Truls Øystein Grønneberg

Image of Truls Øystein Grønneberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22855539
Room VU 54
Username
Visiting address Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postal address Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Academic interests

Chemical education

Teaching

NAT2000 – Practical science for teachers, designing and running in-service training courses for teachers, writing textbooks for A-level chemistry in Norway.

Background

Ph.D. University of Bristol 1976
 

Tags: School laboratory, Chemical education, Curriculum, Assesments, Experiments, Teaching materials

Publications

 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise & Grønneberg, Truls (2007). Small-scale and low-cost electrodes for "standard" reduction potential measurements. Journal of Chemical Education. ISSN 0021-9584. 84(4).
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2006). Small-scale and low-cost galvanic cells. Journal of Chemical Education. ISSN 0021-9584. 83, p. 1201–1203.
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2005). Galvanic cells. Small-Scale and Low-Cost. Journal of Chemical Education. ISSN 0021-9584. August.

View all works in Cristin

 • Hannisdal, Merete; Ringnes, Vivi; Skaugrud, Brit & Grønneberg, Truls Ø (2013). Kjemien stemmer, Kjemi 2, studiebok. Cappelen Damm. ISBN 9788202403508. 255 p.
 • Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn; Grønneberg, Truls Ø & Ringnes, Vivi (2013). Kjemien stemmer, Kjemi 2, grunnbok. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202396725. 279 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (2008). Kjemien stemmer : kjemi 2 grunnbok. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-26713-1. 260 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (2007). Kjemien stemmer KJEMI 1 Grunnbok. Cappelens Forlag AS. ISBN 978-82-02-26593-9. 231 p.
 • Grønneberg, Truls Ø & Pedersen, Bjørn (2005). Innføring i kjemi på universitetsnivå. Skolelaboratoriet - kjemi. ISBN 82-91183-06-6. 156 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Ringnes, Vivi; Pedersen, Bjørn & Hannisdal, Merete (2004). Kjemien stemmer Forkurs. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-23750-5. 176 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1998). Kjemien stemmer. 3KJ Grunnbok. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17246-2. 271 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1998). Kjemien stemmer 3KJ. Studiebok. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-17248-9. 288 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1997). Kjemien stemmer. 2KJ. Grunnbok. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-16465-6. 277 p.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1997). Kjemien stemmer. 2KJ. Studiebok. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-16467-2. 183 p.

View all works in Cristin

 • Grønneberg, Truls Ø & Pedersen, Bjørn (2016). Kjemi tar tid. Naturfag. ISSN 1504-4564. p. 86–89.
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise; Grønneberg, Truls; Mutolo, Paul; Earle, Jane & Dilley, Kevin (2008). Build a Fuel Cell.
 • Grønneberg, Truls Ø (2005). Kjemi video etter emne.
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2004). Electrochemistry by simple means.
 • Thon, Egil; Grønneberg, Truls Ø; Ransedokken, Olgunn & Bay, Tone (1999). Videogram Modulbasert videreutdanning i naturfag Kjemi I, Biologi I og II.
 • Hugerat, Muhamad; Schwartz, Peter; Livneh, Mordechai; Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2006). Microscale Chemistry - Experimentation For All Ages, side 119-120: Simple electrochemical cells. The Academic Arab College for Education in Israel.
 • Ringnes, Vivi; Grønneberg, Truls Ø; Lie, Svein; Sand, Olav & Sjøberg, Svein (1984). Naturfag. Innstilling fra en arbeidsgruppe. Grunnskolerådets læreplandebatt. Universitetsforlaget.

View all works in Cristin

Published Nov. 11, 2010 9:00 AM - Last modified Oct. 25, 2021 4:52 PM