Databases and web pages for nuclear science

Useful links to databases, informations and tools in nuclear science.

Databases

Popular sites for radioactivity and nuclear science

Famous persons

  • Henri Bequerel - Oppdaget radioaktiviteten.
  • Marie Curie - Fikk to nobelpriser, en i fysikk (1903) og en i kjemi (1911). Oppdaget polonium og radium.
  • Ernst Rutherford - Nobelprisvinner (kjemi, 1908) og "far" til kjernefysikken. Han var den første som forstod hvordan atomene er bygget opp (i grove trekk) og at radioaktivitet har sitt opphav i desintegrasjon av atomkjernen.
  • Ellen Gleditsch - Student hos og nær venn av Marie Curie. Grunnla norsk kjernekjemiforskning.
  • Odd Dahl
  • Glenn T. Seaborg - Nobelprisvinner (kjemi, 1951) og oppdager av 10 grunnstoff, plasserte aktinidene i det periodiske system.
Published Mar. 2, 2016 12:50 AM - Last modified Oct. 31, 2018 1:42 PM