erik O & Sagstuen, Einar (2017). Biophysics and medical physics at UiO: Research and education. An incomplete overview.
 • Pettersen, Erik O (2015). EKKO; Abels tårn, Radonproblematikk. [Radio]. NRK P2.
 • Pettersen, Erik O (2014). The METOXIA project ends this summer: What was it all about? Who participated? Any results pointing forwards? .
 • Pettersen, Erik O (2014). Fysikk og kreft .
 • Pettersen, Erik O (2014). Stråling: Et naturprodukt med konsekvenser innen medisin og energi. Men hvordan virker stråling på oss?
 • Bousquet, Paula; Abshiru, Nebiyu; Sandvik, Joe Alexander; Pettersen, Erik O; Thiede, Bernd & Woods, Robert [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Anti-tumor antibodies and hypoxia.
 • Pettersen, Erik O (2013). Summing up of METOXIA patenting and possibility for development of a hypoxia-specific drug.
 • Pettersen, Erik O (2013). A short résumé of to what extent METOXIA reached its goals; planning round-up of the METOXIA project.
 • Pettersen, Erik O (2013). Further development within the METOXIA-project period as guided by the CR-UK proposed programme. Coordinator's view.
 • Pettersen, Erik O (2013). A brief summing up of the data produced so far by Cyprotex Discovery Ltd on compounds DTC-24a, Xanti-15a, DH348, NKP60, DH307, DH338 and Acetazolamide.
 • Bousquet, Paula; Abshiru, Nebiyu; Johansen, Rune Forstrøm; Bjørås, Magnar; Sandvik, Joe Alexander & Pettersen, Erik O [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). A structural and functional study of anti-ganglioside antibodies. International Journal of Molecular Medicine. ISSN 1107-3756. 32, s. S42–S42.
 • Larsen, B E; Pettersen, Erik O; Karlsen, J. & Melvik, Jan Egil (2012). Oxygen consumption in T-47D cells immobilized in alginate. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. ISSN 1932-6254. 6(Supp. 1), s. 275–275.
 • Christoffersen, Stine; Sandvik, Joe Alexander; Pettersen, Erik O & Edin, Nina Frederike J (2012). Cell respiration, hypoxia and low dose rate radiation.
 • Edin, Nina Frederike J; Pettersen, Erik O; Sandvik, Joe Alexander; Bergersen, Linda Hildegard; Chang, Cheng & Vollan, Hilde Synnøve [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). The role of TGFb3 and induced nitric oxide synthase activity in connection with induced resistance against low dose hyper-radiosensitivity.
 • Pettersen, Erik O (2012). Further development within the METOXIA-project period with respect to sensor development and 3D in vitro models.
 • Pettersen, Erik O (2012). Further development within the METOXIA-project period as guided by the CR-UK proposed programme.
 • Pettersen, Erik O (2012). METOXIA: Tumour micro-environment for new specific cancer treatment. Public Service Review: European Union. ISSN 1472-3395. 23, s. 222–223.
 • Pettersen, Erik O & Ebbesen, Peter (2012). The scientific frame-work for this course and hypoxia and acidosis in human physiology and diseases.
 • Pettersen, Erik O (2012). Hypoxia within METOXIA; possible follow-up?
 • Pettersen, Erik O (2011). Some background and data for the METOXIA CAIX-inhibitor project.
 • Pettersen, Erik O (2011). A short resume of to what extent METOXIA in its first two years reached its goals; an outline of where there are pressing problems for the project as a whole.
 • Pettersen, Erik O (2011). Inven2 a/s and MetaSignal Therapeutics Inc and agreements.
 • Pettersen, Erik O (2011). Patent situation and strategy to follow-up the PCT-application on our patented CA-IX inhibitors.
 • Pettersen, Erik O (2011). Hva er vitenskapelige fakta om lavdosebestråling, radon og kreftutvikling.
 • Pettersen, Erik O (2011). METOXIA-prosjektets tematikk og fagområde ved Fysisk Institutt.
 • Pettersen, Erik O (2011). METOXIA - Hvordan bygge et storskala samarbeidkonsortium innen kreftforskning med et budsjett på over 15 millioner Euro.
 • Edin, Nina Frederike J; Sandvik, Joe Alexander; Chang, Cheng; Vollan, Hilde Synnøve; Reger, Katharina & Görlach, Agnes [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Molecular mechanisms for induction of sustained elimination of low dose hyper-radiosensitivity.
 • Pettersen, Erik O (2010). Introductory remarks concerning patenting in METOXIA and the scientific basis of the 2 patents so far in question.
 • Pettersen, Erik O (2010). Patent situation and strategy to demonstrate therapeutic and diagnostic proof-of-principle.
 • Pettersen, Erik O (2010). METOXIA: The translation of new knowledge into cancer detection and treatment processes. Public Service Review: European Union. ISSN 1472-3395. 20, s. 188–189.
 • Pettersen, Erik O (2010). To what extent has METOXIA in its first year reached its goals? Pressing problems for the project as a whole.
 • Pettersen, Erik O (2010). Presentation of the METOXIA program.
 • Kieninger, Jochen; Sandvik, Joe Alexander; Pettersen, Erik O; Jobst, Gerhard; Aravindalochanan, Kuppusamy & Urban, Gerald A (2010). Monitoring of peri-cellular oxygen levels in tumor cell cultures by amperometric oxygen sensor array.
 • Aravindalochanan, K; Kieninger, Jochen; Sandvik, Joe Alexander; Pettersen, Erik O & Urban, Gerald A (2009). Optimising a nitric oxide sensing technique for hypoxic tumor cell cultures.
 • Pettersen, Erik O (2009). Plans for collaboration between clinicians and with pre-clinicians within METOXIA.
 • Pettersen, Erik O (2009). Noen tanker om hypoksiens relevans for cellesyklus og strålefølsomhet.
 • Pettersen, Erik O (2009). Noen poenger om hypoksiens relevans for cellesyklus, kreftutvikling og strålefølsomhet.
 • Pettersen, Erik O (2009). The goals and structure of the METOXIA project and the project organisation.
 • Pettersen, Erik O (2009). Hypoxic cell cycle and replication.
 • Pettersen, Erik O (2009). Implementing our plans. Our five year plan, and our stated goals for 2009 including the deliverables. The recommendation of the three-sub group meetings held in 2009. Decisions we must take during the present meeting. How did we get under way?
 • Pettersen, Erik O (2009). Introduction and overview of purpose of meeting – project status.
 • Pettersen, Erik O (2009). Introduction and overview of purpose of meeting – and project status.
 • Pettersen, Erik O (2008). Krever mer av norske forskere. [Avis]. Dagsavisen.
 • Pettersen, Erik O (2008). Dreper dødelige kreftceller; Norsk kreftfunn. [Avis]. Verdens Gang.
 • Pettersen, Erik O (2008). Dreper de aller verste kreftcellene. [Avis]. Østlendingen.
 • Pettersen, Erik O (2008). Skal ta knekken på de tøffeste kreftcellene. [Avis]. ABC Nyheter.
 • Pettersen, Erik O (2008). Forskere ved Universitetet i Oslo vil drepe kreftceller ved å stråle dem fra innsiden av kroppen. [Radio]. NRK P2, Programmet Verdt å vite.
 • Pettersen, Erik O (2008). Svært lav stråling dreper resistente kreftceller. [Avis]. Apollon, Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo, 4/2008.
 • Edin, Nina Frederike J; Olsen, Dag Rune; Sandvik, Joe Alexander; Stokke, Trond & Pettersen, Erik O (2008). Mechanisms of the elimination of low dose hyper-radiosensitivity in T-47D cells by low dose-rate priming.
 • Pettersen, Erik O (2008). Cancer Hypoxia in Retrospect.
 • Pettersen, Erik O (2008). Cancer and Treatment.
 • Pettersen, Erik O (2008). Gjennomslag i EUs rammeprogram - METOXIA, et samarbeidsprosjekt mellom universitet, sykehus og industri.
 • Pettersen, Erik O (2008). EU-søknadsprosess fra start til kontrakt-samarbeid mellom ulike institusjoner.
 • Pettersen, Erik O (2008). Fulfilling Promises.
 • Pettersen, Erik O (2008). Strålefølsomhet for humane celler: Aspekter relatert til hypoksi, respirasjon og hypersensitivitet.
 • Larsen, Benjamin Endre; Pettersen, Erik O; Karlsen, Jan; Sandvik, Joe Alexander & Melvik, Jan Egil (2008). Oxygen Metabolism in Cells Cultured in Alginate Matrices.
 • Larsen, Benjamin Endre; Pettersen, Erik O; Karlsen, Jan; Sandvik, Joe Alexander & Melvik, Jan Egil (2008). Oksygenmetabolisme hos celler dyrket i alginat.
 • Pettersen, Erik O (2008). Internasjonalisering sett med forskerblikk.
 • Kieninger, Jochen; Dannenberg, Arne; Aravindalochanan, Kuppusamy; Jobst, Gerhard; Pettersen, Erik O & Urban, Gerald A (2007). Amperometric oxygen sensor array with novel chronoamperometric protocols for hypoxic tumor cell cultures.
 • Pettersen, Erik O (2007). Consortium answering the FP7 call: Health: Translating the hypoxic tumour microenvironment.
 • Pettersen, Erik O (2007). Definitions of hypoxia in normal and pathological situations.
 • Pettersen, Erik O (2007). Noen aspekter ved hypoksi, respirasjon og strålefølsomhet.
 • Edin, Nina Frederike J; Sandvik, Joe Alexander; Olsen, Dag Rune & Pettersen, Erik O (2007). LOW DOSE HYPER-RADIOSENSITIVITY IN T-47D CELLS.
 • Edin, Nina Frederike J; Olsen, Dag Rune & Pettersen, Erik O (2006). Lav-dosis hypersensitivitet hos T-47D brystkræftceller.
 • Edin, Nina Frederike J; Sandvik, Joe Alexander; Olsen, Dag Rune & Pettersen, Erik O (2006). Intracellular signalling through medium transfer and low dose hyper-radiosensitivity.
 • Pettersen, Erik O (2006). 7th framework program.
 • Pettersen, Erik O (2006). An integrated project growing out of EUROXY.
 • Pettersen, Erik O (2006). Extreme hypoxia at work.
 • Pettersen, Erik O (2006). Development of methodology for characterization and definition of appropriate in vitro oxygenation for cancer research.
 • Pettersen, Erik O (2006). WP2 at 24 months: Effects of low oxygen and mild radiation on cell cycling and survival.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:30 - Sist endret 24. okt. 2013 16:19

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter