Nils Damm Christophersen

Professor emeritus - Institutt for informatikk
Bilde av Nils Damm Christophersen
English version of this page
Telefon +47-22852406
Mobiltelefon +47-93496172 93496172
Rom 5413
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole Johan Dahls hus 0373 OSLO

Faglige interesser

Ved siden av mitt arbeid innen matematisk modellering og anvendt statitikk har jeg vært opptatt av innovasjon og entreprenørskap i universitetssektoren etter et sabbatsopphold ved Stanford University i 1997 - 98. Der så jeg hvordan omfattende vekt på innovasjon ble kombinert med fremragende forskning. Oppholdet ga ved hjemkomsten opphav til den nasjonale norske Gründerskolen som drives av Senter for Entreprenørskap ved UiO - http://www.mn.uio.no/sfe/. I årene siden har jeg arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i ulike sammenhenger.

I dag har vi en norsk økonomi med sterkt økende behov for omstilling og det knytter seg store forventninger til hva universitetene kan bidra med. Universitetene må  svare med å øke sin innsats innen innovasjon, men samtidig erkjenne og skape forståelse for at det dreier seg om endringer i kultur og tenkemåte som tar tid og som ikke kan involvere alle fag ved et breddeuniversitet som UiO. En utfordringen jeg er opptatt av er å finne og implementere gode virkemidler i forståelse med fagmiljøene og i samarbeid med eksterne aktører.

 

 

Arbeidserfaring

 • 2006 – 2009      Styremedlem UiO
 • 2003 – 2004      Undervisningsdekan ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet
 • 2000 – 2006     Gruppeleder for forskningsgruppen innen Digital Signalbehandling og Bildeanalyse (DSB). 
 • 1998 – 1999      Leder Institutt for informatikk
 • 1997 – 1998      Visiting scientist, Department of Statistics, Stanford University
 • 1991 –               Professor, Institutt for informatikk, UiO
 • 1988 – 1989      Visiting scientist, Institute of Hydrology, UK
 • 1986 – 1991      Professor II, Institutt for informatikk, UiO
 • 1978 – 1991      Seniorforsker, Senter for Industriforskning/SINTEF, Oslo
 • 1975 – 1977      Amanuensis, Fysisk Institutt, UiO
 • 1972 – 1975      Forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt

 

Utdannelse:

 • 1983 Dr. Philos. (matematisk modellering av miljøeffekter av sur nedbør), Senter for Industriforskning/SINTEF og Institutt for informatikk, UiO
 • 1972  Cand. real. i kybernetikk, Forsvarets Forskningsinstitutt og Fysisk Institutt, UiO

 

Priser

 • Høyt sitert forsker slik dette defineres av Institute for Scientific Information (ISI) -http://highlycited.com/ (archives 2001 list). Kom inn på denne listen på et tidspunkt da kun fem norske forskere var der.

 

 

Verv

 • Leder Innovasjonsutvalget ved Institutt for informatikk og en gruppe oppnevnt av UiO for å utvikle undervisningen i innovasjon og entreprenørskap ved hele universitetet.

 

CV på engelsk med publikasjonsliste:

http://heim.ifi.uio.no/~nilsch/CV_Nov_2016.pdf

Emneord: open source, open science, innovasjon, entreprenørskap

Publikasjoner

For en fullstendig publikasjonsliste, se CV

 • Dahl, Tobias Gulden; Pereira, SS; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2007). Intrinsic subspace convergence in TDD MIMO communication. IEEE Transactions on Signal Processing.  ISSN 1053-587X.  55 . doi: 10.1109/TSP.2007.896901
 • Dahl, Tobias Gulden; Lingjærde, Ole Christian & Christophersen, Nils Damm (2005). Local-ICA: independent component analysis for sources with non-stationary amplitudes, In A. Bouzerdoum & A. Beghdadi (ed.),  Proceedings of the Eighth International Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2005.  IEEE conference proceedings.  ISBN 0-7803-9243-4.  kapittel.
 • Dahl, Tobias Gulden; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2004). Blind MIMO Transmission based on the Algebraic Power Method. IEEE Transactions on Signal Processing.  ISSN 1053-587X.  52(9), s 2424- 2431 . doi: 10.1109/TSP.2004.832000
 • Dahl, T; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2004). Blind MIMO eigenmode transmission based on the algebraic power method. IEEE Transactions on Signal Processing.  ISSN 1053-587X.  52, s 2424- 2431
 • Bølviken, Erik; Acklam, Peter John; Christophersen, Nils Damm & Størdal, J.M. (2001). Monte-Carlo filters for non-linear state estimation. Automatica.  ISSN 0005-1098.  37(2), s 177- 183
 • Lingjærde, Ole Christian & Christophersen, Nils Damm (2000). Shrinkage Structure of Partial Least Squares. Scandinavian Journal of Statistics.  ISSN 0303-6898.  27(3), s 459- 473
 • Kugiumtzis, Dimitris; Lingjærde, Ole Christian & Christophersen, Nils Damm (1998). Regularized Local Linear Prediction of Chaotic Time Series. Physica D : Non-linear Phenomena.  ISSN 0167-2789.  112(3-4), s 344- 360
 • Sjøberg, Dag & Christophersen, Nils Damm (1996). Den menneskefiendtlige informasjonsteknologien ­ og andre myter, I:  Schola
 • Andersen, Sjur; Christophersen, Nils Damm; Mulder, Jan; Seip, Hans Martin & Vogt, Rolf David (1990). Aluminium solubility in the various soil horizons in an acidified catchment, In B.J. Mason (ed.),  The surface water acidification programme.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-39533-X.  II Catchment process studies.  s 155 - 159
 • Christophersen, Nils Damm; Hauhs, Michael; Mulder, Jan; Seip, Hans Martin & Vogt, Rolf David (1990). Hydrogeochemical processes in the Birkenes catchment, In B.J. Mason (ed.),  The surface water acidification programme.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-39533-X.  II Catchment process studies.  s 97 - 106
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Andersen, Sjur; Christophersen, Nils Damm & Mulder, Jan (1990). Streamwater, soil-water chemistry, and water flow paths at Birkenes during a dry-wet hydrological cycle, In B.J. Mason (ed.),  The surface water acidification programme.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-39533-X.  Catchment process studies.  s 149 - 154

Se alle arbeider i Cristin

 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm; Groven, Arne-Kristian; Tsiavos, Prodromos; Heggestøyl, Simen & Rødskog, Daniel (2015). INF5780 Compendium Autumn 2015: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/03/2015. Vis sammendrag
 • Christophersen, Nils Damm & Leister, Wolfgang (2014). Governance of Open Source and Commons-Based Peer Production.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2014). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2014.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm; Tsiavos, Prodromos; Groven, Arne-Kristian; Heggestøyl, Simen; Rødskog, Daniel; Haaland, Kirsten; Glott, Rüdiger; Tannenberg, Anna & Darbousset-Chong, Xavier (2014). INF5780 Compendium Autumn 2014: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/05/2014. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2013). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2013.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm; Tsiavos, Prodromos; Groven, Arne-Kristian; Heggestøyl, Simen; Rødskog, Daniel; Haaland, Kirsten; Glott, Rüdiger; Tannenberg, Anna & Darbousset-Chong, Xavier (2013). INF5780 Compendium Autumn 2013: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/08/2013. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2012). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2012.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (ed.) (2012). INF5780 Compendium Autumn 2012: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/06/2012.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (ed.) (2012). ITLED 4240 Compendium Spring 2012: Open Source, Open Collaboration and Innovation. NR-notat. DART/01/2012. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2012). ITLED4240 - Åpen programvare, åpent samarbeid og innovasjon.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2011). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2011. Vis sammendrag
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2011). INF5780 Compendium Autumn 2011: Open source, Open collaboration and Innovation. NR-notat. DART/05/2011.
 • Leister, Wolfgang & Christophersen, Nils Damm (2011). Åpen programvare og åpent samarbeid.
 • Christophersen, Nils Damm (2010). Wikipedia som dugnadsbasert allmenning.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm & Jayaraman, Karthik (2010). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2010.
 • Christophersen, Nils Damm (2009). Wikipedia and science – two knowledge commons.
 • Christophersen, Nils Damm (2009). Åpen kildekode, åpent samarbeid og innovasjon.
 • Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm & Tsiavos, Prodromos (2009). INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2009.
 • Christophersen, Nils Damm (2008). Fri programvare og andre dugnadsprosjekter i I- og U-land.
 • Christophersen, Nils Damm (2008). Lessons learned from the open source HISP health information program.
 • Christophersen, Nils Damm (2008). Open source, open collaboration, and disruptive innovation.
 • Christophersen, Nils Damm (2007). Wikipedia og andre nettsamfunn som inspirasjon for fremtidig formidling.
 • Dahl, Tobias Gulden; Lingjærde, Ole Christian; Christophersen, Nils Damm & Ekman, Torbjørn (2005). Local-ICA: independent component analysis for sources with non-stationary amplitudes.
 • Dahl, Tobias; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2002). BIMA Blind MIMO Algorithm.
 • Dahl, Tobias; Christophersen, Nils Damm & Gesbert, David (2002). Identification of parallel MIMO channels in wireless communication using power iterations.
 • Christophersen, Nils Damm (2002). Digital Dignalbehandling og Bildeanalyse(DSB) ved UiO. NORSIGnalet : organ for NORSIG, Norsk forening for signalbehandling.  ISSN 0804-5623.  (1), s 3- 4
 • Christophersen, Nils Damm & Trulsen, Jan (2002). Få realfag inn i ex.phil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gesbert, David & Christophersen, Nils Damm (2002). Space: the final (wireless) fontier. NORSIGnalet : organ for NORSIG, Norsk forening for signalbehandling.  ISSN 0804-5623.  (1), s 4- 8
 • Gesbert, David; Ekman, Torbjørn & Christophersen, Nils Damm (2002). Capacity limits of dense palm-sized MIMO arrays.
 • Holm, Sverre & Christophersen, Nils Damm (2001). Hvordan virker mobiltelefonen og hva har vi i vente?.
 • Holm, Sverre & Christophersen, Nils Damm (2001). Hvordan virker mobiltelefonen og hva har vi i vente?.
 • Leister, Wolfgang; Holm, Sverre & Christophersen, Nils Damm (2001). Multimedia Koding og Transmisjon - INF MKT Høst 2001.
 • Norum, Kaare Reidar; Christophersen, Nils Damm; Elverhøi, Anders; Grue, John & Uggerud, Einar (2000). Hånd i hånd med næringslivet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Bølviken, Erik; Christophersen, Nils Damm & Storvik, Geir Olve (1998). Linear dynamical models, Kalman filtering and statistics. Lecture notes to IN-ST 259.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:49 - Sist endret 22. mai 2019 11:58