Vegard Skiftestad Olsen

Bilde av Vegard Skiftestad Olsen
English version of this page
Telefon +47 22840956
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadallèen 23A None 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Halvlederfysikk med fokus på funksjonelle oksider.

Jeg jobber med materialer som kan brukes i solceller, lysdioder (LED) og andre optoelektroniske applikasjoner. Disse materialene lager jeg ved bruk av sputtering. 

 

Bakgrunn

M.Sc. Materialer, energi og nanoteknologi ved UiO (2013-2015)

B.Sc. Materialer, energi og nanoteknologi ved UiO (2010-2013)

Emneord: SMN, Halvledere, Solceller, LED, Lysdiode, Sputtering

Publikasjoner

 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2020). Formation of N2 bubbles along grain boundaries in (ZnO)1−x(GaN)x: nanoscale STEM-EELS studies. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  22(7), s 3779- 3783 . doi: 10.1039/c9cp06025a
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Baldissera, Gustavo; Zimmermann, Christian; Granerød, Cecilie Skjold; Bazioti, Kalliopi; Galeckas, Augustinas; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej; Persson, Clas; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2019). Evidence of defect band mechanism responsible for band gap evolution in (ZnO)1−x(GaN)x alloys. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  100(16) . doi: 10.1103/PhysRevB.100.165201 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Bazioti, Kalliopi; Baldissera, Gustavo; Azarov, Alexander; Prytz, Øystein; Persson, Clas; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej & Vines, Lasse (2019). Effects of Substrate and Post-Deposition Annealing on Structural and Optical Properties of (ZnO)1-x(GaN)x Films. Physica status solidi. B, Basic research.  ISSN 0370-1972.  256(6) . doi: 10.1002/pssb.201800529 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2018). Bandgap bowing in crystalline (ZnO)1-x(GaN)x thin films; influence of composition and structural properties. Semiconductor Science and Technology.  ISSN 0268-1242.  34, s 1- 7 . doi: 10.1088/1361-6641/aaee4a
 • Riise, Heine Nygard; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Galeckas, Augustinas; Sky, Thomas Neset; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2016). Local homoepitaxy of zinc oxide thin films by magnetron sputtering. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  601, s 18- 21 . doi: 10.1016/j.tsf.2015.09.043

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Vegard Skiftestad (2020). Functional Properties and Bang Gap Engineering of ZnO-GaN Alloys.
 • Olsen, Vegard Skiftestad (2020). Functional Properties and band Gap Engineering of ZnO-GaN Alloys.
 • Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Karlsen, Kjetil; Nyborg, Martin; Olsen, Vegard Skiftestad; Reinertsen, Vilde Mari & Stulen, Fredrik Arnesen (2019). Skolebesøk ved MiNaLab.
 • Bathen, Marianne Etzelmüller & Olsen, Vegard Skiftestad (2019). Omvisning for FA og ELITE.
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Alexander, Azarov; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). STEM-EELS investigation of defect formation and thermal evolution in ZnO.
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). Defect formation and thermal evolution in ZnO-based structures (Highlight talk).
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Johansen, Klaus Magnus H; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). Transmission Electron Microscopy methods for atomic-scale investigations of semiconductor properties.
 • Bathen, Marianne Etzelmüller; Ingebrigtsen, Mads Eide; Olsen, Vegard Skiftestad; Rønning, Vegard & Vines, Lasse (2018). Omvisning for studieprogrammene FA og ELITE.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). (ZnO)1-X(GaN)X thin films studied by high-resolution structural and spectroscopic imaging.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). Structural-chemical characterization and bandgap measurements at the nanoscale of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Granerød, Cecilie Skjold; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2018). Bandgap bowing in crystalline (ZnO)1-x(GaN)x thin films.
 • Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Grini, Sigbjørn; Johansen, Klaus Magnus H; Nyborg, Martin; Olsen, Vegard Skiftestad & Vines, Lasse (2017). Omvisning FAM.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). (S)TEM characterization of magnetron sputtered ZnO:GaN alloy thin films.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural and chemical characterization of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural characterization and nanoscale bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural/chemical characterization and bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej (2017). Bandgap reduction and the effects of post-deposition annealing on (ZnO)1-X(GaN)X thin films.
 • Riise, Heine Nygard; Aarseth, Bjørn Brevig; Kjeldstad, Torunn; Borgersen, Jon Arthur & Olsen, Vegard Skiftestad (2017). Besøk frå deltakarar i Fysikk-OL.
 • Riise, Heine Nygard; Bathen, Marianne Etzelmüller; Grini, Sigbjørn; Olsen, Vegard Skiftestad & Sky, Thomas Neset (2017). Omvisning MENA.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. jan. 2016 12:34 - Sist endret 15. juni 2018 11:37