English version of this page

Ida Sandberg Motzfeldt

Fagkonsulent - Institutt for informatikk
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B, Ole-Johan Dahls hus, 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Andre tilknytninger Matematisk institutt (Student)