Vegard Skiftestad Olsen

Bilde av Vegard Skiftestad Olsen
English version of this page
Telefon +47 22840956
Mobiltelefon 99159872
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadallèen 23A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Stilling

Jeg jobber som Lab Manager ved mikro- og nanoteknologilaboratoriet ved UiO (UiO MiNaLab), et laboratorie som er partner i et nasjonalt infrastruktur konsortium kalt Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility (NorFab), se https://www.norfab.no/ for mer informasjon.

I tillegg jobber jeg som forsker ved halvlederfysikk gruppen til UiO (LENS), med fokus på vekst av funksjonelle oksider og nitrider.

Faglige interesser

Halvlederfysikk med fokus på funksjonelle oksider og nitrider. Vekst, karakterisering og utvikling av halvledermaterialer mot applikasjoner som solceller, lysdioder, vannsplitting og kraftelektronikk. Eksperimentelle metoder brukt for slik vekst i mitt arbeid er magnetron sputtering, High-Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS) og remote-plasma sputtering.  

Bakgrunn

Ph.D. Halvlederfysikk ved UiO (2016-2020)

M.Sc. Materialer, energi og nanoteknologi ved UiO (2013-2015)

B.Sc. Materialer, energi og nanoteknologi ved UiO (2010-2013)

Emneord: SMN, NorFab, MiNaLab, Halvledere, Solceller, LED, Lysdiode, Sputtering
Publisert 18. jan. 2016 12:34 - Sist endret 7. sep. 2020 10:02