News - Page 2

Department of Geosciences, University of Oslo.
Published Jan. 2, 2020 1:56 PM

The Department of Geosciences receives funding for six new projects from the Fri prosjektstøtte / FRIPRO program from the Research Council of Norway (NFR). This was announced December 18 last year. A total of three research projects as well as three projects in the "Young Research Talents" category are supported.

Institutt for geofag, UiO
Published Dec. 23, 2019 1:18 PM

Institutt for geofag får støtte til seks prosjekter fra Fri prosjektstøtte / FRIPRO programmet i årets tildeling fra Forskningsrådet. Dette ble klart 18. desember. I alt tre forskerprosjekter samt tre prosjekter i kategorien "Yngre fremragende forskere" får støtte i årets tildeling.

iearth.no – Centre for integrated Earth System Education
Published Dec. 12, 2019 1:21 PM

I dag kom beskjeden, det nasjonale konsortiet iEarth får status som Senter for fremragende utdanning (SFU).  Konsortiet består av sentrale personer innan undervisning ved Institutt for geofag (UiO), saman med kolleger frå UiB, UiT, og UNIS; Svalbard. Dei ynskjer å verta internasjonalt leiande innan utdanning i geofag.

Image of an iceflow over the Eastern coast of Greenland taken by a Copernicus Sentinel satellite. Originally the image is taken from an animated picture. Image: Copernicus Sentinel / Iceflow-project/UiO
Published Nov. 19, 2019 4:43 PM

In the news: In early November we could read an article about iceflow in the Artic published on the news section for the ESA webpages. It describes the research carried out in the ICEFLOW project with Bas Altena and Andreas Max Kääb, Dept. of Geosciences. 

Bildet kan inneholde: vann, vaske, hånd, bein, automotive hjulsystem.
Published July 29, 2019 1:18 PM

Flere steder i India opplever vannmangel på grunn av at monumregnet har sviktet. En av de som har problemer, er den indiske storbyen Chennai. Satellittbilder viser at ett av vannreservoarene har forsvunnet på ett år. India er særlig sårbart for endringer i klima siden de har et overforbruk av vann, sier Lena M. Tallaksen, hydrolog og professor i intervjuet med Dagbladet tidlig i juli.          

Mathew Domeier (left) and Andreas Kääb, at the EGU General Assembly 2019 Vienna. Photo: Carmen Gaina
Published Apr. 26, 2019 12:35 PM

The European Geosciences Union holds annually its General Assambly in Vienna, Austria in April. This is the largest conference for geoscientists in Europe, and it covers all subject fields under the 'geoscience umbrella'.  For 2019 two scientists from University of Oslo got awards for their research in geosciences, respectively in geomatics/remote sensing and geology.

Prof. Andreas Max Kääb, Institutt for geofag får overrakt medalje og diplom av EGU, Wien; 8. april 2019. Foto: Bernd Etzelmüller/UiO
Published Apr. 9, 2019 4:19 PM

Wien 8. april: European Geosciences Union (EGU) overrakte professor Andreas Max Kääb, Institutt for geofag, hedersbevisningen "Louis Agassiz Medal" for 2019. Utmerkelsen tildeles forskningsinnsats som er "outstanding", og begrunnelsen fra EGU taler for seg selv.

Chugach Mountains, Alaska:  RapidEye satellite false colour image of the lower part of Martin River Glacier in the Chugach Mountains, Alaska. The ripples and curved moraines are an indication of unstable, episodic or pulsating glacier flow. Copyright Planet Labs, Inc. CC-BY-SA 4.0.
Published Mar. 12, 2019 3:55 PM

A new methodology to combine heaps of satellite images allows researchers from University of Oslo with colleagues to create a complete time series of glacier movement. To demonstrate the methodology, they created a map of ice flow every month, over several years, covering several mountain ranges in Southern Alaska and Canada. Once created, the dataset revealed several sudden glacier speed-ups and slow-downs.

Thomas Vikhamar Schuler og Sebastian Westermann, forskar på kryosfæren; henhaldsvis isbrear og permafrost. Dei to har bidratt i rapporten om klimatilpassingar på Svalbard. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Published Feb. 6, 2019 4:22 PM

Ein ny rapport frå Norsk klimaservicesenter der forskarar frå Institutt for geofag har bidratt, viser at øygruppa Svalbard vert varma opp.  Fortset dei høge globale utsleppa av klimagassar, kan gjennomsnittstemperaturen gå frå 8-9 minusgrader til 1-2 plussgrader. Det har innverknad på kryosfæren.