Mats Horsdal

Faglige interesser

Min hovedinteresse er topologiske faser i faststoffsystemer, og mer spesielt topologiske superledere. Man forventer at disse systemene kan kan gi opphav til eksitasjoner eller "partikler" som skiller seg fra vanlige fermioner og bosoner. Disse såkalte anyonene kan kanskje brukes til å relisere en kvantedatamskin.

Tidligere har jeg også jobbet med kvantefenomener i lave dimensjoner, og da med fokus på Luttinger væsker i en dimensjon. En Luttinger væske,  som kan opptre på kanten av et kvante-Hall-system, kan gi opphav til eksitasjoner med ladninger som er en brøkdel av elementærladningen.

Bakgrunn

 • 2013 -            Postdoc, UiO.
 • 2010 - 2013   Postdoc, Leipzig University and Max Planck Institute for Solid State Research, Tyskland.
 • 2008 - 2010   Fellow, Nordita, Sverige.
 • 2008              Phd, UiO.

Verv

Vararepresentant for de åremålsansatte i Tilsettingsutvalget.

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Horsdal, Mats & Hyart, Timo (2017). Topological phase transitions in a doped Sr2IrO4 / metal heterostructure.
 • Horsdal, Mats; Khaliullin, Giniyat; Hyart, Timo & Rosenow, Bernd (2015). Enhancing Triplet Superconductivity by proximity to a Singlet Superconductor in Oxide Heterostructures.
 • Horsdal, Mats; Khaliullin, Giniyat; Hyart, Timo & Rosenow, Bernd (2015). Enhancing Triplet Superconductivity by the Proximity to a Singlet Superconductor in Oxide Heterostructures.
 • Horsdal, Mats; Khaliullin, Giniyat; Hyart, Timo & Rosenow, Bernd (2015). Enhancing Triplet Superconductivity by the Proximity to a Singlet Superconductor in Oxide Heterostructures.
 • Horsdal, Mats; Khaliullin, Giniyat; Hyart, Timo & Rosenow, Bernd (2015). Enhancing Triplet Superconductivity by the Proximity to a Singlet Superconductor in Oxide Heterostructures.
 • Horsdal, Mats (2014). Cool and trendy cond-mat stuff - Majoranas, anyons and quantum computation.
 • Horsdal, Mats; Leinaas, Jon Magne & Viefers, Susanne F (2008). The nu=1 quantum Hall effect and its one dimensional representation. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 725.
 • Horsdal, Mats & Leinaas, Jon Magne (2006). Hartree-Fock calculation of density and correlation functions in the nu=1 quantum Hall regime.
 • Horsdal, Mats (2005). Hartree-Fock calculation of the correlation function in the v=1 Quantum Hall effect.
 • Horsdal, Mats (2004). Mapping of Quantum Hall edges onto the Luttinger model.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. aug. 2015 10:17 - Sist endret 10. feb. 2020 12:36