English version of this page

Institutt for teknologisystemer (ITS)

Formålet med ITS er å gi utdanning på utvalgte områder innen energisystemer, autonome systemer og sensorteknologier - med basis i forskningsinstituttene i Kjellerområdet. ITS forsker på energisystemer, autonome systemer og sensorteknologier, med basis i forskningsinstituttene på Kjeller.

Høyeste organ ved institutt for teknologisystemer er instituttstyret, som ledes av instituttlederen. Instituttlederen er også instituttets øverste faglige og administrative leder.

Instituttet er organisert i en administrasjon og to seksjoner. Vår forskningsaktivitet er organisert i forskningsprosjekter. Noen av prosjektene er tverrfaglige og går på tvers av seksjoner og andre institutter på MN-fakultetet.

Daglig ledelse av instituttet ivaretas av instituttleder sammen med kontorsjef, seksjonslederne og utdanningslederen for studiene.

Kontakt

Postadresse Postboks 70 2027 KJELLER Besøksadresse Gunnar Randers vei 19 2007 KJELLER Stedkode: 153000