Brannvern og sikkerhet

Rømning

  • Brannalarm i IFI2 vil varsles med brannklokker.
  • Når brannalarmen utløses skal alle gå rolig og umiddelbart ut av bygningen. Følg rømningsskilting.

Brannsoner og seksjonering

  • IFI2 er oppdelt i brannsoner. Brannsonene er adskilt med vegger og dører med brannklassifisering.
  • IFI2 er enkelte steder også oppdelt i ulike røyksoner med røykskille mellom.
  • Innenfor en brannsone er det begrensning på hvor mange personer som kan befinne seg, f.eks i studentkjelleren

Brannsoner, seksjoneringer og dørautomatikk er utformet mhp å bidra til sikkerhet ved brann. Ingen kortleserdører eller dører med holdeautomatikk må fysisk sperres i åpen tilstand. Dører med kortleser er utstyrt med dette av sikkerhetsgrunner. Dører med holdeautomatikk har dette fordi døren skal lukke automatisk ved brannalarm. Røykgardiner er til for å redusere spredning av røyk. Røykluker er til for å slippe røykgasser ut av bygningen. Sperring og/eller sabotasje av dører, branngardiner og røykluker kan medføre økt risiko for mennesker og materiell i tilfelle brann.

Heiser

Ingen heiser i IFI2 skal brukes i tilfelle brannalarm. Den ene av de tre heisene i tårnet er innrettet som såkalt brannheis, det vil si at ved brann/brannalarm kan den brukes av brannvesenet, og kun brannvesenet, for å frakte utstyr opp i tårnet.

Rømningsveier

Rømningsveier er merket med rømningsskilt. Tårnet i IFI2 har trapp i kjernen ved heisene samt en rømningstrapp i nord/vest (kun rømning). I syd er det også en rømningstrapp som kun brukes ved rømning. Forøvrig benyttes de innvendige trappene i bygget som er merket med rømningsskilt.

Nødåpning av dører

Dersom en dør med dørautomatikk (f.eks kortleser eller magnetlås) må åpnes i en nødsituasjon (brann og/eller annen grunn til rømning) så kan en såkalt KAC-bryter betjenes. Våre KAC-brytere er alltid grønn av farge. Glasset på bryteren knuses og døren kan da åpnes. Dette vil gi alarm på UiOs vaktsentral og vekter vil dirigeres til stedet. Forkortelsen KAC er ikke mer mystisk enn at det var Kidderminster Alarm Company (KAC) Ltd som patenterte denne type bryter i 1970-årene.

Publisert 6. sep. 2011 13:49 - Sist endret 25. okt. 2019 11:46