Cybersikkerhet

Tittel Publisert Veileder(e)
Sikkerhetsopplæring i barneskolen 11. aug. 2020
Verdien av sikkerhetsrevisjon 11. aug. 2020
Metrikker for sikkerhetsstyring i kraftbransjen 11. aug. 2020
Sikkerhet i leverandørkjeden for skybaserte tjenester 11. aug. 2020
Sikker innovasjon i kraftsektoren 11. aug. 2020
Sikkerhet i prosesskontrollsystemer i kraftbransjen 11. aug. 2020
Sikker elektronisk stemming i valglokalet 11. aug. 2020
Datadrevet deteksjon av Advanced Persistent Threats (APT) gjennom MITRE ATT&CK-rammeverket 10. aug. 2020
Beskyttelse mot sidekanalsangrep i implementering av kryptoalgoritmer 10. aug. 2020
Analyse av Secure Multi-party Computation (MPC) 10. aug. 2020
Analyse av lettvektsalgoritmer for postkvantekrypto 10. aug. 2020
Analyse og deteksjon av skadevare med maskinlæring 10. aug. 2020
Implementasjon av en gjenkjenningsalgoritme i Intel SGX 10. aug. 2020
Studie og implementasjon av sikre apper på IoT enheter med sikkert kjøremiljø 10. aug. 2020
Systemteoretisk tilnærming til risikovurdering for cybersikkerhet i kombinasjon med MITRE ATT&CK-rammeverket 10. aug. 2020
Analyse og kartlegging av sikkerhetsbehovene i et autonomi-rammeverk for ubemannede farkoster 10. aug. 2020
The usability of NIST post-quantum competition candidates as replacements in existing systems and protocols 30. sep. 2019
Intermediate solutions for quantum resistant key exchange 30. sep. 2019
Applied Cyber Security 29. sep. 2019
Automatic Malware Detection and Analysis 29. sep. 2019
Security logging and SIEM in industrial control systems and industrial internet of things (IIoT) 27. sep. 2019
User authorization and authentication schemes in industrial control systems (ICS) and industrial internet of things (IIoT) 27. sep. 2019
Privacy and Data Protection 27. sep. 2019
The UiO SecurityLab Robot 26. sep. 2019
Malware Detection via Graph Analysis 21. sep. 2019