Ledelse

Ledergruppen ved HISP-senteret er ansvarlig for DHIS2-programvareutvikling, implementeringsprosjekter, kapasitetsbygging og prosjektstøtte, samt forsknings- og utdanningsaktiviteter.

Ledergruppe

Styre

Som en del av styringsstrukturen til HISP-senteret ved UiO vil det bli oppnevnt et styre. Strukturen og omfanget er under utarbeidelse og styremedlemmer vil bli annonsert når dette er klart.

Published Dec. 22, 2021 3:21 PM - Last modified June 29, 2022 4:22 PM