Tyverisikring

IFI2 har objektsikring i form av optisk fiber og trådløs lokalisering koblet til vaktsentral. De fleste tyveriutsatte utstyrsenheter i IFI2 er utrustet med sporing.

Tyverisikkerheten forbedres ytterligere dersom brukerne bidrar til å holde skallsikringsdører lukket og sørger for å ikke sperre dører i åpen tilstand.

Publisert 6. sep. 2011 13:50