Tidligere arrangementer

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Tid og sted: 29. juni 2021 13:0015:00, Zoom:

M.sc. Lars Grønmark Holmen ved Institutt for teknologisystemer vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor:

Development of 1.5 µm and 2 µm fiber lasers and applications in 3D-imaging and mid-infrared generation

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Tid og sted: 11. mai 2021 13:0015:30, Zoom:

M.sc. Manish Shrestha ved Institutt for teknologisystemer vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor:

LightSC: A light-weight security classification methodology to design and evaluate security of IoT systems

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Tid og sted: 22. apr. 2021 17:0019:00, Zoom:

M.sc. Åsmund Skomedal ved Institutt for teknologisystemer vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor:

Data-based approaches to efficient operation and maintenance of PV systems

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Tid og sted: 16. mars 2021 13:00, Zoom:

M.sc. Elahe Fazeldehkordi ved Institutt for teknologisystemer vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor:

Security and Privacy Solutions in IoT and Distributed Systems Design

Bildet kan inneholde: hode, øre, leppe, kinn, dress skjorte.
Tid og sted: 28. jan. 2021 13:00, Zoom:

M.sc. Karl Jacob Hiden Rudander ved Institutt for teknologisystemer vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor:

Underwater Acoustic Communication in the Very High-Frequency Band.