Brennbart materiale og brannkilder

  • Materialer som f.eks møbler har ulike brennverdier og antennelsesegenskaper. Møbler med høy brennverdi og lav terskel for antenning, f.eks myke møbler, skal ikke plasseres i rømningsveier og vestibyler. Dette er ivaretatt i IFI2 inventarprosjektet og det er viktig at det følges opp av brukerne.
  • Alle elektiske apparater er potensielle brannkilder. Høyrisikoapparater som f.eks vannkokere, kaffetraktere, vifteovner, etc, er ikke tillatt at står inne på kontorer. Slike apparater skal kun plasseres åpent synlig i tekjøkkener og være tilkoblet tidsur. Det vil være kjedelig dersom et branntilløp inne på et kontor kan tilskrives et slikt apparat.
  • All bruk av åpen ild er forbudt i IFI2, inkludert røyking
  • Brennbare væsker, f.eks rensemidler, alkohol (sprit), etc, må håndteres med forsiktighet.
  • Tørkefiller innsatt med olje og brennbare væsker kan selvantenne og skal fuktes med vann og tas ut av bygningen.
Publisert 6. sep. 2011 13:49