Klaus Magnus Håland Johansen

Bilde av Klaus Magnus Håland Johansen
English version of this page
Telefon +47 22840936
Mobiltelefon +4799578163
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Materialvitenskap med fokus på halvledende materialer/halvlederfysikk. De siste årene har hovedfokus vært på diffusjons og kompleksdannelse av urenheter i sinkoksid. Dette er et materiale med mange potensielt veldig spennende egenskaper. Det er gjennomsiktig og samtidig elektrisk ledende og dermed en mulig erstatter for Indium Tin Oksid (ITO) som transperent ledene lag på f.eks solceller og flatskjermer.

Sinkoksid har generelt meget spennende optiske, pietzoelektriske og termoelektriske egenskaper. Lykkes man med å lage reproduserbart og stabilt p-type sinkoksid har det en stor fremtid i lysdioder og laserdioder i UV-enden av spekteret. Det betyr at det kan lages billige lysdioder som gir hvitt lys.

Har jobbet mye med teknikker som Secondary ion mass spectrometry (SIMS), FTIR, Positron annihilation spectroscopy (PAS) osv.

Jeg jobber også med NorFab (et storskala infrastrukturprosjekt), hvor vi ønsker å gjøre infrastrukturen ved UiO-MiNaLab tilgjengelig for alle brukere fra både akademia og næringsliv. Se www.norfab.no for mer informasjon.

Bakgrunn

Mastergrad og PhD fra Halvlederfysikkgruppen ved Universitetet i Oslo.

Verv

- Medlem av universitetsstyret ved UiO 2005-2007
- Medlem av fakultetsstyret ved MatNat 2002-2003
- Medlem av programrådet for MEF 2003-2004
- Medlem av Realistenes studentutvalg 2002

Samarbeid

Både lokalt og internasjonalt samarbeid. Eksempelvis Aalto University, Finland og Fermio ved UiO.

Emneord: SMN, ZnO, halvledere, materialvitenskap ...
Publisert 26. sep. 2012 10:59 - Sist endret 15. sep. 2021 15:05