Autumn 2019

Schedule for the Hylleraas seminars, Autumn 2019

Date  Place  Speaker 1  Speaker 2 
30.8.2019 Tromsø Diego García López (20')  
6.9.2019 Oslo Sigbjørn Bore (40')  
13.9.2019 Tromsø Lukas Konecny (20')  
20.9.2019 Oslo Torstein Fjermestad (40')  
27.9.2019 Tromsø Geir Villy Isaksen(20')  
4.10.2019 Oslo Michele Cascella (40')  
11.10.2019 Tromsø Maria Rossano-Tapia (40')  
18.10.2019 Oslo Bin Gao (40')  
25.10.2019 Tromsø  Cancelled  
1.11.2019 Oslo  Sebastian Franco Ulloa (40')  
8.11.2019 Tromsø Karen Oda Hjorth Dundas (20') Speaker (title)
15.11.2019  Oslo Joakim Jestilä (20') Speaker (title)
22.11.2019 Oslo Aleix Comas-Vives (40')  
29.11.2019 Oslo Tilmann Bodenstein (20') Speaker (title)
6.12.2019 Tromsø Anders Brakestad (20') Speaker (title)
13.12.2019 Tromsø Speaker (title) Speaker (title)

For enquiries about the seminar please contact David Balcells (Oslo) or Michal Repisky (Tromsø)

Published Aug. 12, 2019 9:10 PM - Last modified Oct. 31, 2019 10:43 AM