Truls Øystein Grønneberg

Image of Truls Øystein Grønneberg
Norwegian version of this page
Room VU 54
Username
Visiting address Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postal address Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Academic interests

Chemical education

Teaching

NAT2000 – Practical science for teachers, designing and running in-service training courses for teachers, writing textbooks for A-level chemistry in Norway.

Background

Ph.D. University of Bristol 1976
 

Tags: School laboratory, Chemical education, Curriculum, Assesments, Experiments, Teaching materials

Publications

 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise & Grønneberg, Truls (2007). Small-scale and low-cost electrodes for "standard" reduction potential measurements. Journal of Chemical Education. ISSN 0021-9584. 84(4).
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2006). Small-scale and low-cost galvanic cells. Journal of Chemical Education. ISSN 0021-9584. 83, p. 1201–1203.
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2005). Galvanic cells. Small-Scale and Low-Cost. Journal of Chemical Education. ISSN 0021-9584. August.

View all works in Cristin

 • Hannisdal, Merete; Ringnes, Vivi; Skaugrud, Brit & Grønneberg, Truls Ø (2013). Kjemien stemmer, Kjemi 2, studiebok. Cappelen Damm. ISBN 9788202403508. 255 p.
 • Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn; Grønneberg, Truls Ø & Ringnes, Vivi (2013). Kjemien stemmer, Kjemi 2, grunnbok. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202396725. 279 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (2008). Kjemien stemmer : kjemi 2 grunnbok. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-26713-1. 260 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (2007). Kjemien stemmer KJEMI 1 Grunnbok. Cappelens Forlag AS. ISBN 978-82-02-26593-9. 231 p.
 • Grønneberg, Truls Ø & Pedersen, Bjørn (2005). Innføring i kjemi på universitetsnivå. Skolelaboratoriet - kjemi. ISBN 82-91183-06-6. 156 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Ringnes, Vivi; Pedersen, Bjørn & Hannisdal, Merete (2004). Kjemien stemmer Forkurs. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-23750-5. 176 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1998). Kjemien stemmer. 3KJ Grunnbok. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17246-2. 271 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1998). Kjemien stemmer 3KJ. Studiebok. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17248-9. 288 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1997). Kjemien stemmer. 2KJ. Grunnbok. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-16465-6. 277 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1997). Kjemien stemmer. 2KJ. Studiebok. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-16467-2. 183 p.

View all works in Cristin

 • Grønneberg, Truls Ø & Pedersen, Bjørn (2016). Kjemi tar tid. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 86–89.
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise; Grønneberg, Truls; Mutolo, Paul; Earle, Jane & Dilley, Kevin (2008). Build a Fuel Cell.
 • Grønneberg, Truls Ø (2005). Kjemi video etter emne.
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2004). Electrochemistry by simple means.
 • Thon, Egil; Grønneberg, Truls Ø; Ransedokken, Olgunn & Bay, Tone (1999). Videogram Modulbasert videreutdanning i naturfag Kjemi I, Biologi I og II.
 • Hugerat, Muhamad; Schwartz, Peter; Livneh, Mordechai; Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2006). Microscale Chemistry - Experimentation For All Ages, side 119-120: Simple electrochemical cells. The Academic Arab College for Education in Israel.
 • Ringnes, Vivi; Grønneberg, Truls Ø; Lie, Svein; Sand, Olav & Sjøberg, Svein (1984). Naturfag. Innstilling fra en arbeidsgruppe. Grunnskolerådets læreplandebatt. Universitetsforlaget.

View all works in Cristin

Published Nov. 11, 2010 9:00 AM - Last modified Oct. 25, 2021 4:52 PM