Hans Martin Seip

Professor emeritus - Kjemisk institutt
Bilde av Hans Martin Seip
English version of this page
Telefon +47 22855401
Rom V150
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Hans Martin Seip er også professor II ved CICERO Senter for klimaforskning.

Han har et bredt interesseområde innen miljøforskning.

Tidligere var sur nedbør og virkninger av dette et sentralt felt. I de senere år har klimaendringer stått i fokus. Dette omfatter også metoder for å komme fram til best mulige tiltak for å begrense utslipp av klimagasser gjerne sett i sammenheng med andre virkninger av tiltakene særlig på lokal luftkvalitet.

Mye av arbeidet er i samarbeid med kinesiske forskere.

Emneord: Miljøtiltak, Analyse og miljø, Klima og miljø, Kjemi, Kost-nytte, Ferskvann, Snø og is
Publisert 15. juli 2010 13:36 - Sist endret 14. mars 2011 14:56

Forskergrupper