Tyge Greibrokk

Bilde av Tyge Greibrokk
English version of this page
Rom Ø 160
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Forskningsinteresser

Utvikling av teknologi og metoder til bestemmelse av organiske stoffer i lave konsentrasjoner.

For tiden arbeides det spesielt med todimensjonal miniatyrisert væskekromatografi kombinert med nanoteknologi og massespektrometri.

Emneord: Emeriti, Kjemi, Bioanalytisk kjemi, Separasjonsteknologi, Kromatografi, Analytisk kjemi, Sporanalyser, Massespektrometri, Nanokjemi

Publikasjoner

 • Ambaw, Yohannes Abere; Dahl, Sandra Rinne; Chen, Yan; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa & Lazraq, Issam [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Tailored polymer-based selective extraction of lipid mediators from biological samples. Metabolites. ISSN 2218-1989. 11(8), s. 1–14. doi: 10.3390/metabo11080539. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Vehus, Tore; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Krauss, Stefan; Greibrokk, Tyge & Wilson, Steven Ray Haakon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Open tubular lab-on-column/mass spectrometry for targeted proteomics of nanogram sample amounts. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(9). doi: 10.1371/journal.pone.0106881. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røgeberg, Magnus; Vehus, Tore; Grutle, Lene; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2013). Separation optimization of long porous-layer open-tubular columns for nano-LC-MS of limited proteomic samples. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 36(17), s. 2838–2847. doi: 10.1002/jssc.201300499.
 • Malerød, Helle; Røgeberg, Magnus; Tanaka, Nobou; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2013). Large volume injection of aqueous peptide samples on a monolithic silica based zwitterionic-hydrophilic interaction liquid chromatography system for characterization of posttranslational modifications. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1317, s. 129–137. doi: 10.1016/j.chroma.2013.07.083.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Røgeberg, Magnus; Misaghian, Dorna; Torsetnes, Silje Bøen & Greibrokk, Tyge [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Integrated enzyme reactor and high resolving chromatography in ‘‘sub-chip’’ dimensions for sensitive protein mass spectrometry. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 3:3511. doi: 10.1038/srep03511. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røberg-Larsen, Hanne; Strand, Martin Frank; Grimsmo, Anders; Olsen, Peter Angell; Dembinski, Jennifer & Rise, Frode [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). High sensitivity measurements of active oxysterols with automated filtration/filter backflush-solid phase extraction-liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1255, s. 291–297. doi: 10.1016/j.chroma.2012.02.002.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Greibrokk, Tyge (2012). Sample preparation - a modern and complex field. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 35, s. 2318–2318. doi: 10.1002/jssc.201270143.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Malerød, Helle; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2012). A critical review of trypsin digestion for LC-MS based proteomics. I Lueng, Eastwood (Red.), Proteomics / book2. IntechOpen. ISSN 979-953-307-693-4. doi: 10.5772/29326.
 • Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle; Lundanes, Elsa; Tanaka, Nobuo & Greibrokk, Tyge (2011). High efficiency, high temperature separations on silica based monolithic columns. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1218(41), s. 7281–7288. doi: 10.1016/j.chroma.2011.08.049.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Reubsaet, Leon; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa & Malerød, Helle (2011). Critical assessment of accelerating trypsination methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 56(5), s. 1069–1078. doi: 10.1016/j.jpba.2011.08.013.
 • Malerød, Helle; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2010). Recent advances in on-line multidimensional liquid chromatography. Analytical Methods. ISSN 1759-9660. 2(2), s. 110–122. doi: 10.1039/b9ay00194h.
 • Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2010). Separation of intact proteins on porous layer open tubular (PLOT) columns. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1217(17), s. 2782–2786. doi: 10.1016/j.chroma.2010.02.025.
 • Dahl, S. Rinne; Kleiveland, Charlotte; Kassem, M.; Lea, Tor; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2009). Determination of thromboxanes, leukotrienes and lipoxins using high-temperature capillary liquid chromatography-tandem mass spectrometry and on-line sample preparation. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1216(22), s. 4648–4654. doi: 10.1016/j.chroma.2009.03.068.
 • Dahl, Sandra Rinne; Ramstad Kleiveland, Charlotte; Kassem, Moustapha; Lea, Tor Erling; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2009). Determination of thromboxanes, leukotrienes and lipoxins using high-temperature capillary liquid chromatography-tandem mass spectrometry and on-line sample preparation. Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 1216(22), s. 4648–4654. doi: 10.1016/j.chroma.2009.03.068.
 • Dahl, S. Rinne; Kleiveland, Charlotte; Kassem, M.; Lea, Tor; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Detecting pM concentrations of prostaglandins in cell culture supernatants by capillary SCX-LC-MS/MS. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 31(14), s. 2627–2633.
 • Dahl, Sandra Rinne; Kleiveland, CR; Kassem, M; Lea, T; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Detecting pM concentrations of prostaglandins in cell culture supernatants by capillary SCX-LC-MS/MS. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 31, s. 2627–2633. doi: 10.1002/jssc.200800184.
 • Tzankova, Mihailova Albena; Malerød, Helle; Wilson, Steven Ray Haakon; Karaszewski, B; Hauser, R & Lundanes, Elsa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Improving the resolution of neuropeptides in rat brain with on-line HILIC-RP compared to on-line SCX-RP. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 31. doi: 10.1002/jssc.200700257.
 • Tran, Bao Quoc; Pepaj, Milaim; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). On-line method for identification of native proteins using pH-gradient SAX chromatography and reversed phase chromatography-mass spectrometry of tryptic peptides. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. ISSN 1082-6076. 31, s. 1387–1411. doi: 10.1080/10826070802039291.
 • Tzankova, Mihailova Albena; Karaszewski, B; Faergestad, EM; Hauser, R; Nyka, WM & Lundanes, Elsa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Two-dimensional LC-MS/MS in detection of peptides in hypothalamus of the rat subjected to hypoxic stress. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 31. doi: 10.1002/jssc.200700269.
 • Tran, Bao Quoc; Loftheim, Håvard; Reubsaet, Jan Leo; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). On-Line multitasking analytical proteomics: How to separate, reduce, alkylate and digest whole proteins in an on-Line multidimensional chromatography system coupled to MS. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 31(16-17), s. 2913–2923. doi: 10.1002/jssc.200800275.
 • Olsen, Raymond; Ovrebo, S; Thorud, S; Lundanes, Elsa; Thomassen, Y & Greibrokk, Tyge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Sensitive determination of a glyoxal-DNA adduct biomarker candidate by column switching capillary liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry. The Analyst. ISSN 0003-2654. 133. doi: 10.1039/b719842f.
 • Mihailova, Albena; Karaszewski, Bartosz; Færgestad, Ellen M.; Hauser, Roman; Nyka, Walenty M. & Lundanes, Elsa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Two dimensional LC-MS/MS in detection of peptides in hypothalamus of the rat subjected to hypoxic stress. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 31, s. 468–479. doi: 10.1002/jssc.200700269.
 • Rinne, S.; Kleiveland, Charlotte; Kassem, M.; Lea, Tor; Lundanes, E & Greibrokk, Tyge (2007). Fast and simple online sample preparation coupled with capillary LC-MS/MS for determination of prostaglandins in cell culture supernatants. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 30, s. 1860–1869.
 • Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle; Petersen, Dirk; Rise, Frode; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2007). An alternative multiple-trapping LC-SPE-NMR system. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 30, s. 322–328. doi: 10.1002/jssc.200600238.
 • Mmatli, Edward M; Malerød, Helle; Wilson, Steven Ray Haakon; Abegaz, Berhanu m; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Identification of major metal complexing compounds in Blepharis aspera. Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670. 597(1), s. 24–31. doi: 10.1016/j.aca.2007.06.042.
 • Saber, A.L.; Elmosallamy, A.F.; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2007). Determination of Oxomemazine in human plasma by capillary LC-ESI-MS. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. ISSN 1082-6076. 30, s. 393–403. doi: 10.1080/10826070601084860.
 • Tzankova, Mihailova Albena; Karaszewski, Bartosz; Hauser, Roman; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2007). Identification of neuropeptides in rat brain rhinencephalon. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 30, s. 249–256.
 • Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle; Holm, Anders; Molander, Pål; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2007). On-line SPE–nano-LC–nanospray-MS for rapid and sensitive determination of perfluorooctanoic acid andperfluorooctane sulfonate in river water. Journal of Chromatographic Science. ISSN 0021-9665. 45(3), s. 146–152. doi: 10.1093/chromsci/45.3.146.
 • Olsen, Raymond; Backman, Josefin; Molander, Pål; Øvrebø, Steinar; Thorud, Syvert & Lundanes, Elsa [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Characterization of Adducts Formed in the Reaction of Glutaraldehyde with 2´-deoxyadenosine. Chemical Research in Toxicology. ISSN 0893-228X. 20, s. 965–974. doi: 10.1021/tx7000477.
 • Pepaj, Milaim; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2007). Separation of apolipoprotein A-I from human plasma by on-line two dimensional liquid chromatography. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. ISSN 1082-6076. 30, s. 1879–1894. doi: 10.1080/10826070701386439.
 • Dahl, Sandra Rinne; Ramstad, Charlotte; Kassem, Moustapha; Lea, Tor; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2007). Fast and simple online sample preparation coupled with capillary LC-MS/MS for determination of prostaglandins in cell culture supernatants. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 30, s. 1860–1869.
 • Olsen, Raymond; Thorud, S; Hersson, M; Ovrebo, S; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Determination of the dialdehyde glyoxal in workroom air - development of personal sampling methodology. Journal of Environmental Monitoring. ISSN 1464-0325. 9(7), s. 687–694. doi: 10.1089/b700105n.
 • Tran, Bao Quoc; Pepaj, Milaim; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2007). The behaviour of reduced, alkylated and native proteins in a pH-gradient LC system. Chromatographia. ISSN 0009-5893. 66, s. 709–715. doi: 10.1365/s10337-007-0390-8.
 • Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Malerød, Helle; Petersen, Dirk & Rise, Frode (2007). An alternative LC-SPE-NMR design. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306.
 • Wilson, SR; Jankowski, M; Pepaj, M; Mihailova, A; Tzankova, Mihailova Albena & Boix, Fernando [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). 2D LC separation and determination of bradykinin in rat muscle tissue dialysate with on-line SPE-HILIC-SPE-RP-MS. Chromatographia. ISSN 0009-5893. 66(7-8), s. 469–474. doi: 10.1365/s10337-007-0341-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lundanes, Elsa; Reubsaet, Leon & Greibrokk, Tyge (2013). Chromatography, basic principles, sample preparation and related methods. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-33620-3. 224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Greibrokk, Tyge (2016). Molecular imprinting in separation science. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 39(5), s. 815–817. doi: 10.1002/jssc.201670054.
 • Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Hustoft, Hanne Kolsrud; Vehus, Tore; Greibrokk, Tyge; Krauss, Stefan & Reubsaet, Leon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). On-line protein digestion and peptide separation using “ultra-nano” LC-MS .
 • Abele, Silvija; Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2014). Development of new materials for chromatography - HILIC-PLOT columns for LC-MS analysis of metabolites of cancer stem cells.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Wilson, Steven Ray Haakon; Vehus, Tore; Røgeberg, Magnus; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik & Greibrokk, Tyge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Open tubular enzyme reactors and LC columns for high performance protein analysis.
 • Vehus, Tore; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2014). Proteomic Analysis of the Wnt/beta-catenin Pathway.
 • Røberg-Larsen, Hanne; Krauss, Stefan; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2014). Investigating the Role of Endogenous Small Molecules on the Hedgehog Signal Pathway: Very Sensitive, Highly Automated Nano-LC Based Determination of Oxysterols in Cancer Cells.
 • Vehus, Tore; Røgeberg, Magnus; Grutle, Lene; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2014). Bottom-up proteomikk med «open layer tubular column» for små prøver – applikasjonar og utvikling.
 • Johnsen, Elin Follaug; Folven, Lars; Leknes, Siri; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2014). On-line coupling of various spe phases with HILIC-LC for enrichment and separation of polar neurotransmitters in various biological matrices.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Torsetnes, Silje Bøen; Greibrokk, Tyge; Reubsaet, Leon & Wilson, Steven Ray Haakon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Development of a nanoproteomic platform with integrated immunocapture and enzymatic digestion for on-line detection of the low abundant cancer biomarker PROGRP.
 • Røgeberg, Magnus; Grutle, Lene; Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2013). Sensitive, high resolving liquid chromatography using 10 μm I.D. porous layer open tubular (PLOT) columns with Orbitrap mass spectrometry.
 • Greibrokk, Tyge (2013). From packed LC-columns via SFC to open tubular LC-columns.
 • Johnsen, Elin Follaug; Reubsaet, Leon; Stenmark, Harald; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2012). PLOT kolonner med utskiftbar overflate-funksjonalitet basert på gullnanopartikler.
 • Malerød, Helle; Hustoft, Hanne Kolsrud; Reubsaet, Leon; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2012). Kan proteiner bli enzymatisk klippet i løpet av minutter med nye og akselererte metoder?
 • Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle; Tanaka, Nobou; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2012). Effektiv peptidseparasjon ved bruk av høy temperatur på silikabaserte monolittkolonner.
 • Greibrokk, Tyge; Røgeberg, Magnus; Lundanes, Elsa; Misaghian, Dorna & Wilson, Steven Ray Haakon (2012). New open tubular columns in HPLC.
 • Greibrokk, Tyge; Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Misaghian, Dorna & Johnsen, Elin Follaug (2012). Is there a future for open tubular capillary columns in LC?
 • Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2011). Porous Layer Open Tubular Columns for Protein Separations.
 • Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle; Tanaka, Nobuo; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2011). Monolithic silica based columns in proteomics: optimization and applications.
 • Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2011). Monolithic Silica Based Columns for Fast, High Temperature Peptide Separations in Proteomics.
 • Malerød, Helle; Hustoft, Hanne Kolsrud; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2011). Evaluating accelerating methods for trypsin digestion in LC-MS based proteomics.
 • Greibrokk, Tyge (2011). Recent Advances in two-dimensional capillary liquid chromatography.
 • Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Malerød, Helle (2010). Two-dimensional capillary LC.
 • Greibrokk, Tyge (2010). Multidimensional LC - recent developments.
 • Greibrokk, Tyge (2010). Open tubular LC - any news?
 • Lundanes, Elsa; Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Hustoft, Hanne Kolsrud & Greibrokk, Tyge (2010). Open tubular liquid chromatography - nanospray MS.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge & Reubsaet, Jan Leo (2010). Multidimensjonale nanoLC-MS/MS metoder i jakten på kreftstamcelle markører.
 • Malerød, Helle; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2010). Multidimensjonal væskekromatografi og ulike applikasjoner.
 • Brenna, Ida; Olsen, Helle; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge & Borge, Grethe Iren Andersen (2010). Determination of flavenoids in cell cultures and intestinal cells.
 • Rahho, Rafika; Hustoft, Hanne Kolsrud; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2010). Miniaturized capillary columns for protein and peptide analysis.
 • Røgeberg, Magnus; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2010). Open HPLC columns for protein separations.
 • Opsal, Kristin; Malerød, Helle; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2010). Quantification of cancer drugs in blood plasma with LC-UV-MS.
 • Johnsen, Elin; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2010). Method development for determination of (triphosphate) nucleotides on a ZIC-pHILIC column.
 • Greibrokk, Tyge & Sellergren, Börje (2009). Molecular imprinting in separation science. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 32, s. 3263–3264.
 • Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle & Lundanes, Elsa (2009). Multidimensional capillary liquid chromatography.
 • Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; Malerød, Helle; Tzankova, Mihailova Albena & Pepaj, Milaim (2009). Multidimensional LC - advantages and limitations.
 • Dahl, Sandra Rinne; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge & Lea, Tor Erling (2009). LC-MS of known and unknown prostaglandions.
 • Malerød, Helle; Tzankova, Mihailova Albena; Færgestad, Ellen M; Karaszewski, Bartosz; Hauser, Roman & Lundanes, Elsa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Neuropeptide profiling in rat hippocampus using capillary 2D-LC-MS/MS.
 • Greibrokk, Tyge (2008). SFC and SFE in a historical perspective. Journal of Separation Science. ISSN 1615-9306. 31.
 • Malerød, Helle; Tzankova, Mihailova Albena; Wilson, Steven Ray Haakon; Karaszewski, Bartosz; Hauser, Roman & Lundanes, Elsa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Comparison of on-line HILIC-RP with on-line SCX-RP for separation of neuropeptides in rat brain.
 • Kona, T; Dahl, Sandra Rinne; Lea, Tor Erling; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Capillary liquid chromatography method for determination of adenosine in stem cell culture medium.
 • Ellevog, U; Malerød, Helle; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Solubility and chromatography of membrane proteins.
 • Dahl, Sandra Rinne; Kleiveland, C.R.; Lea, Tor Erling; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Determination of prostanoids in stem cell culture supernatants.
 • Dahl, Sandra Rinne; Kleiveland, C.R; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge & Lea, Tor Erling (2008). Determination of prostanoids in stem cells – a study to map immunomodulation properties.
 • Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Tzankova, Mihailova Albena; Pepaj, Milaim; Tran, Bao Quoc & Wilson, Steven Ray Haakon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Two-dimensional LC - principles and some applications.
 • Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Tzankova, Mihailova Albena; Pepaj, Milaim & Tran, Bao Quoc (2008). Miniaturized chromatography at the University of Oslo.
 • Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Pepaj, Milaim; Tzankova, Mihailova Albena; Wilson, Steven Ray Haakon & Karaszewski, Bartosz [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Two-dimensional miniaturized LC.
 • Greibrokk, Tyge (2008). Two dimensional LC principles and some applications.
 • Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Malerød, Helle; Malterud, Karl Egil & Petersen, Dirk [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Identification of the major metal compounds in blepharis aspera.
 • Malerød, Helle; Tzankova, Mihailova Albena; Karaszewski, Bartosz; Hauser, Roman; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Determination and identification of neuropeptides in rat hippocampus.
 • Chen, Y; Dahl, Sandra Rinne; Malerød, Helle; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Prostaglandins and molecular imprinted polymers.
 • Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Malerød, Helle; Malterud, Karl Egil & Petersen, Dirk [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Identification of the major metal compounds in blepharis aspera.
 • Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa; Malerød, Helle; Jankowski, Mikolaj & Mihailova, Albena (2007). Online two dimensional HILIC-RP separation of peptides.
 • Johnsen, Elin Follaug; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Greibrokk, Tyge (2017). High performance analytical Tools for small molecules in biosamples. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Vesterdal, Caroline; Røberg-Larsen, Hanne; Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2015). Comparing methods for sensitive determination of Hedgehog active oxysterols. Universitetet i Oslo.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Hustoft, Hanne Kolsrud; Wilson, Steven Ray Haakon; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2014). Open Tubular Enzyme Reactors (OTERs) for On-line Protein Digestion in Liquid Chromatography Mass Spectrometry Proteomics. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; Reubsaet, Leon & Greibrokk, Tyge (2014). Accelerating enzymatic protein digestion and on-line nano liquid chromatography-mass spectrometry based proteomics. Universitetet i Oslo.
 • Köhler, Christian Jeffrey; Thiede, Bernd; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2013). Isobaric peptide termini labeling (IPTL) - An alternative approach for quantitative proteomics. Universitetet i Oslo.
 • Røgeberg, Magnus; Lundanes, Elsa; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Reubsaet, Leon (2013). Monolithic and porous layer open tubular nano columns for peptide and protein separation in liquid chromatography - mass spectrometry. Universitetet i Oslo.
 • Malerød, Helle; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2010). Multidimensional miniaturized LC based methods – developments and applications. Universitetet i Oslo.
 • Dahl, Sandra Rinne; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa & Lea, Tor Anderssen (2009). Prostaglandins in human mesenchymal stem cells (hMSCs). On-line capillary LC-MS/MS techniques for determination of prostaglandins, thromboxanes, leukotrienes and lipoxins in culture of stimulated stem cells. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.
 • Szeto, Kai Chung & Greibrokk, Tyge (2008). Synthesis of metal-organic frameworks: materials with potential applications in catalysis. Universitetet i Oslo.
 • Tran, Bao Quoc; Greibrokk, Tyge; Lundanes, Elsa & Rise, Frode (2008). Multidimensional LC methods for proteomics. Universitetet i Oslo.
 • Pepaj, Milaim; Greibrokk, Tyge & Lundanes, Elsa (2008). Two-dimensional liquid chromatography of target proteins. Universitetet i Oslo.
 • Olsen, Raymond; Molander, Pål; Øvrebø, Steinar; Lundanes, Elsa & Greibrokk, Tyge (2008). Exposure to dialdehydes – DNA adduct characterization and development of analytical methodologies. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 14:49 - Sist endret 3. juni 2022 14:54