Pavel Karen

Bilde av Pavel Karen
English version of this page
Rom ØU 82
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser, temaer

 • Uorganisk kjemi og krystallografi.
 • Metalloksider med fraksjonelle valenser.
 • Mindre vanlige kombinasjoner av egenskaper: imot halfmetallisk ferromagnet.
 • Hvordan struktur påvirker faseoverganger til valensavhengige tilstander: valensmiksingstemperatur, supraledningstemperatur.
 • Mindre vanlige sammensetningskombinasjoner: karbider-oksider som pseudonitrider, nitrider-fluorider som pseudooksider.
 • Oksidmaterialer med uvanlige egenskaper: høy ledningsevne, fotokatalyse.

Faglige interesser, metoder

 • Synteser av nye forbindelser under mindre vanlige temperatur- og redoksforhold.
 • Presis valenskontroll i inskuddsmetalloksider.
 • Strukturbestemmelser fra synkrotronrøntgen- og nøytrondiffraksjon.
 • Mössbauer spektroskopi for valens- spin- og koordinasjonstilstander (i samarbeid).
 • Magnetiske, elektriske og termiske egenskaper (i samarbeid).

Undervisning

Bakgrunn

 • Stillinger knyttet til UiO: Professor, førsteamanuensis, forsker, stipendiat.
 • Tidligere stillinger: Førsteamanuensis, University of Chemical Technology, Prague.

Priser

 • Årets lærebok 1987 (University of Chemical Technology, Prague)
 • 1. plass i nasjonal kjemiolympiade i 1966

Verv

 • IUPAC, tilknyttet medlem Division II, Inorganic Chemistry
 • IUPAC, medlem i Interdivisional Committee on Terminology, Nomenclature and Symbols
 • Medlem i International Centre for Diffraction Data
 • Medlem i NKS utvalg for nomenklatur

Samarbeid

Et omfattende samarbeid i Finland og USA

Prosjekter

IUPAC project Toward a Comprehensive Definition of Oxidation State

IUPAC project Toward a Comprehensive Definition of Valence

Emneord: Emeriti, Uorganisk kjemi, Krystallografi, Faseoverganger og fasediagrammer

Publikasjoner

 • Karen, Pavel (2022). Why is Mn charge ordered and AFM coupled in YBaMn<inf>2</inf>O<inf>5</inf>? Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 315. doi: 10.1016/j.jssc.2022.123469. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel (2022). Structural changes and valence-mixing transition in EuBaCo<inf>2</inf>O<inf>5</inf>. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 314. doi: 10.1016/j.jssc.2022.123367. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel (2022). Thermal evolution of the EuBaCo2O5.5 crystal structure. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 311. doi: 10.1016/j.jssc.2022.123102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel (2022). Defect chemistry and oxygen nonstoichiometry of CeBaFe2O5.5. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 307. doi: 10.1016/j.jssc.2021.122743. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel (2021). The challenge to establish a definition. Chemistry International. ISSN 0193-6484. 43(3), s. 38–39. doi: 10.1515/ci-2021-0316.
 • Lindroos, F.; Slotte, J.M.K.; Lindén, J.; Chumakov, A.I. & Karen, Pavel (2021). Suppression of the nuclear forward scattering signal in GdBaFe2O5 and PrBaFe2O5. Physics Letters A. ISSN 0375-9601. 416. doi: 10.1016/j.physleta.2021.127652. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel (2021). Oxygen nonstoichiometry in LnBaFe2O5+w across Ln = Nd, Sm, Gd . Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 301. doi: 10.1016/j.jssc.2021.122297. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel (2021). Synthesis and equilibrium oxygen nonstoichiometry of PrBaFe2O5+w. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 299, s. 1–8. doi: 10.1016/j.jssc.2021.122147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linden, J; Lindroos, F. & Karen, Pavel (2017). Orbital occupancy evolution across spin- and charge-ordering transitions in YBaFe2O5. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 252, s. 119–128. doi: 10.1016/j.jssc.2017.04.036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; McArdle, Patrick & Takats, Josef (2016). Comprehensive definition of oxidation state (IUPAC Recommendations 2016). Pure and Applied Chemistry. ISSN 0033-4545. 88, s. 831–839. doi: 10.1515/pac-2015-1204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Görbitz, Carl Henrik; Karen, Pavel; Dusek, Michal & Petricek, Vaclav (2016). An exceptional series of phase transitions in hydrophobic amino acids with linear side chains. IUCrJ. ISSN 2052-2525. 3, s. 341–353. doi: 10.1107/S2052252516010472.
 • Karen, Pavel (2015). Oxidation state, a long-standing issue! Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. 54(16), s. 4716–4726. doi: 10.1002/anie.201407561.
 • Gorbitz, Carl Henrik & Karen, Pavel (2015). Twin displacive phase transitions in amino acid quasiracemates. Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106. 119(15), s. 4975–4984. doi: 10.1021/acs.jpcb.5b01483.
 • Karen, Pavel; McArdle, Patrick & Takats, Josef (2014). Toward a comprehensive definition of oxidation state (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. ISSN 0033-4545. 86(6), s. 1017–1081. doi: 10.1515/pac-2013-0505.
 • Jantsky, Laurent; Okamoto, Hiroshi; Thomas, Michael; Karen, Pavel; Hauback, Bjørn & Rosseinsky, Matthew J [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Complex Magnetic Behavior in the PrSr3(Fe1–xCox)3O10−δ n = 3 Ruddlesden–Popper-Type Solid Solution with High Valent Cobalt and Iron. Chemistry of Materials. ISSN 0897-4756. 26(2), s. 886–897. doi: 10.1021/cm400394c.
 • Lindén, Johan; Lindroos, F. & Karen, Pavel (2014). Iron orbital occupancies upon valence mixing of charge-ordered GdBaFeIIFeIIIO5. Hyperfine Interactions. ISSN 0304-3843. 226(1-3), s. 329–339. doi: 10.1007/s10751-013-0973-8.
 • Olsen, Jørn Eirik; Karen, Pavel; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2014). Effect of chloride substitution on the order-disorder transition in NaBH4 and (NaBD4)-B-11. Journal of Alloys and Compounds. ISSN 0925-8388. 587, s. 374–379. doi: 10.1016/j.jallcom.2013.10.171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindén, J. & Karen, Pavel (2012). Modeling hyperfine parameters observed from the charge-ordered to valence-mixed state of NdBaFe2O5. Journal of Physics: Condensed Matter. ISSN 0953-8984. 24(37). doi: 10.1088/0953-8984/24/37/376002.
 • Linden, J & Karen, Pavel (2010). NdBaFe2O5+w and steric effect of Nd on valence mixing and ordering of Fe. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 183(11), s. 2703–2713. doi: 10.1016/j.jssc.2010.09.012.
 • Andersson, K. Kristoffer & Karen, Pavel (2009). Mössbauer Spectroscopy in the Nordic countries; University of Oslo. Mössbauer Effect Reference and Data Journal. ISSN 0163-9587. 32(1), s. 34–36.
 • Seibel, HA; Karen, Pavel; Wagner, TR & Woodward, PM (2009). Synthesis and characterization of color variants of nitrogen- and fluorine-substituted TiO2. Journal of Materials Chemistry. ISSN 0959-9428. 19(4), s. 471–477. doi: 10.1039/b815758h.
 • Woodward, PM; Goldberger, J; Stoltzfus, MW; Eng, HW; Ricciardo, RA & Santhosh, PN [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Electronic, magnetic, and structural properties of Sr2MnRuO6 and LaSrMnRuO6 double perovskites. Journal of The American Ceramic Society. ISSN 0002-7820. 91, s. 1796–1806. doi: 10.1111/j.1551-2916.2008.02412.x.
 • Karen, Pavel; Gustafsson, K & Linden, J (2007). EuBaFe2O5: Extent of charge ordering by Mossbauer spectroscopy and high-intensity high-resolution powder diffraction. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 180. doi: 10.1016/j.jssc.2006.09.021.
 • Chang, S; Karen, Pavel; Hehlen, MP; Trouw, FR & McQueeney, RJ (2007). Damping of antiferromagnetic spin waves by valence fluctuations in the double layer perovskite YBaFe2O5. Physical Review Letters. ISSN 0031-9007. 99. doi: 10.1103/PhysRevLett.99.037202.
 • Karen, Pavel; Gustafsson, K & Linden, J (2007). EuBaFe2O5+w: Valence mixing and charge ordering are two separate cooperative phenomena. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 180, s. 148–157. doi: 10.1016/j.jssc.2006.09.031.
 • Karen, Pavel (2006). Nonstoichiometry in oxides and its control. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 179, s. 3167–3183. doi: 10.1016/j.jssc.2006.06.012.
 • Karen, Pavel; Moodenbaugh, AR; Goldberger, J; Santhosh, PN & Woodward, PM (2006). Electronic, magnetic and structural properties of A(2)VMoO(6) perovskites (A = Ca, Sr). Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 179. doi: 10.1016/j.jssc.2006.04.013.
 • Linden, J; Karen, Pavel; Nakamura, J; Karppinen, M & Yamauchi, H (2006). Transport and magnetotransport properties across the two-step Verwey transition in BaGdFe2O5+w. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 73. doi: 10.1103/PhysRevB.73.064415. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; Suard, Emmanuelle & Fauth, Francois (2005). Crystal Structure of Stoichiometric YBa2Fe3O8. Inorganic Chemistry. ISSN 0020-1669. 44, s. 8170–8172. doi: 10.1021/ic048746b.
 • Karen, Pavel (2004). Chemistry and thermodynamics of the twin charge-ordering transitions in RBaFe2O5+w series. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 177, s. 281–292. doi: 10.1016/j.jssc.2003.08.011.
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Yamauchi, Hisao & Karppinen, Maarit (2004). Valence mixing, separation and ordering in double-cell perovskite GdBaFe2O5+w. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. ISSN 0304-8853. 272-276, s. E267–E268. doi: 10.1016/j.jmmm.2003.11.181.
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Yamauchi, Hisao & Karppinen, Maarit (2004). Exploring the Verwey-Type Transition in GdBaFe2O5+w Using 57Fe Moessbauer Spectroscopy. Hyperfine Interactions. ISSN 0304-3843. 156/157(1-4), s. 321–325. doi: 10.1023/B%3AHYPE.0000043248.99004.65.
 • Karen, Pavel; Suard, Emmanuelle; Fauth, Francois & Woodward, Patrick M. (2004). YBaMnCoO5; neither valence mixed nor charge ordered. Solid State Sciences. ISSN 1293-2558. 6(11), s. 1195–1204. doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2004.06.010.
 • Moritomo, Y; Hanawa, M; Xu, S; Ishikawa, H; Ohishi, Y & Kato, K [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2004). Pressure effects on the charge-ordering transition of BaYCo2O5.0. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 69, s. art. no.–134118. doi: 10.1103/PhysRevB.69.134118. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nakamura, J; Karppinen, M; Karen, Pavel; Linden, J & Yamauchi, H (2004). Isovalent-substitution effect on the Verwey-type transition in the A-site-ordered double perovskite (Ba,Sr)RFe2O5. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 70. doi: 10.1103/PhysRevB.70.144104. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q.; Karen, V. L.; Lynn, J. W. & Rosov, N. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2003). Neutron powder diffraction study of nuclear and magnetic structures of oxidized and reduced YBa2Fe3O8+w. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 174, s. 87–95. doi: 10.1016/S0022-4596%2803%2900180-4.
 • Huang, Q. Z.; Karen, V. L.; Santoro, A.; Kjekshus, Arne; Lindén, Johan & Pietari, T. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Substitution of Co3+ in YBa2Fe3O8. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 172, s. 73–80. doi: 10.1016/S0022-4596%2802%2900122-6.
 • Woodward, Patrick M. & Karen, Pavel (2003). Mixed valence in YBaFe2O5. Inorganic Chemistry. ISSN 0020-1669. 42(4), s. 1121–1129. doi: 10.1021/ic026022z.
 • Woodward, Patrick M.; Suard, Emmanuelle & Karen, Pavel (2003). Structural tuning of charge, orbital, and spin ordering in double-cell perovskite series between NdBaFe2O5 and HoBaFe2O5. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 125, s. 8889–8899. doi: 10.1021/ja034813.
 • Karen, Pavel (2003). Effects of oxygen nonstoichiometry and of its distribution on Verwey-type transitions and structure of GdBaFe2O5+w. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 170, s. 9–23. doi: 10.1016/S0022-4596%2802%2900008-7.
 • Karen, Pavel; Woodward, Patrick M.; Santhosh, P.N.; Vogt, Tom; Stephens, P.W. & Pagola, S. (2002). Verwey transition under oxygen loading in RBaFe2O5+w (R = Nd and Sm). Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 167, s. 480–493. doi: 10.1006/jssc.2002.9665.
 • Karen, Pavel; Woodward, Patrick M.; Lindén, Johan; Vogt, Tom; Studer, Andrew & Fischer, Peter (2001). Verwey transition in mixed-valence TbBaFe2O5: Two attempts to order charges. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 64(21), s. 214405/1–/14. doi: 10.1103/PhysRevB.64.214405. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q.; Karen, V. L.; Mighell, A. D. & Santoro, A. (2000). Neutron powder diffraction study of the crystal structure of the oxycarbonate phase YBa2Cu2.85(CO3)0.15O6.73. Physica. C, Superconductivity. ISSN 0921-4534. 336, s. 279–286. doi: 10.1016/S0921-4534%2800%2900275-6.
 • Vogt, Tom; Woodward, Patrick M.; Karen, Pavel; Hunter, B.A.; Henning, P. & Moodenbaugh, A.R. (2000). Low to High Spin-State Transition Induced by Charge Ordering in Antiferrimagnetic YBaCo2O5. Physical Review Letters. ISSN 0031-9007. 84(13), s. 2969–2972. doi: 10.1103/PhysRevLett.84.2969. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (2000). Phase Diagrams and Thermodynamic Properties. I Gschneidner, Karl A. Jr.; Eyring, LeRoy & Maple, Brian M. (Red.), Handbook on the Physics and Chemistry of the Rare Earths. Volume 30, High-Temperature Superconductors - I. Elsevier Science B.V., The Netherlands. ISSN 0-444-50528-8. s. 229–373. doi: 10.1016/S0168-1273%2800%2930007-1.
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q. & Karen, V. L. (1999). The Crystal Structure of Magnesium Dicarbide. Journal of Alloys and Compounds. ISSN 0925-8388. 282, s. 72–75. doi: 10.1016/S0925-8388%2898%2900828-7.
 • Karen, Pavel & Woodward, Patrick M. (1999). Synthesis and Structural Investigations of the Double Perovskites REBaFe<SUB>2</SUB>O<SUB>5+w</SUB> (RE = Nd, Sm). Journal of Materials Chemistry. ISSN 0959-9428. 9, s. 789–797. doi: 10.1039/A809302D.
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Miettinen, J.; Pietari, T. & Karppinen, Maarit (1999). Valence State Mixing and Separation in SmBaFe2O5+w. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 60(22), s. 15251–15260. doi: 10.1103/PhysRevB.60.15251. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindén, Johan; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Miettinen, J. & Karppinen, Maarit (1999). Partial Oxygen Ordering in Cubic Perovskite REBa2Fe3O8+w (RE= Gd, Eu, Sm, Nd). Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 144, s. 398–404. doi: 10.1006/jssc.1999.8178.
 • Karen, Pavel & Norby, Truls Eivind (1998). La1−xBaxCr1−yTiyO3 with varied oxygen content. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 145, s. 264–269. doi: 10.1149/1.1838245.
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Huang, Q; Lynn, J.W.; Rosov, N. & Natali-Sora, I. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1998). Neutron and X-ray powder diffraction study of REBa2Fe3O8+w phases. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 136, s. 21–33. doi: 10.1006/jssc.1997.7636.
 • Lindén, Johan; Lippmaa, Mikk; Kjekshus, Arne; Karen, Pavel & Karppinen, Maarit (1998). A 57Fe Mössbauer study of the cubic perovskite-type phase LaBa2Fe3O8+w (−0.20 < w < 0.83). Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. s. 87–97. doi: 10.1006/jssc.1998.7757.
 • Karen, Pavel; Harlow, R.L.; Li, Z.; Meenan, P & Parziale, P.A. (1998). The crystal structure of 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine determined from powder X-ray synchrotron diffraction. Acta Chemica Scandinavica. ISSN 0904-213X. 52, s. 1051–1055. doi: 10.3891/acta.chem.scand.52-1051.
 • Linden, Johan; Kjekshus, Arne; Karen, Pavel; Miettinen, J. & Karppinen, Maarit (1998). A 57Fe Mössbauer study of REBa2Fe3O8+w triple perovskites with varied oxygen content (RE = Dy, Er and Y). Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 139, s. 168–175. doi: 10.1006/jssc.1998.7828.
 • Karen, Pavel & Woodward, Patrick M. (1998). Liquid-mix disorder in crystalline solids; ScMnO3. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 141, s. 78–88. doi: 10.1006/jssc.1998.7918.
 • Woodward, Patrick M.; Vogt, Tom; Cox, D. E.; Arulraj, A.; Rao, C.N.R. & Karen, Pavel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1998). The infuence of cation size on the structural features of Ln1/2A1/2MnO3 perovskites at room temperature. Chemistry of Materials. ISSN 0897-4756. 10, s. 3652–3665. doi: 10.1021/cm980397u.
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1997). Chemical phase diagrams in the YBa2Cu3O7 family, ANNO 1996. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. ISSN 1388-6150. 48, s. 1143–1227. doi: 10.1007/BF01979159.
 • Natali-Sora, I.; Huang, Q.; Lynn, J.W.; Rosov, N.; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1994). Neutron-powder-diffraction study of the nuclear and magnetic structures of the substitution compound (Y1−xCax)Ba2Fe3O8+d (x = 0.05, 0.10 and 0.20). Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 49, s. 3465–3472. doi: 10.1103/PhysRevB.49.3465. Fulltekst i vitenarkiv
 • Huang, Q; Karen, Pavel; Karen, V.L.; Kjekshus, Arne; Lynn, J.W. & Mighell, A.D. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1994). Neutron-powder-diffraction study of the nuclear and magnetic structures of the oxygen-defficient perovskite YBaCuCoO5. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 108, s. 80–86. doi: 10.1006/jssc.1994.1012.
 • Fjellvåg, Helmer & Karen, Pavel (1994). Crystal structure of ScCl3. Acta Chemica Scandinavica. ISSN 0904-213X. 48, s. 294–297. doi: 10.3891/acta.chem.scand.48-0294. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1994). Citrate-gel syntheses in the Y(O)—Ba(O)—Cu(O) system. Journal of The American Ceramic Society. ISSN 0002-7820. 77, s. 547–552. doi: 10.1111/j.1151-2916.1994.tb07028.x.
 • Atanassova, Y.K.; Hadijev, V.G.; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1994). Raman scattering from YBa2Fe3O8+d. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 50, s. 586–589. doi: 10.1103/PhysRevB.50.586. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1994). YBa2Fe3O8 with varied oxygen content. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 112, s. 73–77. doi: 10.1006/jssc.1994.1267.
 • Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1993). Magnetic properties of YBaCuCoO5. Acta Chemica Scandinavica. ISSN 0904-213X. 47, s. 1041–1042. doi: 10.3891/acta.chem.scand.47-1041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; Braaten, O. & Kjekshus, Arne (1992). Chemical phase diagrams for the YBa2Cu3O7 family. Acta Chemica Scandinavica. ISSN 0904-213X. 46, s. 805–840. doi: 10.3891/acta.chem.scand.46-0805. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel & Fjellvåg, Helmer (1992). Hydrolysis and structure of carbides related to propadiene. Journal of Alloys and Compounds. ISSN 0925-8388. 178, s. 289–295. doi: 10.1016/0925-8388%2892%2990270-J.
 • Karen, Pavel; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1992). Superconducting and structural properties of Sr-substituted YBa2Cu4O8. Acta Chemica Scandinavica. ISSN 0904-213X. 46, s. 1059–1064. doi: 10.3891/acta.chem.scand.46-1059. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer & Kjekshus, Arne (1992). Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−d. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 97, s. 257–273. doi: 10.1016/0022-4596%2892%2990033-R.
 • Karen, Pavel; Andresen, P.H. & Kjekshus, Arne (1992). YBa2Fe3O8 and the YCu(O)—BaCu(O)—YFe(O)—BaFe(O) phase diagram. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 101, s. 48–58. doi: 10.1016/0022-4596%2892%2990199-6.
 • Fjellvåg, Helmer & Karen, Pavel (1992). The crystal structure of magnesium sesquicarbide. Inorganic Chemistry. ISSN 0020-1669. 31, s. 3260–3263. doi: 10.1021/ic00041a018.
 • Huang, Q.; Karen, Pavel; Karen, V.L.; Kjekshus, Arne; Lynn, J.W. & Mighell, A.D. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1992). Neutron-powder-diffraction study of the nuclear and magnetic structures of YBa2Fe3O8 at room temperature. Physical review B (PRB). ISSN 2469-9950. 45, s. 9611–9619. doi: 10.1103/PhysRevB.45.9611. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1991). On phase relations, structural and magnetic properties of the stable manganese carbides Mn23C6, Mn5C2 and Mn7C3. Acta Chemica Scandinavica. ISSN 0904-213X. 45, s. 549–557. doi: 10.3891/acta.chem.scand.45-0549. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, P.H.; Fjellvåg, Helmer; Karen, Pavel & Kjekshus, Arne (1991). Substitution for copper in YBa2Cu3O9−d by 3d- and pre-transition metals. Acta Chemica Scandinavica. ISSN 0904-213X. 45, s. 698–708. doi: 10.3891/acta.chem.scand.45-0698. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karen, Pavel; Fjellvåg, Helmer; Kjekshus, Arne & Andresen, A.F. (1991). Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−d. Journal of Solid State Chemistry. ISSN 0022-4596. 92, s. 57–67. doi: 10.1016/0022-4596%2891%2990242-A.

Se alle arbeider i Cristin

 • Woodward, Patrick M.; Karen, Pavel; Evans, John S. O. & Vogt, Thomas (2021). Solid State Materials Chemistry. Cambridge University Press. ISBN 9780521873253. 708 s.
 • Karen, Pavel & Furuseth, Sigrid Breien (2004). KJM1010 Kjemiske strukturer og prinsipper - Tilleggskompendium: Konsepter i uorganisk reaksjonskjemi. Universitetet i Oslo, Reprosentralen. 24 s.
 • Karen, Pavel & Benneche, Tore (2004). KJM1010 Kjemiske strukturer og prinsipper - Laboratoriekurs. Universitetet i Oslo, Reprosentralen. 81 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karen, Pavel (2008). Most pressurized elements aren't simple cubic. Physics today. ISSN 0031-9228. 61, s. 10–10.
 • Karen, Pavel (2008). Valence mixing and ordering in RBaFe2O5+w.
 • Karen, Pavel (2007). Valence-mixed compounds (Fe3O4 and RBaFe2O5).
 • Karen, Pavel (2005). What is Verwey transition and why it may matter.
 • Karen, Pavel (2005). Nonstoichiometry in oxides and its control.
 • Karen, Pavel (2005). Verwey transition in a perovskite-type structure.
 • Karen, Pavel (2002). Charge ordering that only succeeds after nature's second attempt.
 • Karen, Pavel; Woodward, Patrick M. & Lindén, Johan (2002). Charge ordering that only succeeds after nature's second attempt.
 • Lindén, Johan; Nakamura, Jin; Karen, Pavel; Kjekshus, Arne; Karppinen, Maarit & Yamauchi, Hisao (2000). Observation of mixed-valence state in the BaSm(Cu1-xFex)2O5+.delta.double-perovskite phase.
 • Karen, Pavel (1999). Ordering, Mixed-Valence and Metallic Character Along the Redox Range in LnBaM2O5+w (M = Fe and Co).
 • Karen, Pavel (2017). KJM 1120 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs høstsemester 2017. Reprosentralen UiO.
 • Karen, Pavel (2011). KJM1120 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs høstsemester 2011. Reprosentralen UiO.
 • Karen, Pavel (2008). KJM1120 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs, høstsemester 2008. Reprosentralen UiO.
 • Karen, Pavel (2007). KJM1030 Uorganisk kjemi Laboratoriekurs, vårsemester 2007. Reprosentralen UiO.
 • Karen, Pavel (2006). KJM1030 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs, vårsemester 2006. Reprosentralen.
 • Karen, Pavel (2006). KJM1021 Kjemisk Struktur og Reaktivitet, Laboratoriekurs uorganisk del høstsemesteret 2006. UiO Reprosentralen.
 • Karen, Pavel (2005). KJM1030 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs, vårsemester 2005. Reprosentralen UiO.
 • Karen, Pavel & Benneche, Tore (2005). KJM1010 Kjemiske strukturer og prinsipper, Laboratoriekurs, vårsemester 2005. Reprosentralen UiO.
 • Karen, Pavel (2002). KJ 102 Uorganisk kjemi, Laboratoriekurs, høstsemester 2002. Kjemisk institutt.
 • Karen, Pavel (2001). KJ110 Uorganisk kjemi I; Laboratoriekurs, høstsemester 2001. Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Karen, Pavel (2000). KJ 110 Uorganisk kjemi I; Laboratoriekurs, høstsemester 2000. Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 2. juli 2022 09:32