Seminars and other events

Upcoming

Students at the Welcome ceremony
Time and place: Aug. 15, 2022 3:00 PM3:45 PM, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47

The University of Oslo greets all new students with a traditional ceremony at the University Square

students in lecture room
Time: Aug. 16, 2022 10:00 AM12:00 PM

At the digital Orientation Day we will provide you with important information about studying at UiO, student life at UiO and in Oslo, and how to register with the Police. 

Photo: MSc in Geosciences, Mandatory information meeting
Time and place: Aug. 17, 2022 10:00 AM12:00 PM, Aud. 1, Geologibygningen, University of Oslo

Welcome as a new student at the Department of Geosciences. This is a welcome meeting for all new students in the master programme Geosciences and CS: Geoscience with useful information about the studies and study start. 

It is mandatory to meet and if you are unable to attend, you must give us a notice of your absence in advance.

Attendance will be taken. 

Image may contain: Smile, Shirt, Product, Blue, Table.
Time and place: Aug. 24, 2022 10:00 AM2:00 PM, Frederikkeplassen

Get your bike ready, mend your favorite trousers, buy a new chair or learn more about how you can cultivate plants in your own window!

Time and place: Aug. 25, 2022, Idrettsbygningen

Come visit the Student Association Day and meet many of the student associations in Oslo!

Image may contain: Plant, Plant community, People in nature, Natural environment, Natural landscape.
Time and place: Aug. 27, 2022 12:00 PM4:00 PM, Lids hus/The Botanical Museum

Learn more about plant species from all over the world in the beautiful surroundings of the Botanical Garden at Tøyen.

Student writing in her book
Time and place: Sep. 2, 2022 10:00 AM2:00 PM, Georg Sverdrups house

How do you use the library? And how can you study as effective as possible? In Ready, set, UiO!, you participate in talks about study technique, motivation, university services and tools.

Girl at exposition at the Pop-centre in Oslo
Time: Sep. 3, 2022Sep. 9, 2022

At Studentslippet you can get to know Oslo for free! Enjoy fun activities all over the city - for free! 

Image may contain: Water, White, Light, Green, Wood.
Time and place: Sep. 3, 2022 11:00 AM1:00 PM, Historical Museum

Join a guided tour of the Historical Museum's Viking exhibition and become acquainted with Viking war culture, their journeys, and how society changed during the Viking era. 

Image may contain: Property, Sky, Window, Building, Plant.
Time and place: Nov. 7, 2022 12:20 PM1:50 PM, Stortinget

Join us for a guided tour of the Norwegian Parliament!

Previous

Avslutningsseremoni for master i geofag våren 2022, Institutt for geofag, UiO. Foto: Gunn K. Tjoflot/UiO
Time and place: June 16, 2022 3:00 PM6:00 PM, Geologibygningen, auditorium 1

Institutt for geofag har gleden av å invitere alle masterstudenter som fullfører mastergrad i geofag våren 2022 til en felles seremoni for feire og markere fullføring av studiene. Velkommen!

Gradiaton Ceremony for MSc in Geosciences spring 2022, Department of Geosciences, UiO. Photo: Gunn K. Tjoflot/UiO
Time and place: June 16, 2022 3:00 PM6:00 PM, The Geology Building, Auditorium 1

The Department of Geosciences has the pleasure to invite all master students who graduate spring semester 2022 to the department’s graduation ceremony and celebration. Welcome!

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Nov. 19, 2021 10:00 AM2:00 PM, Zoom: Akademisk skrivesenter

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Nov. 12, 2021 10:00 AM2:00 PM, Zoom: Akademisk skrivesenter

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Nov. 12, 2021 9:00 AM2:00 PM, Akademisk skrivesenter, HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Bildet kan inneholde: azure, gjøre, materiell eiendom, rektangel, parallell.
Time and place: Nov. 11, 2021 5:00 PM8:00 PM, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

På PopVit 2021 kan du oppleve forfatterne bak noen av årets beste populærvitenskapelige bøker. Møt Dag Hessen, Anne Spurkland, Anja Bakken Riise, Bjørn Samset, Pia Ve Dahlen, Endre Kvangraven og Klaus Høiland på Norges største (og eneste) populærvitenskapelige litteraturfestival.

Bildet kan inneholde: himmel, fjell, økoregion, berggrunn, highland.
Time and place: Oct. 20, 2021 12:15 PM1:00 PM, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

Velkommen til oktober utgaven av Geo-onsdag! Denne gangen er det foredrag ved Ingrid Angell, førsteamanuensis i sedimentologi ved Universitetet i Oslo. 

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Oct. 15, 2021 10:00 AM2:00 PM, Zoom: Akademisk skrivesenter

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Oct. 15, 2021 9:00 AM2:00 PM, Akademisk skrivesenter, HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Første studiedag. Faddere og nye studenter blir delt inn i faddergrupper. Gruppene blir kjent med hverandre og med campus. 10. august 2020.
Time and place: Aug. 18, 2021 3:00 PM, Campus Blindern, University of Oslo

The buddy week for new MSc students in Geosciences and CS: Geoscience takes place from Wednesday - Friday in week 33. 

Photo: MSc in Geosciences, Mandatory information meeting
Time and place: Aug. 18, 2021 10:00 AM12:00 PM, Aud. 5, Vilhelm Bjerknes' hus, University of Oslo

Welcome as a new student at the Department of Geosciences. This is a welcome meeting for all new students in the master programme Geosciences and CS: Geoscience with useful information about the studies and study start. 

It is mandatory to meet and if you are unable to attend, you must give us a notice of your absence in advance.

Attendance will be taken. 

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Apr. 30, 2021 10:00 AM2:00 PM, Zoom: Akademisk skrivesenter

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Apr. 23, 2021 10:00 AM2:00 PM, Zoom: Akademisk skrivesenter

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: Apr. 16, 2021 10:00 AM2:00 PM, Zoom: Akademisk skrivesenter

Er det vanskelig å finne tid til å skrive? Akademisk skrivesenter arrangerer felles, strukturert skrivetid etter modellen "Shut up & write!"

Time and place: Apr. 12, 2021 4:15 PM5:15 PM, Zoom

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en mastergrad eller ph.d. ved et av verdens ledende universiteter. Stipendet ønsker søkere fra alle fagfelt og kvinnelige studenter oppfordres spesielt til å søke.