Gisle Hannemyr

Bilde av Gisle Hannemyr
English version of this page
Rom 7162
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Personvern, privacy, informasjonssikkerhet, data­sikkerhet, sosiale medier, nettmedier, konvergens, teknologi og samfunn, e-handel, rettsinformatikk, informasjonsarkitektur, digitale medier, CMS, WCMS, IKT-standard­isering, åpne systemer, fri programvare, åpen aksess, informasjonsinfra­struktur, og ressursoppdagelse i store informasjonsrom.

Undervisning

INF3272

Emneord: personvern, digitale medier, åpen aksess, personvern, åpne systemer, datasikkerhet, privacy, design, web, konvergens

Publikasjoner

 • Hannemyr, Gisle (2003). The Internet as Hyperbole. A Critical Examination of Adoption Rates. The Information Society. ISSN 0197-2243. 19(2), s. 111–121.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Behold retten til egne data. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 10–10.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Foucault i Kyberromet. Forbrukerrettigheter og teknologiskesperrer i vår digitale hverdag, Digital makt. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30678-8. s. 41–63.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Begynnelsen på en historie om Internett. I Braa, Kristin; Hetland, Per & Liestøl, Gunnar (Red.), Nettsamfunn. Tano, Oslo. s. 11–27.
 • Hannemyr, Gisle (1999). The Art and Craft of Hacking. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN 0905-0167. 10(1&2), s. 255–261.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Technology and Pleasure: Considering Hacking Constructive. First Monday. ISSN 1396-0466. 4(2).

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hannemyr, Gisle (2014). Rettighetshåndtering og lisensiering av læremidler ved MOOC, NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 978-82-583-1198-7. s. 102–106.
 • Hannemyr, Gisle (2014). EU-dom: Godt nytt for demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hannemyr, Gisle (2012). Biometri - kommentar til N. Y. Liu. Lov & Data. ISSN 0800-7853. s. 12–14.
 • Hannemyr, Gisle (2011). Opprører med kontrollbehov. Walter Isaacson: Steve Jobs. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 101(43).
 • Hannemyr, Gisle (2009). Nettnøytralitet - økonomi eller politikk? I Røys, Heidi Grande (Red.), Delte meninger. Om nettets sosiale side. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014968. s. 94–105.
 • Hannemyr, Gisle (2009). Personvern i deltagerskapte, rike medier. I Røys, Heidi Grande (Red.), Delte meninger. Om nettets sosiale side. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014968. s. 161–175.
 • Hannemyr, Gisle (2008). Gull-Google skapt i garasjen. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. s. 46–46.
 • Hannemyr, Gisle (2007). Fødselsnummer og personvern. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Karlsen, Joakim & Hannemyr, Gisle (2005). Navigating Web Sites: Considering Navigational and Semantic Constraints.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Teknologisk og industrielt fremtidsblikk: IT-sikkerhet.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Kan man vinne krigen mot Spam?
 • Hannemyr, Gisle (2003). The Convergence of Open Source.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Åndsverk og opphavsrett. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 17–17.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digitale laster. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 35(267), s. 3–3.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Microsofts skjulte imperium. Le Monde Diplomatique. ISSN 0026-9395. s. 26–27.
 • Bore, Bjørn; Hannemyr, Gisle & Steen, Birger (2003). Hvorfor får vi datavirus? Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 10–10.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Hvordan stoppe spam. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 12–12.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Nettets fortid og framtid. [Radio]. NRK P2: Verdt å vite spesial.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Beskyttelse av digitalt innhold og iTunes. [Radio]. NRK P2: Verdt å vite.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Nedlasting av film fra Internett. [Radio]. NRK P2: Kulturbeitet.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Svindel på Internett. [TV]. NRK TV1: Frokost TV.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital tilgjengelighet.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Fra Oslonett til Scandinavia Online.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital tilgjengelighet.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Tema: Marked.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Mot den semantiske veven.
 • Hannemyr, Gisle (2003). The Rationale Behind the Semantic Web.
 • Hannemyr, Gisle (2003). IPR protection, patentability and piracy.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital makt. Teknologien som tvangstrøye og maktmiddel.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital rettighetsadminstrasjon. Digital disiplin og kontrollens konsevenser.
 • Hannemyr, Gisle (2002). EU-direktiv betyr redaktørsansvar for nettverter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 16–16.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Full seier til Microsoft. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Musikk til arbeidet. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 43–43.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Allmenningens muligheter. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Seks spørsmål om sikkerhet. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 12–12.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Den semantiske veven. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 12–12.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Ormens år. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 12–12.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Redaktøransvar redux. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 9–9.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Konvergens i praksis.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Storebror og småbrødre. Utfordringer for personvernet.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Tekniske muligheter.
 • Hannemyr, Gisle (2002). XML and the Semantic Web.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Sikkerhetsmodeller for distribuerte anvendelser.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Electronic Disturbance.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Teknologisk utvikling, ønskedrøm eller mareritt.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Internetts historie som bakgrunn for dagens forskningsspørsmål.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Makt og avmakt i nettverksvirksomheten. En diskusjon av maktbegrepet hos Manuel Castells.
 • Hannemyr, Gisle (2001). En sovende terrortrussel.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Slangeolje i kyberrommet. Barneombudet vil ha påbud om "pornofiltre" for PCer. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. 117(60), s. 2–2.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Datahelter. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 45–45.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Loven vest for Chiba City. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 10–10.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Ofres personvernet i kampen mot terrorisme? PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 14–14.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Internett 10 år i Norge. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 10–10.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Digital Millenium Copyright Act. [Radio]. Oslo : Radio Rakel.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Slutt for nettavisene. [Radio]. Oslo : NRK, Nyhetsblikk.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Kunstig intelligens en trussel mot menneskeheten. [Radio]. Oslo : NRK P2, Sånn er livet.
 • Hannemyr, Gisle (2001). The Internet as Hyperbole. A Critical Examination of Adoption Rates.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Den digitale allemannsretten.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Ytringer, makt og rettigheter.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Regulering gjennom teknologi.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Konvergens og nye medier.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Trender ved et nytt tusenår. Hvordan vil vår hverdag bli i et nytt årtusen? PC world Norge. ISSN 0801-5236.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Kartet og det digitale terrenger. Om konvergens og om digitale portvakter. PC world Norge. ISSN 0801-5236.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Microsoft elsker deg ... men det er ditt ansvar dersom du havner i uløkka. PC world Norge. ISSN 0801-5236.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Sympati for djevelen. PC world Norge. ISSN 0801-5236.
 • Hannemyr, Gisle (2000). DVD dekonstruert. PC world Norge. ISSN 0801-5236.
 • Hannemyr, Gisle (2000). De nye monopolene. PC world Norge. ISSN 0801-5236.
 • Hannemyr, Gisle (2000). En tid kjennetegnet av opplyst forvirring. Informasjonssamfunnet på tampen av tusenåret. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 18–18.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Dårlig teknologi. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 18–18.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Napster og vern av opphavsrett. [Radio]. Oslo : NRK1, Sommeråpent.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Napster og opphavsrett i en digital verden. [Radio]. Oslo : NRK1, Dagsrevyen.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Opphavsrett og Internett. [Radio]. Oslo : TV2, Nyhetene.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Mennesker, maskiner, og mikromakt.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Hvor går Internett.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Cartoon Heroes. Critical Reflections on Software Agents.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Conceptualising Resource Discovery on the Internet. Sampling Search Services.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Internett: Flukten fra konsekvenene.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Forbud mot sterk krypografi. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 16–16.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Kobberet tilhører folket. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 16–16.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Interaktive opplevelser. En Web smekk full av dill. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 14–13.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Internett for hele familien. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 14–14.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Ønsket: Informasjonsarkitekt. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 14–14.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Påvirkningsagenter. Har du blitt overtalt av en datamaskin i det siste? PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 10–10.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Trettiårslag! De første 30 årene med ARPA- og Internett er historie. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 14–14.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Åpen post. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 14–14.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Bellboy bløffer! Et kort kurs i lesing av patentskrift. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 10–10.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Reddet fra seg selv. Monpoldommen kan bety en vitalisering av Microsoft. PC world Norge. ISSN 0801-5236. s. 12–12.
 • Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle & Tranvik, Tommy (2014). Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects. Senter for rettsinformatikk. ISSN 9788272261534.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lunde, Kjellbjørg; Antonsen, Hans; Snortheimsmoen, Gro; Bygrave, Lee A & Carlèn, Inge [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2009). Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Akademika AS. ISSN 978-82-583-0997-7.
 • Hannemyr, Gisle; Lunde, Kjellbjørg; Coll, Line Marianne; Ulrichsen, Christine Lie & Bygrave, Lee Andrew (2009). NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning. ISSN 978-82-583-0997-7.
 • Karlsen, Joakim & Hannemyr, Gisle (2005). Fortellerteknikk og design av politiske partiers nettsteder. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2017 11:37 - Sist endret 26. jan. 2018 15:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter