Klaus Magnus Håland Johansen

Forsker - Halvlederfysikk
Bilde av Klaus Magnus Håland Johansen
English version of this page
Telefon +47 22840936
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Materialvitenskap med fokus på halvledende materialer/halvlederfysikk. De siste årene har hovedfokus vært på diffusjons og kompleksdannelse av urenheter i sinkoksid. Dette er et materiale med mange potensielt veldig spennende egenskaper. Det er gjennomsiktig og samtidig elektrisk ledende og dermed en mulig erstatter for Indium Tin Oksid (ITO) som transperent ledene lag på f.eks solceller og flatskjermer.

Sinkoksid har generelt meget spennende optiske, pietzoelektriske og termoelektriske egenskaper. Lykkes man med å lage reproduserbart og stabilt p-type sinkoksid har det en stor fremtid i lysdioder og laserdioder i UV-enden av spekteret. Det betyr at det kan lages billige lysdioder som gir hvitt lys.

Har jobbet mye med teknikker som Secondary ion mass spectrometry (SIMS), FTIR, Positron annihilation spectroscopy (PAS) osv.

Jeg jobber også med NorFab (et storskala infrastrukturprosjekt), hvor vi ønsker å gjøre infrastrukturen ved UiO-MiNaLab tilgjengelig for alle brukere fra både akademia og næringsliv. Se www.norfab.no for mer informasjon.

Bakgrunn

Mastergrad og PhD fra Halvlederfysikkgruppen ved Universitetet i Oslo.

Verv

- Medlem av universitetsstyret ved UiO 2005-2007
- Medlem av fakultetsstyret ved MatNat 2002-2003
- Medlem av programrådet for MEF 2003-2004
- Medlem av Realistenes studentutvalg 2002

Samarbeid

Både lokalt og internasjonalt samarbeid. Eksempelvis Aalto University, Finland og Fermio ved UiO.

Emneord: SMN, ZnO, halvledere, materialvitenskap ...

Publikasjoner

  • Borgersen, Jon; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Wenckstern, Holger von; Grundmann, Marius & Kuznetsov, Andrej (2021). Fermi level controlled point defect balance in ion irradiated indium oxide. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 130(8). doi: 10.1063/5.0062135. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vasquez, Geraldo Cristian; Bathen, Marianne Etzelmüller; Galeckas, Augustinas; Bazioti, Kalliopi; Johansen, Klaus Magnus H & Maestre, D. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Strain Modulation of Si Vacancy Emission from SiC Micro- and Nanoparticles. Nano Letters. ISSN 1530-6984. 20(12), s. 8689–8695. doi: 10.1021/acs.nanolett.0c03472. Fulltekst i vitenarkiv
  • Reinertsen, Vilde Mari; Weiser, Philip Michael; Frodason, Ymir Kalmann; Bathen, Marianne Etzelmüller; Vines, Lasse & Johansen, Klaus Magnus H (2020). Anisotropic and trap-limited diffusion of hydrogen/deuterium in monoclinic gallium oxide single crystals. Applied Physics Letters. ISSN 0003-6951. 117. doi: 10.1063/5.0027333. Fulltekst i vitenarkiv
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Varley, J.B. (2020). Self-trapped hole and impurity-related broad luminescence in β-Ga2O3. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 127(7). doi: 10.1063/1.5140742. Fulltekst i vitenarkiv
  • Borgersen, Jon; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Kuznetsov, Andrej; von Wenckstern, Holger & Grundmann, Marius [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Experimental exploration of the amphoteric defect model by cryogenic ion irradiation of a range of wide band gap oxide materials. Journal of Physics: Condensed Matter. ISSN 0953-8984. 32(50). doi: 10.1088/1361-648X/abac8b. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vasquez, Geraldo Cristian; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2020). Optical signatures of single ion tracks in ZnO. Nanoscale Advances. 2(2), s. 724–733. doi: 10.1039/C9NA00677J. Fulltekst i vitenarkiv
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas & Vines, Lasse (2019). Broad luminescence from donor-complexed LiZn and NaZn acceptors in ZnO. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 100(18). doi: 10.1103/PhysRevB.100.184102. Fulltekst i vitenarkiv
  • Schifano, Ramon; Jakiela, R; Galeckas, Augustinas; Kopalko, K; Herklotz, Frank & Johansen, Klaus Magnus H [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Role of intrinsic and extrinsic defects in H implanted hydrothermally grown ZnO. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 126(12). doi: 10.1063/1.5115597. Fulltekst i vitenarkiv
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Alkauskas, A & Vines, Lasse (2019). Negative- U and polaronic behavior of the Zn-O divacancy in ZnO. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 99(17), s. 1–7. doi: 10.1103/PhysRevB.99.174106.
  • Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar; Vines, Lasse & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Role of Nitrogen in Defect Evolution in Zinc Oxide: STEM−EELS Nanoscale Investigations. The Journal of Physical Chemistry Letters. ISSN 1948-7185. 10(16), s. 4725–4730. doi: 10.1021/acs.jpclett.9b01472. Fulltekst i vitenarkiv
  • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Frodason, Ymir Kalmann; Aarholt, Thomas; Riise, Heine Nygard & Prytz, Øystein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Diffusion of indium in single crystal zinc oxide: a comparison between group III donors. Semiconductor Science and Technology. ISSN 0268-1242. 34(2), s. 1–6. doi: 10.1088/1361-6641/aafa4c. Fulltekst i vitenarkiv
  • Zhan, Wei; Kosinskiy, Andrey; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Almeida Carvalho, Patricia & Prytz, Øystein (2019). ZnCr2O4 Inclusions in ZnO Matrix Investigated by Probe-Corrected STEM-EELS. Materials. ISSN 1996-1944. 12. doi: 10.3390/ma12060888. Fulltekst i vitenarkiv
  • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Frodason, Ymir Kalmann; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2018). The interaction between lithium acceptors and gallium donors in zinc oxide. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 124(24), s. 1–6. doi: 10.1063/1.5063326. Fulltekst i vitenarkiv
  • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Svensson, Bengt Gunnar; Tuomisto, Filip & Vines, Lasse (2018). Influence of Fermi level position on vacancy-assisted diffusion of aluminum in zinc oxide. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 98(24), s. 245204-1–245204-8. doi: 10.1103/PhysRevB.98.245204. Fulltekst i vitenarkiv
  • Jensen, Ingvild Julie Thue; Johansen, Klaus Magnus H; Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Brillson, Len & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Bandgap and band edge positions in compositionally graded ZnCdO. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 124(1), s. 015302-1–015302-8. doi: 10.1063/1.5036710. Fulltekst i vitenarkiv
  • Granerød, Cecilie Skjold; Bilden, Sindre Rannem; Aarholt, Thomas; Yao, Yu-Feng; Yang, C. C. & Look, David C. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Direct observation of conduction band plasmons and the related Burstein-Moss shift in highly doped semiconductors: A STEM-EELS study of Ga-doped ZnO. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 98(11). doi: 10.1103/PhysRevB.98.115301. Fulltekst i vitenarkiv
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Svensson, Bengt Gunnar & Alkauskas, Audrius (2018). Zn vacancy-donor impurity complexes in ZnO. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 97(10), s. 1–8. doi: 10.1103/PhysRevB.97.104109.
  • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Riise, Heine Nygard; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2018). Gallium diffusion in zinc oxide via the paired dopant-vacancy mechanism. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 123(5). doi: 10.1063/1.5000123. Fulltekst i vitenarkiv
  • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2018). The temperature-dependency of the optical band gap of ZnO measured by electron energy-loss spectroscopy in a scanning transmission electron microscope. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 123(14), s. 1–6. doi: 10.1063/1.5023316. Fulltekst i vitenarkiv
  • Prozheeva, V; Johansen, Klaus Magnus H; Neuvonen, Pekka Tapio; Zubiaga, A; Vines, Lasse & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Subsurface damage in polishing?annealing processed ZnO substrates. Materials Science in Semiconductor Processing. ISSN 1369-8001. 69, s. 19–22. doi: 10.1016/j.mssp.2017.02.021.
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Svensson, Bengt Gunnar & Alkauskas, Audrius (2017). Zn vacancy as a polaronic hole trap in ZnO. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 95(9). doi: 10.1103/PhysRevB.95.094105.
  • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated Electron Energy Loss Spectroscopy . Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 28(10). doi: 10.1088/1361-6528/aa5962. Fulltekst i vitenarkiv
  • Johansen, Klaus Magnus H; Tuomisto, Filip; Makkonen, Ilja & Vines, Lasse (2016). Formation of Zn- and O- vacancy clusters in ZnO through deuterium annealing. Materials Science in Semiconductor Processing. ISSN 1369-8001. 69, s. 23–27. doi: 10.1016/j.mssp.2016.11.030.
  • Ruane, W.T.; Johansen, Klaus Magnus H; Leedy, K. D.; Look, David C.; Von Wenckstern, H & Grundmann, Michael [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Defect segregation and optical emission in ZnO nano- and microwires. Nanoscale. ISSN 2040-3364. 8(14), s. 7631–7637. doi: 10.1039/c5nr08248j.
  • Herklotz, Frank; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Sky, Thomas Neset & Svensson, Bengt Gunnar (2016). The influence of Fe impurities on the annealing of OH–Li complexes in ZnO. Physica status solidi (b). ISSN 0370-1972. 253(2), s. 273–278. doi: 10.1002/pssb.201552441.
  • Herklotz, Frank; Hupfer, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar; Koch, Sascha G. & Lavrov, E.V. (2015). Infrared absorption on a complex comprising three equivalent hydrogen atoms in ZnO. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 92(15). doi: 10.1103/PhysRevB.92.155203.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Schifano, Ramon & Svensson, Bengt Gunnar (2015). Aluminum migration and intrinsic defect interaction in single-crystal zinc oxide. Physical Review Applied. ISSN 2331-7019. 3:024003(2), s. 1–12. doi: 10.1103/PhysRevApplied.3.024003. Fulltekst i vitenarkiv
  • Stehr, J. E.; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Chen, W. M. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Zinc-Vacancy–Donor Complex: A Crucial Compensating Acceptor in ZnO. Physical Review Applied. ISSN 2331-7019. 2(2). doi: 10.1103/PhysRevApplied.2.021001. Fulltekst i vitenarkiv
  • Knutsen, Knut Erik; Johansen, Klaus Magnus H; Neuvonen, Pekka Tapio; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej (2013). Diffusion and configuration of Li in ZnO. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 113(2). doi: 10.1063/1.4773829. Fulltekst i vitenarkiv
  • Chan, K.-S.; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Monakhov, Edouard; Ye, J.D & Parkinson, P [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Defect formation and thermal stability of H in high dose H implanted ZnO. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 114(8). doi: 10.1063/1.4819216. Fulltekst i vitenarkiv
  • Zhang, Z.; Look, D. C.; Schifano, Ramon; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar & Brillson, L.J. (2013). Process dependence of H passivation and doping in H-implanted ZnO. Journal of Physics D: Applied Physics. ISSN 0022-3727. 46(5). doi: 10.1088/0022-3727/46/5/055107.
  • Bjørheim, Tor Svendsen; Erdal, Skjalg; Johansen, Klaus Magnus H; Knutsen, Knut Erik & Norby, Truls (2012). H and Li Related Defects in ZnO and Their Effect on Electrical Properties. Journal of Physical Chemistry C. ISSN 1932-7447. 116(44), s. 23764–23772. doi: 10.1021/jp307835c.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Zubiaga, A.; Makkonen, I.; Tuomisto, F; Neuvonen, Pekka Tapio & Knutsen, Knut Erik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Identification of substitutional Li in n-type ZnO and its role as an acceptor. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 83(24). doi: 10.1103/PhysRevB.83.245208.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Zubiaga, Asier; Tuomisto, Filip; Monakhov, Edouard; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2011). H passivation of Li on Zn-site in ZnO: Positron annihilation spectroscopy and secondary ion mass spectrometry. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 84(11). doi: 10.1103/PhysRevB.84.115203. Fulltekst i vitenarkiv
  • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik & Vines, Lasse [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO. Journal of Electronic Materials. ISSN 0361-5235. 40(4), s. 429–432. doi: 10.1007/s11664-010-1404-0.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Lund, Esben; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2010). Thermal stability of the OH-Li complex in hydrothermally grown single crystalline ZnO. Applied Physics Letters. ISSN 0003-6951. 97(21). doi: 10.1063/1.3522886.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Christensen, Jens S.; Monakhov, Edouard; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2008). Deuterium diffusion and trapping in hydrothermally grown single crystalline ZnO. Applied Physics Letters. ISSN 0003-6951. 93(15). doi: 10.1063/1.3001605.

Se alle arbeider i Cristin

  • Frodason, Ymir Kalmann; Krzyzaniak, Patryk Piotr; Vines, Lasse; Varley, Joel Basile; Van de Walle, Chris G. & Johansen, Klaus Magnus H (2022). Ga vacancy-mediated diffusion of Sn donors in β-Ga2O3.
  • Frodason, Ymir Kalmann; Varley, Joel Basile; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Van de Walle, Chris G. (2022). Strongly anisotropic migration of the Ga vacancy in ß-Ga2O3.
  • Hommedal, Ylva Knausgård; Frodason, Ymir Kalmann; Vines, Lasse & Johansen, Klaus Magnus H (2022). Dynamic interaction of Zn and intrinsic defects in beta-Ga2O3.
  • Hommedal, Ylva Knausgård; Frodason, Ymir Kalmann; Vines, Lasse & Johansen, Klaus Magnus H (2022). Diffusion of Zn in beta-Ga2O3.
  • Hommedal, Ylva Knausgård; Frodason, Ymir Kalmann; Vines, Lasse & Johansen, Klaus Magnus H (2022). Zn diffusion in 𝛽-Ga2O3 using SIMS.
  • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Kuznetsov, Andrej & Vines, Lasse [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Thermal evolution of point and extended defects in N-implanted ZnO and (ZnO)1−x(GaN)x thin films: STEM-EELS investigations.
  • Krzyzaniak, Patryk Piotr; Frodason, Ymir Kalmann; Weiser, Philip Michael; Vines, Lasse & Johansen, Klaus Magnus H (2021). Diffusion of donor dopants in β-Ga2O3 and interplay with gallium vacancies.
  • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Role of nitrogren in defect evolution in ZnO and (ZnO)₁−ₓ(GaN)ₓ: STEM-EELS nanoscale investigations.
  • Borgersen, Jon; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Kuznetsov, Andrej; von Wenckstern, Holger & Perez, Jesus Zuniga [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Using intrinsic defects as dopants in wide band gap semiconducting oxides.
  • Borgersen, Jon; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Frodason, Ymir Kalmann & von Wenckstern, Holger [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Electrical properties of intrinsic defects in wide band gap oxides.
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas & Vines, Lasse (2019). Optical properties of donor-complexed Li_Zn in ZnO .
  • Vasquez, Geraldo Cristian; Bazioti, Kalliopi; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Granerød, Cecilie Skjold & Nguyen, Phuong Dan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Luminescent properties of Zn2GeO4 nanoparticles embedded in ZnO.
  • Vasquez, Geraldo Cristian; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2019). Optical and electrical properties of single ion-tracks in crystalline SiC.
  • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Johansen, Klaus Magnus H; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej & Vines, Lasse [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Transmission Electron Microscopy methods for atomic-scale investigations of semiconductor properties .
  • Vasquez, Geraldo Cristian; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Maestre, David (2018). Single ion-tracks in crystalline ZnO and their influence on the near band edge luminescence.
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2018). Hybrid functional study of the Zn-O divacancy in ZnO.
  • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Reply to Comment on 'Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated electron energy loss spectroscopy'. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 29(31). doi: 10.1088/1361-6528/aac3ed.
  • Borgersen, Jon Arthur; Johansen, Klaus Magnus H & Kuznetsov, Andrej (2017). Characterisation of the specific contact resistance to indium oxides.
  • Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Grini, Sigbjørn; Johansen, Klaus Magnus H; Nyborg, Martin & Olsen, Vegard Skiftestad [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Omvisning FAM.
  • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Riise, Heine Nygard (2017). Diffusion of Al in ZnO: the interplay with Zn-vacancies.
  • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Riise, Heine Nygard (2017). Diffusion of Group III Elements in ZnO.
  • Riise, Heine Nygard; Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Grini, Sigbjørn & Johansen, Klaus Magnus H (2017). Besøk frå Nanoskolen 2017.
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Svensson, Bengt Gunnar & Alkauskas, Audrius (2017). Luminescence from Zn vacancy-donor complexes in ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H & Vasquez, Geraldo Cristian (2017). Cathodoluminescence characterization of semiconducting oxides .
  • Johansen, Klaus Magnus H (2017). Defects in ZnO by cathodoluminescence spectroscopy possibilities and pitfalls .
  • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Frodason, Ymir Kalmann; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2017). Tailoring donor diffusion in ZnO by defects and doping .
  • Johansen, Klaus Magnus H; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard & Grini, Sigbjørn (2017). Advanced characterization of solar energy materials and novel solar cell concepts.
  • Granerød, Cecilie Skjold; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
  • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
  • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO bandgap studied by STEM-EELS.
  • Granerød, Cecilie Skjold; Bilden, Sindre Rannem; Zhan, Wei; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Measuring the ZnO bandgap and its temperature dependency with STEM-EELS.
  • Vines, Lasse; Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Self-compensation and the vacancy-dopant pair in highly Al- and Ga-doped ZnO.
  • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Aarseth, Bjørn Brevig; Nguyen, Phuong Dan; Johansen, Klaus Magnus H & Vines, Lasse [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Bandgap measurements by STEM-EELS.
  • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2016). Band gap measurements by STEM EELS.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Zhan, Wei; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan & Brillson, Leonard J. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Mapping of Optical band gaps using Electron Energy Loss Spectroscopy in ZnCdO-alloys.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Reaction diffusion simulation - a link between Experiment and DFT.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Riise, Heine Nygard & Bjørheim, Tor Svendsen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). The dynamic interplay between intrinsic defects and shallow donor dopants (Al and Ga) in ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Frodason, Ymir Kalmann; Tuomisto, Filip; Makkonen, Ilja & Vines, Lasse (2016). Formation of Zn- and O-vacancy Clusters in ZnO by thermal treatment .
  • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Alkauskas, A & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Polaronic hole binding by the Zn vacancy in ZnO.
  • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Johansen, Klaus Magnus H; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2016). CZTS solar cells: Band gap grading by selenium diffusion.
  • Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Flage-Larsen, Espen & Johansen, Klaus Magnus H [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). STEM-EELS Band Gap Measurement in Zn1-XCdXO Thin Films.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Riise, Heine Nygard & Bjørheim, Tor Svendsen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). The Interplay between Ga Dopants and Intrinsic Defects in ZnO - Seen from the Diffusion Perspective .
  • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2015). Defects, Impurities and Diffusion in ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H (2014). Introduction to semiconductors and interfaces.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Herklotz, Frank; Haug, Halvard & Svensson, Bengt Gunnar (2014). IR absorption strength of Ni on Zinc-site in crystalline Zinc Oxid.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Schifano, Ramon & Svensson, Bengt Gunnar (2014). Aluminium Diffusion in Single Crystalline Zinc Oxide.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Ramón, Schifano & Svensson, Bengt Gunnar (2014). ZnO as a transparent conductive oxide (TCO) material for solar cells.
  • Bjørheim, Tor Svendsen; Johansen, Klaus Magnus H & Norby, Truls (2013). Defect structure of ZnO from first principles calculations.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Ramón, Schifano & Svensson, Bengt Gunnar (2013). Aluminium Diffusion and Solubility in Single Crystalline Zinc Oxide.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Knutsen, Knut Erik; Norby, Truls & Svensson, Bengt Gunnar (2013). Defect Configuration and Migration of in-diffused H and Li in single crystalline ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Knutsen, Knut Erik; Norby, Truls & Svensson, Bengt Gunnar (2013). Li and H related defects in ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2012). Hydrogen diffusion and implantation induced defect interaction in single crystalline ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H (2012). Solenergi.
  • Bjørheim, Tor Svendsen; Erdal, Skjalg; Johansen, Klaus Magnus H; Knutsen, Knut Erik & Norby, Truls (2011). Effect of water vapor on the electrical properties of Li doped ZnO.
  • Vines, Lasse; Neuvonen, Pekka; Quemener, Vincent; Schifano, Ramon; Johansen, Klaus Magnus & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Electrical properties of bulk and thin film ZnO modified by ion beams.
  • Knutsen, Knut Erik; Neuvonen, Pekka Tapio; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej (2011). Trap-limited Li diffusion in melt grown ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik & Vines, Lasse [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO.
  • Neuvonen, Pekka Tapio; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Hallén, Anders; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej (2009). Diffusion of Na and Li in Hydrothermally grown ZnO.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Neuvonen, Pekka Tapio; Vines, Lasse; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2009). Interpretation of diffusion depth profiles from SIMS by numerical methods; “low temperature” migration of Li in ZnO.
  • Monakhov, Edouard; Børseth, Thomas J. Moe; Johansen, Klaus Magnus H; Schifano, Ramon; Grossner, Ulrike & Christensen, Jens S. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2007). Hydrothermally grown single-crystalline ZnO; characterization and modification.
  • Svensson, Bengt Gunnar; Børseth, Thomas J. Moe; Johansen, Klaus Magnus H; Maqsood, T; Schifano, Ramon & Grossner, Ulrike [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2007). Hydrothermally grown single-crystalline zinc oxide; characterization and modification.
  • Krzyzaniak, Patryk Piotr; Vines, Lasse & Johansen, Klaus Magnus H (2021). Development of b-Ga2O3 as a novel material for power electronics, dopant diffusion and defect interaction. UiO.
  • Johansen, Klaus Magnus H (2011). Group one impurities in single crystalline Zinc Oxide. Det matematisk naturvitenskapelige fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. sep. 2012 10:59 - Sist endret 15. sep. 2021 15:05

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter