Hvorfor studere fysikk ved UiO?

Verdens kuleste fag, studier som gir deg digital kompetanse i verdensklasse og som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Studer fysikk ved Norges beste universitet.

Se også Hva kan du bli hvis du studerer fysikk? med statistikk og intervjuer med tidligere studenter.

Og 9 studenter forteller hva de gjør i mastergraden sin.

Du blir ettertraktet på arbeidsmarkedet

IT-bransjen og forskning er de to største bransjene for fysikere med mastergrad, men også skoleverket, konsulentfirmaer, helse, som sykehus og legemiddelfirmaer har bruk for fysikere.

Verdensledende i bruk av databeregninger i utdanningen

fysikkstudent med likninger

Ved UiO tar begynnerstudentene i bruk beregninger på datamaskin.

Fysikkstudent Eli Bæverfjord Rye forteller om sitt møte med databeregninger (youtube)

UiO har også et eget Center for computing in Science Education, ledet av fysikkprofessor Anders Malthe-Sørenssen.

CERN, NASA, ESA...

UiO er deltaker i Cern, så det regner vi som vårt eget laboratorium.

NASA og ESA - og en rekke andre laboratorier og fasiliteter, som er litt mindre kjent, men ikke desto mindre imponerende - samarbeider vi med.

På campus har vi også laboratorier i verdensklasse: Mikro- og Nanoteknologilaboratoriet har for eksempel Nord-Europas største renrom, og til syklotronlaboratoriet kommer forskere fra hele verden, blant annet fra Berkeley i California og fra Sør-Afrika, for å gjøre eksperimenter.

Norges høyest rangerte universitet

I den mest prestisjefylte rangeringen av verdens universiteter, Shanghai-rankingen, kommer UiO på 60. plass i verden og 1. plass i Norge.

UiO er nummer 1 i Norge på Thomson Reuters topp 100-liste over Europas mest innovative universiteter.

Også på alle andre universitetsrangeringer er UiO best i Norge.

Toppforskere som lærere

Mange av de lærerne du møter er i verdensklasse i det temaet de forsker på.

Noen er også prisbelønte som undervisere: Cathrine W. Tellefsen, Anders Malthe-Sørenssen, Are Raklev og Morten Hjorth-Jensen er tildelt Olav Thon-prisen for fremragende undervisning. 

Morgenbladets kåret 10 framragende undervisere i 2016. Are Raklev og Johannes Skår var begge blant de 10.

Studiemiljø

Vi vet hvor viktig det er med gode studievenner og noen å prate med, også for å lykkes faglig. Den første uka på studiet, Fadderuka, er derfor satt av til å bli kjent med medstudenter.

Tidlig i første semester drar vi på to-dagers seminar for å bli kjent med hverandre, og for at du som student skal bli kjent med studiet.

Alle studenter får også tilbud om en samtale med en profesjonell veileder om livet som student.

I tillegg er studieveiledere parat til å hjelpe deg gjennom hele studiet.

Fornøyde studenter

Fysikkstudentene ved UiO, både bachelor- og master-studentene, gir studiet gode karakterer i Studiebarometeret. 

Kontakt oss

Noe du lurer på om fysikk-studier?

MN-studieinfo hjelper deg med alle spørsmål om tilbud og opptak