Nils Damm Christophersen

Professor Emeritus

Faglige interesser

Min bakgrunn er innen anvendt matematikk og statistikk med vekt på signalbehandling. I tillegg er jeg opptatt av innovasjon og entreprenørskap i universitetssektoren.

 

Arbeidserfaring

 • 2006 – 2009      Styremedlem UiO
 • 2003 – 2004      Undervisningsdekan ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet
 • 2000 – 2006     Gruppeleder for forskningsgruppen innen Digital Signalbehandling og Bildeanalyse (DSB). 
 • 1998 – 1999      Leder Institutt for informatikk
 • 1997 – 1998      Visiting scientist, Department of Statistics, Stanford University
 • 1991 –               Professor, Institutt for informatikk, UiO
 • 1988 – 1989      Visiting scientist, Institute of Hydrology, UK
 • 1986 – 1991      Professor II, Institutt for informatikk, UiO
 • 1978 – 1991      Seniorforsker, Senter for Industriforskning/SINTEF, Oslo
 • 1975 – 1977      Amanuensis, Fysisk Institutt, UiO
 • 1972 – 1975      Forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt

 

Utdannelse:

 • 1983 Dr. Philos. (matematisk modellering av miljøeffekter av sur nedbør), Senter for Industriforskning/SINTEF og Institutt for informatikk, UiO
 • 1972  Cand. real. i kybernetikk, Forsvarets Forskningsinstitutt og Fysisk Institutt, UiO

 

Priser

 • Høyt sitert forsker slik dette defineres av Institute for Scientific Information (ISI) -http://highlycited.com/ (archives 2001 list). Kom inn på denne listen på et tidspunkt da kun fem norske forskere var der.

 

 

CV på engelsk med publikasjonsliste:

http://heim.ifi.uio.no/~nilsch/CV_Nov_2016.pdf

Emneord: anvendt matematikk, statistikk, innovasjon, entreprenørskap

Publikasjoner

For en fullstendig publikasjonsliste, se CV

 • Dahl, Tobias Gulden; Pereira, SS; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2007). Intrinsic subspace convergence in TDD MIMO communication. IEEE Transactions on Signal Processing.  ISSN 1053-587X.  55 . doi: 10.1109/TSP.2007.896901
 • Dahl, Tobias Gulden; Lingjærde, Ole Christian & Christophersen, Nils Damm (2005). Local-ICA: independent component analysis for sources with non-stationary amplitudes, In A. Bouzerdoum & A. Beghdadi (ed.),  Proceedings of the Eighth International Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2005.  IEEE conference proceedings.  ISBN 0-7803-9243-4.  kapittel.
 • Dahl, Tobias Gulden; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2004). Blind MIMO Transmission based on the Algebraic Power Method. IEEE Transactions on Signal Processing.  ISSN 1053-587X.  52(9), s 2424- 2431 . doi: 10.1109/TSP.2004.832000
 • Dahl, T; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2004). Blind MIMO eigenmode transmission based on the algebraic power method. IEEE Transactions on Signal Processing.  ISSN 1053-587X.  52, s 2424- 2431
 • Bølviken, Erik; Acklam, Peter John; Christophersen, Nils Damm & Størdal, J.M. (2001). Monte-Carlo filters for non-linear state estimation. Automatica.  ISSN 0005-1098.  37(2), s 177- 183
 • Lingjærde, Ole Christian & Christophersen, Nils Damm (2000). Shrinkage Structure of Partial Least Squares. Scandinavian Journal of Statistics.  ISSN 0303-6898.  27(3), s 459- 473
 • Kugiumtzis, Dimitris; Lingjærde, Ole Christian & Christophersen, Nils Damm (1998). Regularized Local Linear Prediction of Chaotic Time Series. Physica D : Non-linear phenomena.  ISSN 0167-2789.  112(3-4), s 344- 360
 • Sjøberg, Dag & Christophersen, Nils Damm (1996). Den menneskefiendtlige informasjonsteknologien ­ og andre myter, I:  Schola
 • Andersen, Sjur; Christophersen, Nils Damm; Mulder, Jan; Seip, Hans Martin & Vogt, Rolf David (1990). Aluminium solubility in the various soil horizons in an acidified catchment, In B.J. Mason (ed.),  The surface water acidification programme.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-39533-X.  II Catchment process studies.  s 155 - 159
 • Christophersen, Nils Damm; Hauhs, Michael; Mulder, Jan; Seip, Hans Martin & Vogt, Rolf David (1990). Hydrogeochemical processes in the Birkenes catchment, In B.J. Mason (ed.),  The surface water acidification programme.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-39533-X.  II Catchment process studies.  s 97 - 106
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Andersen, Sjur; Christophersen, Nils Damm & Mulder, Jan (1990). Streamwater, soil-water chemistry, and water flow paths at Birkenes during a dry-wet hydrological cycle, In B.J. Mason (ed.),  The surface water acidification programme.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-39533-X.  Catchment process studies.  s 149 - 154

Se alle arbeider i Cristin

 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm; Groven, Arne-Kristian; Tsiavos, Prodromos; Heggestøyl, Simen & Rødskog, Daniel (2015). INF5780 Compendium Autumn 2015: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/03/2015. Vis sammendrag
 • Christophersen, Nils Damm & Leister, Wolfgang (2014). Governance of Open Source and Commons-Based Peer Production.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2014). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2014.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm; Tsiavos, Prodromos; Groven, Arne-Kristian; Heggestøyl, Simen; Rødskog, Daniel; Haaland, Kirsten; Glott, Rüdiger; Tannenberg, Anna & Darbousset-Chong, Xavier (2014). INF5780 Compendium Autumn 2014: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/05/2014. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2013). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2013.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm; Tsiavos, Prodromos; Groven, Arne-Kristian; Heggestøyl, Simen; Rødskog, Daniel; Haaland, Kirsten; Glott, Rüdiger; Tannenberg, Anna & Darbousset-Chong, Xavier (2013). INF5780 Compendium Autumn 2013: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/08/2013. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2012). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2012.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (ed.) (2012). INF5780 Compendium Autumn 2012: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/06/2012.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (ed.) (2012). ITLED 4240 Compendium Spring 2012: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/01/2012. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2012). ITLED4240 - Åpen programvare, åpent samarbeid og innovasjon.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2011). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2011. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2011). INF5780 Compendium Autumn 2011: Open source, Open collaboration and Innovation. NR-notat. DART/05/2011.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2011). Åpen programvare og åpent samarbeid.
 • Christophersen, Nils Damm (2010). Wikipedia som dugnadsbasert allmenning.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm & Jayaraman, Karthik (2010). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2010.
 • Christophersen, Nils Damm (2009). Wikipedia and science – two knowledge commons.
 • Christophersen, Nils Damm (2009). Åpen kildekode, åpent samarbeid og innovasjon.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm & Tsiavos, Prodromos (2009). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2009.
 • Christophersen, Nils Damm (2008). Fri programvare og andre dugnadsprosjekter i I- og U-land.
 • Christophersen, Nils Damm (2008). Lessons learned from the open source HISP health information program.
 • Christophersen, Nils Damm (2008). Open source, open collaboration, and disruptive innovation.
 • Christophersen, Nils Damm (2007). Wikipedia og andre nettsamfunn som inspirasjon for fremtidig formidling.
 • Dahl, Tobias Gulden; Lingjærde, Ole Christian; Christophersen, Nils Damm & Ekman, Torbjørn (2005). Local-ICA: independent component analysis for sources with non-stationary amplitudes.
 • Dahl, Tobias; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2002). BIMA Blind MIMO Algorithm.
 • Dahl, Tobias; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2002). Identification of parallel MIMO channels in wireless communication using power iterations.
 • Christophersen, Nils Damm (2002). Digital Dignalbehandling og Bildeanalyse(DSB) ved UiO. NORSIGnalet : organ for NORSIG, Norsk forening for signalbehandling.  ISSN 0804-5623.  (1), s 3- 4
 • Christophersen, Nils Damm & Trulsen, Jan (2002). Få realfag inn i ex.phil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gesbert, David & Christophersen, Nils Damm (2002). Space: the final (wireless) fontier. NORSIGnalet : organ for NORSIG, Norsk forening for signalbehandling.  ISSN 0804-5623.  (1), s 4- 8
 • Gesbert, David; Ekman, Torbjørn & Christophersen, Nils Damm (2002). Capacity limits of dense palm-sized MIMO arrays.
 • Holm, Sverre & Christophersen, Nils Damm (2001). Hvordan virker mobiltelefonen og hva har vi i vente?.
 • Holm, Sverre & Christophersen, Nils Damm (2001). Hvordan virker mobiltelefonen og hva har vi i vente?.
 • Leister, Wolfgang; Holm, Sverre & Christophersen, Nils Damm (2001). Multimedia Koding og Transmisjon - INF MKT Høst 2001.
 • Norum, Kaare Reidar; Christophersen, Nils Damm; Elverhøi, Anders; Grue, John & Uggerud, Einar (2000). Hånd i hånd med næringslivet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Bølviken, Erik; Christophersen, Nils Damm & Storvik, Geir Olve (1998). Linear dynamical models, Kalman filtering and statistics. Lecture notes to IN-ST 259.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:49 - Sist endret 1. juli 2021 15:12