Klaus Magnus Håland Johansen

Bilde av Klaus Magnus Håland Johansen
English version of this page
Telefon +47 22840936
Mobiltelefon +4799578163
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Materialvitenskap med fokus på halvledende materialer/halvlederfysikk. De siste årene har hovedfokus vært på diffusjons og kompleksdannelse av urenheter i sinkoksid. Dette er et materiale med mange potensielt veldig spennende egenskaper. Det er gjennomsiktig og samtidig elektrisk ledende og dermed en mulig erstatter for Indium Tin Oksid (ITO) som transperent ledene lag på f.eks solceller og flatskjermer.

Sinkoksid har generelt meget spennende optiske, pietzoelektriske og termoelektriske egenskaper. Lykkes man med å lage reproduserbart og stabilt p-type sinkoksid har det en stor fremtid i lysdioder og laserdioder i UV-enden av spekteret. Det betyr at det kan lages billige lysdioder som gir hvitt lys.

Har jobbet mye med teknikker som Secondary ion mass spectrometry (SIMS), FTIR, Positron annihilation spectroscopy (PAS) osv.

Jeg jobber også med NorFab (et storskala infrastrukturprosjekt), hvor vi ønsker å gjøre infrastrukturen ved UiO-MiNaLab tilgjengelig for alle brukere fra både akademia og næringsliv. Se www.norfab.no for mer informasjon.

Bakgrunn

Mastergrad og PhD fra Halvlederfysikkgruppen ved Universitetet i Oslo.

Verv

- Medlem av universitetsstyret ved UiO 2005-2007
- Medlem av fakultetsstyret ved MatNat 2002-2003
- Medlem av programrådet for MEF 2003-2004
- Medlem av Realistenes studentutvalg 2002

Samarbeid

Både lokalt og internasjonalt samarbeid. Eksempelvis Aalto University, Finland og Fermio ved UiO.

Emneord: ZnO, SMN, halvledere, materialvitenskap ...

Publikasjoner

 • Borgersen, Jon; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Kuznetsov, Andrej; von Wenckstern, Holger; Grundmann, Marius; Allen, Martin; Perez, Jesus Zuniga & Johansen, Klaus Magnus H (2020). Experimental exploration of the amphoteric defect model by cryogenic ion irradiation of a range of wide band gap oxide materials. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  32(50) . doi: 10.1088/1361-648X/abac8b Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Varley, J.B. (2020). Self-trapped hole and impurity-related broad luminescence in β-Ga2O3. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  127(7) . doi: 10.1063/1.5140742 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reinertsen, Vilde Mari; Weiser, Philip Michael; Frodason, Ymir Kalmann; Bathen, Marianne Etzelmüller; Vines, Lasse & Johansen, Klaus Magnus H (2020). Anisotropic and trap-limited diffusion of hydrogen/deuterium in monoclinic gallium oxide single crystals. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  117 . doi: 10.1063/5.0027333 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vasquez, Geraldo Cristian; Bathen, Marianne Etzelmüller; Galeckas, Augustinas; Bazioti, Kalliopi; Johansen, Klaus Magnus H; Maestre, D.; Cremades, A.; Prytz, Øystein; Moe, A.M.; Kuznetsov, Andrej & Vines, Lasse (2020). Strain Modulation of Si Vacancy Emission from SiC Micro- and Nanoparticles. Nano Letters.  ISSN 1530-6984.  20(12), s 8689- 8695 . doi: 10.1021/acs.nanolett.0c03472 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vasquez, Geraldo Cristian; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2020). Optical signatures of single ion tracks in ZnO. Nanoscale Advances.  2(2), s 724- 733 . doi: 10.1039/C9NA00677J Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2019). Role of Nitrogen in Defect Evolution in Zinc Oxide: STEM−EELS Nanoscale Investigations. The Journal of Physical Chemistry Letters.  ISSN 1948-7185.  10(16), s 4725- 4730 . doi: 10.1021/acs.jpclett.9b01472 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Alkauskas, A & Vines, Lasse (2019). Negative- U and polaronic behavior of the Zn-O divacancy in ZnO. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  99(17), s 1- 7 . doi: 10.1103/PhysRevB.99.174106
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas & Vines, Lasse (2019). Broad luminescence from donor-complexed LiZn and NaZn acceptors in ZnO. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  100(18) . doi: 10.1103/PhysRevB.100.184102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schifano, Ramon; Jakiela, R; Galeckas, Augustinas; Kopalko, K; Herklotz, Frank; Johansen, Klaus Magnus H & Vines, Lasse (2019). Role of intrinsic and extrinsic defects in H implanted hydrothermally grown ZnO. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  126(12) . doi: 10.1063/1.5115597 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Frodason, Ymir Kalmann; Aarholt, Thomas; Riise, Heine Nygard; Prytz, Øystein; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2019). Diffusion of indium in single crystal zinc oxide: a comparison between group III donors. Semiconductor Science and Technology.  ISSN 0268-1242.  34(2), s 1- 6 . doi: 10.1088/1361-6641/aafa4c Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhan, Wei; Kosinskiy, Andrey; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Almeida Carvalho, Patricia & Prytz, Øystein (2019). ZnCr2O4 Inclusions in ZnO Matrix Investigated by Probe-Corrected STEM-EELS. Materials.  ISSN 1996-1944.  12 . doi: 10.3390/ma12060888 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Svensson, Bengt Gunnar & Alkauskas, Audrius (2018). Zn vacancy-donor impurity complexes in ZnO. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  97(10), s 1- 8 . doi: 10.1103/PhysRevB.97.104109
 • Granerød, Cecilie Skjold; Bilden, Sindre Rannem; Aarholt, Thomas; Yao, Yu-Feng; Yang, C. C.; Look, David C.; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2018). Direct observation of conduction band plasmons and the related Burstein-Moss shift in highly doped semiconductors: A STEM-EELS study of Ga-doped ZnO. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  98(11) . doi: 10.1103/PhysRevB.98.115301 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2018). The temperature-dependency of the optical band gap of ZnO measured by electron energy-loss spectroscopy in a scanning transmission electron microscope. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  123(14), s 1- 6 . doi: 10.1063/1.5023316 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Johansen, Klaus Magnus H; Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Brillson, Len; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2018). Bandgap and band edge positions in compositionally graded ZnCdO. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  124(1), s 015302-1- 015302-8 . doi: 10.1063/1.5036710 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Frodason, Ymir Kalmann; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2018). The interaction between lithium acceptors and gallium donors in zinc oxide. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  124(24), s 1- 6 . doi: 10.1063/1.5063326 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Riise, Heine Nygard; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2018). Gallium diffusion in zinc oxide via the paired dopant-vacancy mechanism. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  123(5) . doi: 10.1063/1.5000123 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Svensson, Bengt Gunnar; Tuomisto, Filip & Vines, Lasse (2018). Influence of Fermi level position on vacancy-assisted diffusion of aluminum in zinc oxide. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  98(24), s 245204-1- 245204-8 . doi: 10.1103/PhysRevB.98.245204 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Svensson, Bengt Gunnar & Alkauskas, Audrius (2017). Zn vacancy as a polaronic hole trap in ZnO. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  95(9) . doi: 10.1103/PhysRevB.95.094105
 • Prozheeva, V; Johansen, Klaus Magnus H; Neuvonen, Pekka Tapio; Zubiaga, A; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej & Tuomisto, F (2017). Subsurface damage in polishing?annealing processed ZnO substrates. Materials Science in Semiconductor Processing.  ISSN 1369-8001.  69, s 19- 22 . doi: 10.1016/j.mssp.2017.02.021
 • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2017). Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated Electron Energy Loss Spectroscopy. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484.  28(10) . doi: 10.1088/1361-6528/aa5962 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Herklotz, Frank; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Sky, Thomas Neset & Svensson, Bengt Gunnar (2016). The influence of Fe impurities on the annealing of OH–Li complexes in ZnO. Physica status solidi (b).  ISSN 0370-1972.  253(2), s 273- 278 . doi: 10.1002/pssb.201552441
 • Johansen, Klaus Magnus H; Tuomisto, Filip; Makkonen, Ilja & Vines, Lasse (2016). Formation of Zn- and O- vacancy clusters in ZnO through deuterium annealing. Materials Science in Semiconductor Processing.  ISSN 1369-8001.  69, s 23- 27 . doi: 10.1016/j.mssp.2016.11.030
 • Ruane, W.T.; Johansen, Klaus Magnus H; Leedy, K. D.; Look, David C.; Von Wenckstern, H; Grundmann, Michael; Farlow, Gary C. & Brillson, Leonard J. (2016). Defect segregation and optical emission in ZnO nano- and microwires. Nanoscale.  ISSN 2040-3364.  8(14), s 7631- 7637 . doi: 10.1039/c5nr08248j
 • Herklotz, Frank; Hupfer, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar; Koch, Sascha G. & Lavrov, E.V. (2015). Infrared absorption on a complex comprising three equivalent hydrogen atoms in ZnO. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  92(15) . doi: 10.1103/PhysRevB.92.155203
 • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Schifano, Ramon & Svensson, Bengt Gunnar (2015). Aluminum migration and intrinsic defect interaction in single-crystal zinc oxide. Physical Review Applied.  ISSN 2331-7019.  3:024003(2), s 1- 12 . doi: 10.1103/PhysRevApplied.3.024003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stehr, J. E.; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar; Chen, W. M. & Buyanova, I. A. (2014). Zinc-Vacancy–Donor Complex: A Crucial Compensating Acceptor in ZnO. Physical Review Applied.  ISSN 2331-7019.  2(2), s 021001 . doi: 10.1103/PhysRevApplied.2.021001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Chan, K.-S.; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Monakhov, Edouard; Ye, J.D; Parkinson, P; Jagadish, C; Svensson, Bengt Gunnar & Wong-Leung, J (2013). Defect formation and thermal stability of H in high dose H implanted ZnO. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  114(8) . doi: 10.1063/1.4819216 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Knut Erik; Johansen, Klaus Magnus H; Neuvonen, Pekka Tapio; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej (2013). Diffusion and configuration of Li in ZnO. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  113(2) . doi: 10.1063/1.4773829 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhang, Z.; Look, D. C.; Schifano, Ramon; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar & Brillson, L.J. (2013). Process dependence of H passivation and doping in H-implanted ZnO. Journal of Physics D: Applied Physics.  ISSN 0022-3727.  46(5) . doi: 10.1088/0022-3727/46/5/055107
 • Bjørheim, Tor Svendsen; Erdal, Skjalg; Johansen, Klaus Magnus H; Knutsen, Knut Erik & Norby, Truls (2012). H and Li Related Defects in ZnO and Their Effect on Electrical Properties. Journal of Physical Chemistry C.  ISSN 1932-7447.  116(44), s 23764- 23772 . doi: 10.1021/jp307835c
 • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2011). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO. Journal of Electronic Materials.  ISSN 0361-5235.  40(4), s 429- 432 . doi: 10.1007/s11664-010-1404-0
 • Johansen, Klaus Magnus H; Zubiaga, A.; Makkonen, I.; Tuomisto, F; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik; Monakhov, Edouard; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2011). Identification of substitutional Li in n-type ZnO and its role as an acceptor. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  83(24) . doi: 10.1103/PhysRevB.83.245208
 • Johansen, Klaus Magnus H; Zubiaga, Asier; Tuomisto, Filip; Monakhov, Edouard; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2011). H passivation of Li on Zn-site in ZnO: Positron annihilation spectroscopy and secondary ion mass spectrometry. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  84(11) . doi: 10.1103/PhysRevB.84.115203 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Lund, Esben; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2010). Thermal stability of the OH-Li complex in hydrothermally grown single crystalline ZnO. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  97(21) . doi: 10.1063/1.3522886
 • Johansen, Klaus Magnus H; Christensen, Jens S.; Monakhov, Edouard; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2008). Deuterium diffusion and trapping in hydrothermally grown single crystalline ZnO. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  93(15) . doi: 10.1063/1.3001605 Vis sammendrag
 • Clausen, Ingelin; Karlsson, Helge; Johansen, Klaus Magnus H & Sveen, Ola (2006). Characterization and evaluation of the reliability of a piezoresistive sensor for permanent measurement of human brain pressure, In  An implanted micro electro mechanical system for permanent measurement of human brain pressure.  Unipub forlag.  Paper II.
 • Moll, M; Adey, J; Al-Ajili, A; Alfieri, Giovanni; Allport, PP; Artuso, M; Assouak, S; Avset, BS; Barabash, L; Barcz, A; Bates, R; Biagi, SF; Bilei, GM; Bisello, D; Blue, A; Blumenau, A; Boisvert, V; Bolla, G; Bondarenko, G; Borchi, E; Borrello, L; Bortoletto, D; Boscardin, M; Bosisio, L; Bowcock, TJV; Brodbeck, TJ; Broz, J; Bruzzi, M; Brzozowski, A; Buda, M; Buhmann, P; Buttar, C; Campabadal, F; Campbell, D; Candelori, A; Casse, G; Cavallini, A; Charron, S; Chilingarov, A; Chren, D; Cindro, V; Collins, P; Coluccia, R; Contarato, D; Coutinho, J; Creanza, D; Cunningham, W; Dalla Betta, GF; Dawson, I; de Boer, W; De Palma, M; Demina, R; Dervan, P; Dittongo, S; Dolezal, Z; Dolgolenko, A; Eberlein, T; Eremin, V; Fall, C; Fasolo, F; Fizzotti, F; Fleta, C; Focardi, E; Forton, E; Fretwurst, E; Garcia, C; Garcia-Navarro, JE; Gaubas, E; Genest, MH; Gill, KA; Giolo, K; Glaser, M; Goessling, C; Golovine, V; Sevilla, SG; Gorelov, I; Goss, J; Bates, AG; Gregoire, G; Gregori, P; Grigoriev, E; Grillo, AA; Groza, A; Guskov, J; Haddad, L; Harkonen, J; Hauler, F; Hoeferkamp, M; Honniger, F; Horazdovsky, T; Horisberger, R; Horn, M; Houdayer, A; Hourahine, B; Hughes, G; Ilyashenko, I; Irmscher, K; Ivanov, A; Jarasiunas, K; Johansen, Klaus M H; Jones, BK; Jones, R; Joram, C; Jungermann, L; Kalinina, E; Kaminski, P; Karpenko, A; Karpov, A; Kazlauskiene, V; Kazukauskas, V; Khivrich, V; Khomenkov, V; Kierstead, J; Klaiber-Lodewigs, J; Klingenberga, R; Kodys, P; Kohout, Z; Korjenevski, S; Koski, M; Kozlowski, R; Kozodaev, M; Kramberger, G; Krasel, O; Kuznetsov, Andrej; Kwan, S; Lagomarsino, S; Lassila-Perini, K; Lastovetsky, V; Latino, G; Lazanu, S; Lazanu, I; Lebedev, A; Lebel, C; Leinonen, K; Leroy, C; Li, Z; Lindstrom, G; Linhart, V; Litovchenko, A; Litovchenko, P; Lo Giudice, A; Lozano, M; Luczynski, Z; Luukka, P; Macchiolo, A; Makarenko, LF; Mandic, I; Manfredotti, C; Manna, N; Marti i Garcia, S; Marunko, S; Mathieson, K; Melone, J; Menichelli, D; Messineo, A; Metcalfe, J; Miglio, S; Mikuz, M; Miyamoto, J; Monakhov, Edouard; Moscatelli, F; Naoumov, D; Nossarzewska-Orlowska, E; Nysten, J; Olivera, P; OShea, V; Palvialnen, T; Paolini, C; Parkes, C; Passeri, D; Pein, U; Pellegrini, G; Perera, L; Petasecca, K; Piemonte, C; Pignatel, GU; Pinho, N; Pintilie, Ioana; Pintilie, L; Polivtsev, L; Polozov, P; Popa, A; Popule, J; Pospisil, S; Pozza, A; Radicci, V; Rafi, JM; Rando, R; Roeder, R; Rohe, T; Ronchin, S; Rott, C; Roy, A; Ruzin, A; Sadrozinski, HFW; Sakalauskas, S; Scaringella, M; Schiavulli, L; Schnetzer, S; Schumm, B; Sciortino, S; Scorzoni, A; Segneri, G; Seidel, S; Seiden, A; Sellberg, G; Sellin, P; Sentenac, D; Shipsey, I; Sicho, P; Sloan, T; Solar, M; Son, S; Sopko, B; Sopko, V; Spencer, N; Stahl, J; Stolze, D; Stone, R; Storasta, J; Strokan, N; Sudzius, M; Surma, B; Suvorov, A; Svensson, Bengt Gunnar; Tipton, P; Tomasek, M; Tsvetkov, A; Tuominen, E; Tuovinen, E; Tuuva, T; Tylchin, M; Uebersee, H; Uher, J; Ullan, M; Vaitkus, JV; Velthuis, J; Verbitskaya, E; Vrba, V; Wagner, G; Wilhelm, I; Worm, S; Wright, V; Wunstorf, R; Yiuri, Y; Zabierowski, P; Zaluzhny, A; Zavrtanik, M; Zen, M; Zhukov, V & Zorzi, N (2005). Development of radiation tolerant semiconductor detectors for the Super-LHC. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment.  ISSN 0168-9002.  546, s 99- 107

Se alle arbeider i Cristin

 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2020). Role of nitrogren in defect evolution in ZnO and (ZnO)₁−ₓ(GaN)ₓ: STEM-EELS nanoscale investigations.
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Johansen, Klaus Magnus H; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). Transmission Electron Microscopy methods for atomic-scale investigations of semiconductor properties.
 • Borgersen, Jon; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Frodason, Ymir Kalmann; von Wenckstern, Holger; Grundmann, Marius; Allen, Martin & Perez, Jesus Zuniga (2019). Electrical properties of intrinsic defects in wide band gap oxides.
 • Borgersen, Jon; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Kuznetsov, Andrej; von Wenckstern, Holger; Perez, Jesus Zuniga & Allen, Martin (2019). Using intrinsic defects as dopants in wide band gap semiconducting oxides.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas & Vines, Lasse (2019). Optical properties of donor-complexed Li_Zn in ZnO.
 • Vasquez, Geraldo Cristian; Bazioti, Kalliopi; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2019). Luminescent properties of Zn2GeO4 nanoparticles embedded in ZnO.
 • Vasquez, Geraldo Cristian; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2019). Optical and electrical properties of single ion-tracks in crystalline SiC.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2018). Hybrid functional study of the Zn-O divacancy in ZnO.
 • Vasquez, Geraldo Cristian; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Maestre, David (2018). Single ion-tracks in crystalline ZnO and their influence on the near band edge luminescence.
 • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2018). Reply to Comment on 'Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated electron energy loss spectroscopy'. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484.  29(31) . doi: 10.1088/1361-6528/aac3ed
 • Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Grini, Sigbjørn; Johansen, Klaus Magnus H; Nyborg, Martin; Olsen, Vegard Skiftestad & Vines, Lasse (2017). Omvisning FAM.
 • Borgersen, Jon Arthur; Johansen, Klaus Magnus H & Kuznetsov, Andrej (2017). Characterisation of the specific contact resistance to indium oxides.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Svensson, Bengt Gunnar & Alkauskas, Audrius (2017). Luminescence from Zn vacancy-donor complexes in ZnO.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Bilden, Sindre Rannem; Zhan, Wei; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Measuring the ZnO bandgap and its temperature dependency with STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO bandgap studied by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Johansen, Klaus Magnus H (2017). Defects in ZnO by cathodoluminescence spectroscopy possibilities and pitfalls.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard & Grini, Sigbjørn (2017). Advanced characterization of solar energy materials and novel solar cell concepts.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Frodason, Ymir Kalmann; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2017). Tailoring donor diffusion in ZnO by defects and doping.
 • Johansen, Klaus Magnus H & Vasquez, Geraldo Cristian (2017). Cathodoluminescence characterization of semiconducting oxides.
 • Riise, Heine Nygard; Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Grini, Sigbjørn & Johansen, Klaus Magnus H (2017). Besøk frå Nanoskolen 2017.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Riise, Heine Nygard (2017). Diffusion of Al in ZnO: the interplay with Zn-vacancies.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Riise, Heine Nygard (2017). Diffusion of Group III Elements in ZnO.
 • Vines, Lasse; Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Self-compensation and the vacancy-dopant pair in highly Al- and Ga-doped ZnO.
 • Frodason, Ymir Kalmann; Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Alkauskas, A & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Polaronic hole binding by the Zn vacancy in ZnO.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Aarseth, Bjørn Brevig; Nguyen, Phuong Dan; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2016). Bandgap measurements by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2016). Band gap measurements by STEM EELS.
 • Grini, Sigbjørn; Ross, Nils; Johansen, Klaus Magnus H; Platzer-Björkman, Charlotte; Persson, Clas & Vines, Lasse (2016). CZTS solar cells: Band gap grading by selenium diffusion.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Reaction diffusion simulation - a link between Experiment and DFT.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Frodason, Ymir Kalmann; Tuomisto, Filip; Makkonen, Ilja & Vines, Lasse (2016). Formation of Zn- and O-vacancy Clusters in ZnO by thermal treatment.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Riise, Heine Nygard; Bjørheim, Tor Svendsen & Svensson, Bengt Gunnar (2016). The dynamic interplay between intrinsic defects and shallow donor dopants (Al and Ga) in ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Zhan, Wei; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Brillson, Leonard J.; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2016). Mapping of Optical band gaps using Electron Energy Loss Spectroscopy in ZnCdO-alloys.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Riise, Heine Nygard; Bjørheim, Tor Svendsen & Svensson, Bengt Gunnar (2015). The Interplay between Ga Dopants and Intrinsic Defects in ZnO - Seen from the Diffusion Perspective.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse & Svensson, Bengt Gunnar (2015). Defects, Impurities and Diffusion in ZnO.
 • Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Flage-Larsen, Espen; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2015). STEM-EELS Band Gap Measurement in Zn1-XCdXO Thin Films.
 • Johansen, Klaus Magnus H (2014). Introduction to semiconductors and interfaces.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Herklotz, Frank; Haug, Halvard & Svensson, Bengt Gunnar (2014). IR absorption strength of Ni on Zinc-site in crystalline Zinc Oxid.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Ramón, Schifano & Svensson, Bengt Gunnar (2014). ZnO as a transparent conductive oxide (TCO) material for solar cells.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Schifano, Ramon & Svensson, Bengt Gunnar (2014). Aluminium Diffusion in Single Crystalline Zinc Oxide.
 • Bjørheim, Tor Svendsen; Johansen, Klaus Magnus H & Norby, Truls (2013). Defect structure of ZnO from first principles calculations.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Knutsen, Knut Erik; Norby, Truls & Svensson, Bengt Gunnar (2013). Defect Configuration and Migration of in-diffused H and Li in single crystalline ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Bjørheim, Tor Svendsen; Knutsen, Knut Erik; Norby, Truls & Svensson, Bengt Gunnar (2013). Li and H related defects in ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Bjørheim, Tor Svendsen; Ramón, Schifano & Svensson, Bengt Gunnar (2013). Aluminium Diffusion and Solubility in Single Crystalline Zinc Oxide.
 • Johansen, Klaus Magnus H (2012). Solenergi.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2012). Hydrogen diffusion and implantation induced defect interaction in single crystalline ZnO.
 • Bjørheim, Tor Svendsen; Erdal, Skjalg; Johansen, Klaus Magnus H; Knutsen, Knut Erik & Norby, Truls (2011). Effect of water vapor on the electrical properties of Li doped ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H (2011). Group one impurities in single crystalline Zinc Oxide.
 • Knutsen, Knut Erik; Neuvonen, Pekka Tapio; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej (2011). Trap-limited Li diffusion in melt grown ZnO.
 • Vines, Lasse; Neuvonen, Pekka; Quemener, Vincent; Schifano, Ramon; Johansen, Klaus Magnus; Kuznetsov, Andrej; Wong-Leung, J; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2011). Electrical properties of bulk and thin film ZnO modified by ion beams.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2010). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO.
 • Neuvonen, Pekka Tapio; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H; Hallén, Anders; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej (2009). Diffusion of Na and Li in Hydrothermally grown ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Neuvonen, Pekka Tapio; Vines, Lasse; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2009). Interpretation of diffusion depth profiles from SIMS by numerical methods; “low temperature” migration of Li in ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Christensen, Jens S.; Monakhov, Edouard; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2007). Hydrogen Migration in Single Crystalline ZnO.
 • Monakhov, Edouard; Børseth, Thomas J. Moe; Johansen, Klaus Magnus H; Schifano, Ramon; Grossner, Ulrike; Christensen, Jens S.; Maknys, Kestutis; Klason, Peter; Zhao, QX; Willander, M; Tuomisto, F; Skorupa, W; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2007). Hydrothermally grown single-crystalline ZnO; characterization and modification.
 • Svensson, Bengt Gunnar; Børseth, Thomas J. Moe; Johansen, Klaus Magnus H; Maqsood, T; Schifano, Ramon; Grossner, Ulrike; Christensen, Jens S.; Vines, Lasse; Klason, Peter; Zhao, QX; Willander, M; Tuomisto, F; Skorupa, W; Monakhov, Edouard & Kuznetsov, Andrej (2007). Hydrothermally grown single-crystalline zinc oxide; characterization and modification.
 • Johansen, Klaus Magnus H (2006). Admittance spectroscopy.
 • Johansen, Klaus Magnus H (2006). Mikro- og Nanoteknologilaboratoriet, MiNa-Lab.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Christensen, Jens S.; Monakhov, Edouard; Kuznetsov, Andrej & Svensson, Bengt Gunnar (2006). CROSS SECTION SCANNING SPREADING RESISTANCE MICROSCOPY OF HYDROGEN-IMPLANTED ZINC OXIDE.
 • Kjølseth, Christian & Johansen, Klaus Magnus H (2006). Hydrogen in ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Monakhov, Edouard; Grillenberger, Joachim K & Svensson, Bengt Gunnar (2005). Admittance spectroscopy study of point defects and nano-clusters in irradiated high-purity silicon.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard & Grillenberger, Joachim K (2005). Admittance spectroscopy study of point defects and nano-clusters in irradiated high purity silicon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. sep. 2012 10:59 - Sist endret 16. jan. 2013 10:10