hansms

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Hans Martin Seip er også professor II ved CICERO Senter for klimaforskning.

Han har et bredt interesseområde innen miljøforskning.

Tidligere var sur nedbør og virkninger av dette et sentralt felt. I de senere år har klimaendringer stått i fokus. Dette omfatter også metoder for å komme fram til best mulige tiltak for å begrense utslipp av klimagasser gjerne sett i sammenheng med andre virkninger av tiltakene særlig på lokal luftkvalitet.

Mye av arbeidet er i samarbeid med kinesiske forskere.

Emneord: Miljøtiltak, Analyse og miljø, Klima og miljø, Kjemi, Kost-nytte, Ferskvann, Snø og is

Publikasjoner

 • Zhou, Lingli; Yang, Bing; Xue, Nandong; Li, Fasheng; Seip, Hans Martin; Cong, Xin; Yan, Yunzhong; Liu, Bo; Han, Baolu & Li, Huiying (2014). Ecological risks and potential sources of heavy metals in agricultural soils from Huanghuai Plain, China. Environmental science and pollution research international.  ISSN 0944-1344.  21(2), s 1360- 1369 . doi: 10.1007/s11356-013-2023-0
 • Zhang, Daisheng; Aunan, Kristin; Seip, Hans Martin; Larssen, Thorjørn; Vennemo, Haakon; Larssen, Steinar; Feng, Liulei; Wu, Caixia & Xie, Ruikai (2012). Air pollution reduction during China’s 11th Five-Year Plan period—local implementation and achievements in Shanxi province. Environmental Development.  ISSN 2211-4645.  4, s 36- 53 . doi: 10.1016/j.envdev.2012.09.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhang, Daisheng; Aunan, Kristin; Seip, Hans Martin & Vennemo, Haakon (2011). The energy intensity target in China's 11th Five-Year Plan period-Local implementation and achievements in Shanxi Province. Energy Policy.  ISSN 0301-4215.  39(7), s 4115- 4124 . doi: 10.1016/j.enpol.2011.03.085 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvåle, Gunnar; Aall, Carlo & Seip, Hans Martin (2020). Vekstens pris: Overforbruk og økologisk kollaps. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: https://energiogklima.no/kommentar/vekstens-pris-overforbruk-og-okologisk-kollaps/ Vis sammendrag
 • Pain, Deborah J.; Bernhoft, Aksel; Andersen, Oddgeir; Arnemo, Jon Martin; Bellinger, David C; Binkowski, Lukasz; Boobis, Alan R.; Bradman, Asa; Brainerd, Scott Michael; Buenz, Eric; Cromie, Ruth; Donázar, José Antonio; Ecke, Frauke; Emond, Alan; Eriksen, Ane; Evans, Alina L.; Falandysz, Jerzy; Ferrer, Miguel; Finkelstein, Myra; Fox, A. D.; Fry, Michael; Grandjean, Philippe; Green, Andy; Green, Rhys E.; Grimalt, Joan O.; Guitart, Raimon; Helander, Björn; Hilraldo, Fernando; Hu, Howard; Hydeskov, Helle Bernstorf; Jacobs, David E.; Jalbert, Jean; Jenni, Lukas; Johnson, Christine Kreuder; Kanstrup, Niels; Kelly, Terra; Kitowski, Ignacy; Knutsen, Helle Katrine; Kosnett, Micheal J.; Krone, Oliver; Lanphear, Bruce P.; Lazarus, Maja; Madsen, Jesper; Madslien, Knut Ivar Engesæter; Lopez, Emma Martinez; Soria, Rafael Mateo; Tomas, Patricia Mateo; Meharg, Andrew A,; Mielke, Howard W.; Moe, Stein R.; Movalli, Paola; Newth, Julia; Newton, Ian; Osborn, Dan; Perrins, Christopher M.; Petkov, Nikolai; Pokras, Mark A.; Poppenga, Robert H.; Reddy, Amanda; Redig, Patrick T.; Sainsbury, Anthony W.; Seip, Hans Martin; Smith, Donald; Sonne, Christian; Spray, Chris J.; Stokke, Sigbjørn; Stollery, Brian; Taggart, Mark; Taylor, Caroline; Uhart, Marcela; Uzal, Antonio; van der Heever, Linda; Vikøren, Turid; Volponi, Stefano & Zimmermann, Barbara (2020). Open letters from the European scientists on the risks of lead ammunition. ECHA proposal under REACH Regulations. Restriction proposal on the use of lead gunshot in or over wetlands..
 • Seip, Hans Martin (2020). Kan kjernekraft løse klimakrisen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lu, Xueqiang; Vogt, Rolf David; Li, Haixiao; Han, Suqin; Mo, Xunqiang; Zhang, Yufen; Ullah, Sami; Chen, Chen; Han, Xiaoxin; Li, Hongyuan & Seip, Hans Martin (2019). China’s ineffective plastic solution to haze. Science.  ISSN 0036-8075.  364(6446), s 1145- 1145 . doi: 10.1126/science.aax5674
 • Seip, Hans Martin (2019). Fornuft og følelser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin (2019). Grovt misvisende om klimaendringene. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2019). Har ikke tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin (2019). Ikke bare Equinor – sannheten om oljeselskapene og klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Seip, Hans Martin (2019). Klimaendringer – avsluttende kommentarer.. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2019). Skog og klima – et komplisert regnskap. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin & Kvåle, Gunnar (2019). Hva er klok oljepolitikk?. Dagens Perspektiv.
 • Seip, Hans Martin & Kvåle, Gunnar (2019). Utilstrekkelige tiltak. Norsk oljepolitikk øker faren for katastrofale klimaendringer.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. . doi: .https://www.dagsavisen.no/debatt/utilstrekkelige-tiltak-1.1534834
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2018). Politikere: Nøl ikke lenger!. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin & Høiback, Steinar (2018). Statens pensjonsfond utland bør brukes som et viktig virkemiddel i klimapolitikken. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: https://energiogklima.no/kommentar/statens-pensjonsfond-utland-bor-brukes-som-et-viktig-virkemiddel-i-klimapolitikken/
 • Seip, Hans Martin (2018). Menneskeskapte klimaendringer - hva vet vi og hva bør vi gjøre?.
 • Seip, Hans Martin & Kvåle, Gunnar (2018). Klimavirkninger for produksjon og bruk av naturgass. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: https://energiogklima.no/kommentar/klimavirkninger-av-produksjon-og-bruk-av-naturgass/
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Hva klimadebatten må handle om. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: https://energiogklima.no/kommentar/hva-klimadebatten-maa-handle-om/
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Karbonbudsjettet: misforstått og misbrukt. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Vis sammendrag
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Klimadebatt på feil grunnlag. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. . doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/2MyEy/Klimadebatt-pa-feil-grunnlag
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljepolitikken skadar helse og velferd. Os og Fusaposten. . doi: www.osogfusa.no/nyhende/oljepolitikken-skadar-helse-og-velferd-1.2149325
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljepolitikken skader helse og velferd. Dagsavisen - Nye Meninger. . doi: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/oljepolitikken-skader-helse-og-velferd-1.1016790 Vis sammendrag
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljevirksomhet i strid med Grunnloven. Bladet Vesterålen.  ISSN 1891-6147.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljevirksomhet i strid med Grunnloven. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Staten må dømmes. Dagsavisen - Nye Meninger. . doi: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/staten-m%C3%A5-d%C3%B8mmes-1.1057773
 • Seip, Hans Martin (2017). Alternative klimafakta. Agderposten.  ISSN 0805-3723.
 • Seip, Hans Martin (2017). Climate change - how serious is it?.
 • Seip, Hans Martin (2017). Elbiler og utslipp. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin (2017). Klimameldingen vurdert. besteforeldreaksjonen.no.
 • Seip, Hans Martin (2017). Vitenskapsakademier støtter FNs klimapanel.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin; Haugan, Peter M. & Wiik, Halfdan (2017). Biodrivstoff er ikke veien å gå. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Lu, Xueqiang; Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Seip, Hans Martin; Xin, Zhiwei & Ekengren, Östen (2016). Rethinking China’s water policy: the worst water quality despite the most stringent standards. Water international.  ISSN 0250-8060.  41(7), s 1044- 1048 . doi: 10.1080/02508060.2016.1219188
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2016). Gassproblemer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2016). Killingland bagatelliserer klimarisiko ved bruk av gass. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: http://energiogklima.no/kommentar/killingland-bagatelliserer-klimarisiko-ved-bruk-av-gass/
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2016). Klimaet krever rask utfasing av fossil energi, også gass. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO. . doi: http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/klimaet-krever-rask-utfasing-av-fossil-energi-ogsaa-gass
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 19. februar). Kineserne er fortsatt sinte over nobelprisen. [Internett].  titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 22. januar). Kinesiske miljøforskere beskylder Norge for dobbeltmoral. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Seip, Hans Martin (2016). IPCC WG I: Drivhuseffekten - fysisk grunnlag.
 • Seip, Hans Martin (2016). Nedbør og tørke – fortsatt en klimagåte. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Seip, Hans Martin (2016). Surnedbør-forskning etter SNSF.
 • Torvanger, Asbjørn & Seip, Hans Martin (2016). Bør vi fange karbondioksid?. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Wiik, Halfdan; Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin & Haugan, Peter M. (2016). Biodrivstoff og klimaeffekter. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: http://energiogklima.no/kommentar/biodrivstoff-og-klimaeffekter/
 • Arnemo, Jon Martin; Alexander, Jan; Bernhoft, Aksel; Brantsæter, Anne Lise; Knutsen, Helle Katrine; Stokke, Sigbjørn; Søli, Nils; Ytrehus, Bjørnar; Moe, Stein Ragnar; Aasebø, Ulf; Bentsen, Håvard & Seip, Hans Martin (2015). Politikerne ser bort fra alle helse- og miljøfaglige råd hvis blyhaglforbudet oppheves. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2015). For lave utslippsmål – ny klimastrategi nødvendig. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2015). Parisavtalen langt fra tilstrekkelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2015). Utilstrekkelige utslippsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin & Tveitdal, Svein (2015). Metanproblemet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Vis sammendrag
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein & Seip, Hans Martin (2015). Gass ikke stort bedre enn kull. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Seip, Hans Martin (2015). Feil om klimaendringer. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Seip, Hans Martin (2015). Menneskeskapte klimaendringer.
 • Seip, Hans Martin (2015). Menneskeskapte klimaendringer.
 • Seip, Hans Martin (2015). Origin and development of Chinese-Norwegian research on acid rain - A personal account.
 • Seip, Hans Martin (2015). Tvilsom klimakronikk. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Seip, Hans Martin & Alfsen, Knut H. (2015). Oppvarmingen fortsetter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin & Kvåle, Gunnar (2015). Klimautslipp og global oppvarming. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin; Kvåle, Gunnar & Tveitdal, Svein (2015). Naturgass - bedre enn kull?. Klima.  ISSN 1504-8136.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein & Seip, Hans Martin (2014). Gass er ingen klimaløsning. Offshore.no. . doi: http://offshore.no/sak/62853__gass_er_ingen_klimaloesning
 • Seip, Hans Martin (2014). Feil om klima. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2014). Menneskeskapte klimaendringer.
 • Seip, Hans Martin (2014). Vitenskapelig dekning for å forby blyhagl. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Seip, Hans Martin (2013). Havgjødsling som klimatiltak. Klima.  ISSN 1504-8136.  (1), s 20- 21
 • Seip, Hans Martin (2013). Menneskeskapte klimaendringer. Hva vet vi og hva bør vi gjøre?.
 • Alling, Vanja & Seip, Hans Martin (2012). Enda en kilde til klimagassutslipp. Klima.  ISSN 1504-8136.  (5), s 35- 35
 • Prestrud, Pål & Seip, Hans Martin (2012). Intet nytt fra klimafronten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin (2012). Dramatisk varmeperiode. Klima.  ISSN 1504-8136.  (6), s 19- 19
 • Seip, Hans Martin (2012, 27. november). EKKO. [Radio].  NRK.
 • Seip, Hans Martin (2012). Fakta om klimaendringer. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2012). Havforsuring – det andre CO2-problemet. Klima.  ISSN 1504-8136.  (4), s 39- 39
 • Seip, Hans Martin (2012). Klimagassenes betydning for temperaturen. Klima.  ISSN 1504-8136.  (1), s 8- 9
 • Seip, Hans Martin (2012). Oljesand – skitten, men hvor skitten?. Klima.  ISSN 1504-8136.  (3), s 22- 23
 • Seip, Hans Martin (2012). Uhyre vanskelig å stanse havnivåstigningen. Klima.  ISSN 1504-8136.  (5), s 12- 13
 • Seip, Hans Martin (2012). Virkninger av menneskeskapte CO2-utslipp.
 • Seip, Hans Martin (2012). Værrekorder. Klima.  ISSN 1504-8136.  (3), s 4- 5
 • Skeie, Ragnhild Bieltvedt & Seip, Hans Martin (2012). Menneskeskapt og naturlig oppvarming. Klima.  ISSN 1504-8136.  (1), s 16
 • Seip, Hans Martin (2011). Endringer i ekstremnedbør. Klima.  ISSN 1504-8136.  3, s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2011). Klimamyter.
 • Seip, Hans Martin (2011). Lite å være stolt av. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin (2011). Pågår det et klimasirkus?. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2011). Relative drop for farming emissions. Nature.  ISSN 0028-0836.  480(7377), s 321- 321 . doi: 10.1038/480321a
 • Seip, Hans Martin (2011). Vann styrer isens fart. Klima.  ISSN 1504-8136.  (2), s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2011). Vitenskapsakademier støtter FNs klimapanel. Klima.  ISSN 1504-8136.  (1), s 10- 13
 • Seip, Hans Martin (2011). Vitenskapsakademier støtter FNs klimapanel (IPCC). Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (2), s 47- 47
 • Seip, Hans Martin; Kallbekken, Steffen; St. Clair, Asuncion & Pileberg, Silje Iren (2011). Klima - Dette vet vi. Klima.  ISSN 1504-8136.  (5), s 7- 11
 • Seip, Hans Martin & Samset, Bjørn Hallvard (2011). Kosmisk stråling og klima. Klima.  ISSN 1504-8136.  (6), s 39- 39
 • Grønås, Sigbjørn; Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin & Wiik, Halfdan (2010). En fornyet klimapolitikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjørnæs, Christian; Seip, Hans Martin & Lamadrid, Armando (2010). Beklager feil om Himalaya. Klima.  ISSN 1504-8136.  (1), s 13- 14
 • Seip, Hans Martin (2010). Ekstremvær – ikke alltid verre ved global oppvarming. Klima.  ISSN 1504-8136.  (6), s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2010). Endringer i global fordampning. Klima.  ISSN 1504-8136.  (6), s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2010). Hvor varmt var det på 1940-tallet?. Klima.  ISSN 1504-8136.  (5), s 47- 47
 • Seip, Hans Martin (2010). Klimaendringer og biodiversitet – et komplisert bilde. Klima.  ISSN 1504-8136.  (4), s 9- 11
 • Seip, Hans Martin (2010). Observasjoner og virkninger av havforsurning. Klima.  ISSN 1504-8136.  (2), s 15- 15
 • Seip, Hans Martin (2010). Overdrevet klimagevinst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin (2010). Solheims klimainnsats. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin (2010). Stoltenberg overvurderer regnskogen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Seip, Hans Martin (2010). Verdien for klimafølsomhet står fast. Klima.  ISSN 1504-8136.  (2), s 10- 10
 • Seip, Hans Martin (2010). Vinteren var kald.  Er det noen klimakrise?.
 • Seip, Hans Martin (2010). Vitenskapsakademier støtter IPCC. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin & Prestrud, Pål (2010). Fortsetter å desinformere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. juli 2010 13:36 - Sist endret 14. mars 2011 14:56

Forskergrupper